Annons

PLM: Dassault i storaffär inom medicinteknik – vässar sina lösningar för kliniska prövningar

Kliniska försök är en flaskhals inom medicinsk industri. Generellt är det av de tre stora utvecklarna av PLM-plattformar – Dassault, Siemens och PTC - framför allt Dassault Systemes som adresserat PLM-stödet för denna verksamhetstyp, medan Siemens traditionellt är starka på tekniksidan när det gäller olika typer av medicinsk maskinutrustning. ”Men Dassault har inom medicinområdet den bästa uppsättningen lösningar,” hävdar Gartners PLM-analytiker Marc Halpern. Inte minst spelar bolagets BIOVIA-produkt en viktig roll här. Problemet har egentligen bara varit att få upp helheten av vad man kan leverera på lösningssidan på en enda sammanhållen plattform, menar Gartneranalytikern.
Se där bakgrunden till Dassaults senaste bolagsköp, Medidata Solutions, som annonserades under förra veckan. Bolaget är marknadsledande på kliniska försökslösningar i molnet och används av 1 300 kunder över hela världen för att utveckla medicinska innovationer och hantera kliniska operativa resultat.
Köpet var inte billigt, vilket visar att Dassaultchefen, Bernard Charlés, varit beredd att öppna plånboken på vid gavel för att få ihop en enda sammanhållen plattformslösning. Men även om de 5,8 miljarder dollar han satsar är en dryg kostnad – motsvarande ca 55 miljarder kronor - ser det hela ut som en klok och framsynt satsning. Dels för att man redan har BIOVIA, dels för att medicinområdets kliniska verksamheter allmänt är lågt digitaliserade och att man som en följd av detta kan förvänta sig massiva satsningar från världens aktörer på området; investeringar som alla kommer att gå ut på att knäcka kliniska prövningar som flaskhals och allmänt också digitalisera verksamheten.

Dassault noterar i sitt pressmaterial om affären att Medidata Solutions har lösningar för, ”vetenskaplig modellering, simulering och digitala tillgångar baserat på världsomspännande kunskap och kunnande, som i kombination påskyndar utvecklingen av personlig hälsa, till gagn för patienten.”
Dassault menar vidare att, ”man kommer att kunna dra nytta av plattformseffekten, som spänner över läkemedelsforskning och upptäckt, utveckling, klinisk provning, tillverkning och kommersialisering.
Så sant som det senare är sagt ska man dock vara klar över att Dassault fortfarande har en del kvar att lära om kliniska prövningar och de lösningar som Medidata tillför. Framför allt gäller det att få plattformslösningen, helheten intgegrerad och klar, på plats; vilket som alltid i dessa sammanhang lär ta lite tid. Men när detta är gjort sitter man gissningsvis på något av ett guldägg.
När det gäller Medidatas storlek ger fjolårsintäkterna god vägledning – bolaget drog då in 636 miljoner dollar, motsvarande drygt 6 miljarder kronor.

Stärker Dassault position
Med förvärvet av det USA-baserade Medidata och dess kliniska och kommersiella lösningar kan man ge DS-basen rätt i konklusionen att, ”köpet kommer att stärka Dassaults position som ett vetenskapsbaserat företag genom att ge Life Sciences-industrin en integrerad affärserfarenhetsplattform för ett heltäckande tillvägagångssätt för forskning och upptäckt, utveckling, klinisk provning, tillverkning och kommersialisering av nya terapier och hälsoteknik.”
– Denna dag markerar en viktig milstolpe för Life Sciences-industrin och värdet av den virtuella världen för att ta itu med komplexiteten att utveckla personlig medicin och patientcentriska erfarenheter. Multidisciplinär vetenskaplig innovation och industriell prestanda kräver ett plattformssätt som knyter samman punkter, idéer och data, säger Bernard Charlès, i etgt uttalande.
Han påpekar också att Medidata ledande ställning i kliniska prövningar kompletterar DS’ egna ”livsvetenskapslösningar” på 3DEXPERIENCE-plattformen.
– Vi är nu väl positionerade för att bli katalysator för omvandlingen av Life Science-industrin, vilket illustrerar vårt företags syfte att harmonisera produkt, natur och liv, säger Charles.

Driver utvecklingen av smarta medicinska terapier
Om Medidata kliniska expertis och cloud-baserade lösningar kan allmänt konstateras att de är av den kvalitet att de driver utvecklingen och kommersialiseringen av smartare terapier för sina 1 300 kunder över hela världen, inklusive läkemedelsföretag och bioteknik, kontraktsforskningsorganisationer (CROs) och medicinska centra och webbplatser. Lösningarna möjliggör effektivitet och förbättrar kvaliteten i alla kliniska utvecklingsprogram genom bättre underlag för beslutsfattande, påskyndande av genomförande och övervakning av processer, minimering av operativ risk, minskning av kostnader och anpassning av provstrategier.
Tretton av de globalt 15 bästsäljande medicinerna som såldes 2018 är utvecklade via Medidatateknik. Arton av de 25 största läkemedelsbolagen och nio av de 10 bästa CRO-grupperna är alla Medidata-kunder.
Medidata grundades 1999 och har sitt huvudkontor i New York, med 16 kontor i sju länder, särskilt i USA, Japan, Korea och Storbritannien och räknar med 2800 anställda och entreprenörer.
– Vårt uppdrag att få rätt behandling, till rätt patient, vid rätt tidpunkt har drivit vår 20-åriga resa med innovation och engagemang för biovetenskapsindustrin, säger Tarek Sherif, grundare, ordförande och koncernchef, Medidata. Vi delar gemensam vision, värderingar och passion med Dassault Systèmes, och våra kombinerade talanger kommer att ge den biovetenskapliga industrin en framgångsrik affärsplattform.

Inom parentes kan nämnas att Dassault Systèmes samarbetar med världens 20 största biofarmaföretag, hundratals bioteknikföretag, medicintekniska tillverkare, forskningsinstitut och statliga myndigheter för att utveckla och marknadsföra innovativa hälsoprodukter och -teknologier genom att använda virtuella lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title