Annons

PLM på BAE Systems Maritime: Om komplexa försörjningskedjor och digitala tvilling-planer

Det finns alltså flera aspekter att ta hänsyn till i detta, skriver CIMdata. Två viktiga är dels produktutvecklingen av fartygen och dels fartygen och systemen i drift.
Själva försörjningskedjan utvecklas och förändras när produktutvecklingen fortsätter med vissa leverantörer som läggs till i designfasen och sedan avlägsnas när produkten kommer i drift. När sedan produkten/fartyget tas i bruk läggs olika leverantörer till för drift och underhåll. Huvudaktören i tjänstefasen – alltså när fartygen, som hangarfartyget Queen Elizabeth – är användarorganisationen, med bl a det brittiska försvaret (Ministry of Defense, förkortat MOD). Här är kraven enormt höga på tydlig, korrekt och giltig information för att kunna drifta dessa ”sjöpjäser” säkert.
Detta innebär att man måste ta in ytterligare en stor organisation i bilden och det är den som styr data under många verksamhetsår. När produktplattformen var designad och tillverkad fick MOD leverantören BAE Systems Maritime att upprätta ett datalager och åtkomstmetoder som skulle ligga till grund för många års drift och underhåll.

Inga lätta saker konstaterade vi ovan och att integrera de olika datakällorna och betjäna olika organisationer med lämplig data var en betydande utmaning för BAE Systems Maritime.
”Eftersom den toppmoderna plattformen ständigt utvecklas och projektets varaktighet är lång är hanteringen av tekniska förändringar nyckeln för att hantera kostnader, kvalitet och risk inom projektet. Kraven är inriktade på förmågan att tillhandahålla rätt information vid rätt tidpunkt med säkerhet, med hänsyn till IP-, ITAR- och exportkontroller,” skriver CIMdata och påpekar att samma typ av utmaningar finns inom flyg-, fordons- och t ex fabriksanläggningar. På säkerhetssidan gäller utmaningarna man möter dels att hantera datautbyte mellan organisationer, såväl som inom organisationer.

Själva försörjningskedjan kring t ex ett skepp som brittiska flottans hangarfartyg Queen Elizabeth utvecklas och förändras när produktutvecklingen fortsätter med vissa leverantörer som läggs till i designfasen och sedan avlägsnas när produkten kommer i drift. Med fartyget taget i bruk läggs olika leverantörer till för drift och underhåll. Huvudaktören i tjänstefasen – alltså när fartygen, som Queen Elizabeth – är användarorganisationen, med bl a det brittiska försvaret (Ministry of Defense, förkortat MOD). Här är kraven enormt höga på tydlig, korrekt och giltig information för att kunna drifta dessa ”sjöpjäser” säkert. ShareAspace-plattformen spelar en betydande roll i detta.

DÄRFÖR BLEV SHAREASPACE-PLATTFORMEN VALD
Men det finns mer: Behovet av en samlad vy över produktdata.
”När produktdata distribueras över olika system, behövde användarna ha en sammanhållen syn på produkten, som en enhetlig helhet, ett registersystem. BAE Systems Maritime var också klara över att de förutom produktdata behövde tillgång till affärs- och prestandadata med vetskap om att majoriteten av produktkostnaderna kommer under service och drift,” noterar CIMdata.
Hur får man ihop detta? Det är särskilt när det gäller denna typ av utmaningar som lösningar baserade på standards och öppenhet kommer till sin rätt. Det brittiska försvaret hade också villkorat att produktdata skulle baseras på standarder som stöder öppen åtkomst och långvarig lagring. Inför dessa utmaningar kommunicerade BAE Systems Maritime med många företag som hade samma komplexa kravlista.”
”Deras lösning var den beprövade förmågan hos Eurosteps ShareAspace, som används inom försvar men även andra sektorer som bil och tung transport.”

