Annons

PLM/CRM: Siemens Teamcenter får stöd för eCl@ss standarden

Alldeles oavsett vad man gör inom industriell verksamhet är kapabiliteten att utbyta data en huvudpoäng. Här finns flera lösningar, men en viktig är industristandarden eCl@ass, som hjälper till att sänka kostnaderna genom en effektiv integration av produktdata i SRM- och CRM-system. Den är t o m unik för att det är den enda som är ISO/IEC-kompatibel och därmed en global referensdatastandard för klassificering och entydig beskrivning av produkter och tjänster.
I en värld där kopplingarna mellan olika system och silos blir allt viktigare är dagens nyhet från Siemens – att bolagets PLM-portfölj Teamcenter nu kommer att stödja eCl@ass Standard för klassificering och produktbeskrivning – mycket intressant. eCl@ss har på 18 år etablerat sig internationellt och har blivit den globala referensdatastandarden för klassificering och entydig beskrivning av produkter och tjänster.
Siemens PLM är därmed en av de första stora PLM-leverantörerna att stödja eCl@ss-standarden relaterat till PLM-kärnteknik.

Att stödja ett standardklassificeringssystem ger Teamcenter-användare möjlighet att standardisera design, upphandling, lagring, produktion och distribution i och mellan företag – över sektorer, länder och språk.
Detta standardiserade datautbyte hjälper till att förbättra datakvaliteten, förenklar upphandlingsprocessen och minskar kostnaderna genom en ekonomisk och effektiv integration av PLM-produktdata till CRM- (Customer Relation Systems) och SRM-system (Supplier Relationship Management).
– Ett gemensamt språk är en viktig framgångsfaktor för digitalisering och kan bidra till att minimera misstag i informationsutbyte med våra kunder och leverantörer , säger Robert Jung, chef för ”Intelligent Data Logistics Program” i Siemens AG. Teamcenter-stöd för eCl@ss informationsstrukturer bidrar till att erbjuda flera produktivitetsfördelar inom våra processer. Vi kan därmed, förutom att bara behålla och leverera produktinformation som finns i Teamcenter enligt internationella standarder, också skapa en standardstruktur för att importera information om komponenter på tillverkningssidan.

Flexibilitet kan ge informationstapp. I den nuvarande PLM-miljön bestämmer användarna normalt sin egen unika taxonomi och vilka klasser man vill ha. Uppsidan är att det möjliggör maximal flexibilitet och att man kan klassificera nästan allt, inklusive delar/parter/komponenter, dokument och processer. Men det finns en nedsida: Flexibiliteten kan i denna öppna systemtyp skapa data i olika format; något som i sin tur kan leda till förlust av information under exempelvis översättning, eller hantering i ”okopplade” och ineffektiva system. På sista raden kan detta leda till högre kostnader och lägre kvalitet. Det är i sammanhang som dessa som användning av eCl@ss kan effektivisera datautbytet genom att att kunder, leverantörer och andra som är involverade i kedjan ”pratar samma språk”
Detta är särskilt viktigt i komplexa försörjningskedjor där affärspartners behöver möjlighet att utbyta samma information, märkt på samma sätt, genom hela värdeskedjan i ”Supply Chain Management” (SCM)-, PLM- och CRM-system. Detaljerade och specifika komponenter, som överförs via eCl@ass-baserat datautbyte, kan t ex säkra att rätt data ingår i simuleringar och ger exakta modelleringar av de fysiska produkterna, eftersom den digitala tvillingen är definierad och validerad i det gentemot simuleringen kopplade PLM-systemet. Att använda ett integrerat system under en enda standard blir i detta, menar Siemens Joe Bohman, VP för PLM-mjukvara, en kritisk del i att realisera en holistisk digital företagsvision.
– Som ett av de första PLM-systemen att stödja eCl@ss för digitalt datautbyte kan Teamcenter hjälpa till att effektivisera datautbytesscenarier genom värdekedjan och i slutänden skapa en mer robust digital tvilling, säger han. Alla Teamcenter-användare kan dra nytta av vår nya klassificeringsmotor, som inte bara driver eCl@ss utan också erbjuder ökad flexibilitet och prestanda över hela linjen.

Klart under våren 2019. Teamcenter kommer att stödja både de traditionella och nya eCl@ss klassificeringssystem med den nya motorn, Teamcenter för eCl@ss Data Management. Den kan vidare hjälpa till att migrera data till det nya systemet när kunderna är klara. Användning av denna funktion inom Active Workspace för Teamcenter-programvaran kan ge ökad användbarhet, flexibilitet och låta kunder hoppa påbörja med att använda eCl@ss-klassifikationshierarkin.
Teamcenter för eCl@ss Datahantering i Active Workspace är planerad för tillgänglighet under våren 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title