VAD ÄR POÄNGEN MED EUROSTEPS SHAREASPACE?
Med ovan beskrivna kravbild är det förstås en fjäder i hatten för Eurostep och ShareAspace-lösningen att bli utvald. Denna kollborativa lösning har nödvändig teknik och kapacitet för att möta de utmaningar som BAE Systems Maritime har att möta, menar CIMdata. Analytikern skriver att, ”ShareAspace-lösningen är baserad på informationsmodellen enligt ISO 10303 (STEP AP242 och PLCS AP 239) och kan representera all information som krävs för att täcka hela livscykeln för en komplex produkt. Som sådan uppfyller ShareAspaces datamodell kraven för Storbritanniens försvaret för öppenhet och långvarig datalagring. Produktdata konsolideras och mappas till ShareAspace från valfri lösningsleverantörs CAD, PLM eller andra tekniska system för att göra den tillgänglig för auktoriserade partners.”
Från tidigare artiklar och casestories publicerade på PLM&ERP News/VerkstadsForum framgår vidare att lösningens arkitektur underlättar förändring och smidighet genom att göra det enkelt att lägga till och ta bort system och partners utan påverkan. Vidare är den den är tillgänglig on-premise eller molnbaserat, eller i hybridlösning.
CIMdata plussar på denna karakteristika och menar att man anser att, ”dessa ShareAspace-teknikaspekter är i linje med framtida riktning för många produkttillverkningsföretag. Olika nivåer av förändringshantering kan tillämpas på projekt som sträcker sig från ett enkelt informellt tillvägagångssätt till en mer formell omfattande förändringshanteringsprocess. ShareAspace ger spårbarhet av ändringarna.”

Håkan Kårdén, grundare och marknadschef på Eurostep.

BAE SYSTEMS OCH DIGITALA TVILLINGAR
Särskilt intressant när det gäller BAE Systems Maritime är att man satsar på att utveckla metodik kring digitala tvillingar, en resa som också Eurostep engagerar sig i.
– Den standard som ShareAspace bygger på, ISO 10303-239 PLCS förutsåg behovet av digitala tvillingar och digitala trådar när den togs fram, mellan 2000 och 2005. Behovet fanns där redan då, men begreppen användes inte. Nu behöver vi inte längre förklara allt med ShareAspace, säger Håkan Kårdén, grundare och marknadschef på Eurostep, och fortsätter:
– De flesta har hört talas om digitala tvillingar och trådar och det är utmärkt. Nu han vi fokusera på att beskriva att detta är möjligt även inom ”Extended Enterprise” – tillsammans med partners, leverantörer och kunder och ihopkopplat med befitliga system, som är svåra att förändra. Det har blivit mycket lättare att positionera ShareAspace i det stora PLM-sammanhanget.

VÄRDEN KRING DIGITAL TVILLINGTEKNIK
Vad är en digital tvilling och vilka är fördelarna och möjligheterna som kommer med denna typ av teknologi? Vi ska titta på detta i alla korthet, så här ser det ut:
En digital tvilling är en virtuell representation som fungerar som en digital motsvarighet, i realtid, till ett fysiskt objekt. En digital tvilling kan användas för att övervaka produktprestanda och för att stödja diagnostik av problem. Med tanke på hur det ser ut när det gäller fartyg och liknande där de stora produktkostnaderna uppstår under livscykel när den används, kan den digitala tvillingen ställas in för att optimera tillgångens prestanda och tillgänglighet. CIMdata skriver:
”Kunder av BAE Systems Maritime snitt kommer att dra nytta av lägre service- och tjänstekostnader och förbättrad beredskap. Sensorisk data erhållen från IIoT (Industrial Internet of Things)-anslutningar kan kombineras med historiska data, mänsklig expertis och simuleringsdata för att förbättra produktens tillförlitlighet. Intelligenta underhållssystemplattformar kan använda den digitala tvillingen för att hitta orsaken till problem och förbättra produktiviteten.”
På sista raden konkluderar CIMdata att man anser att Eurosteps ShareAspaces kapacitet är god när det gäller att förse BAE Systems Maritime med ett datalager baserat på standarder och företagets möjligheter att utveckla effektiva kollaborativa, samverkansbaserade lösningar som de behöver för att gå vidare på sin resa mot stöd för digitala tvillingar för deras mycket avancerade produktplattformar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title