Annons

PLM: Dassaultpartnern TECHNIA tar hem stororder i samband med SCANIAs 3DEXPERIENCE V6-satsning

Addnode-ägda PLM-konsulten TECHNIA meddelar idag att man, ”har stärkt sitt strategiska partnerskap med en av sina närmaste kunder, en tillverkare och leverantör av tjänster inom den globala fordonsindustrin.” Vilket detta bolag är skrivs inte ut i pressmeddelandet, men givet de ledtrådar som pressmaterialet ger så är lastbilstillverkaren Scania inget dåligt tips.
”Denna stora svenska tillverkare driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Den har mer än hundra års erfarenhet inom fordonsindustrin och tillhandahåller världsledande kommersiella fordon,” skriver TECHNIA; en beskrivning som passar bra in på Scania, som grundades 1891, har världen som arbetsfält och befinner sig i en stor omställningsprocess mot utveckling, tillverkning och kommersiell hantering av fullelektriska lastbilar och andra transportrelaterade fordon.
Till saken hör vidare att bolaget för några år sedan, 2017 - som PLM&ERP News rapporterat om vid flera tillfällen - tog ett principbeslut på att satsa på Dassault Systemes PLM-svit 3DEXPERIENCE (V6-versionen) som huvudplattform för produktframtagningsarbetet. Detta har emellertid inte lyckats helt perfekt, utan implementationen har blivit försenad av flera skäl. Corona-pandemins effekter är förstås ett viktigt sådant, men även problem relaterat till att få denna nya, toppmoderna plattform att fungera har varit på tapeten. Tanken med det i sammanhanget aktuella ”Starling-projektet” var att ha den nya plattformen på plats under 2022, vilket inte tycks ha fungerat.
Att PLM-konsulten TECHNIA nu kommer in i detta är ytterligare ett bevis på att man är bland världens skickligaste 3DEXPERIENCE-implementatörer. Inom just automotive-sektorn har man f ö en utmärk referens när det gäller implementation av 3DEXPERIENCE V6-version i form av monstersportbils-utvecklaren Koenigsegg.
Vad man ska göra på Scania är, enligt pressmaterialet, att stödja användarens adoption av 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta genom att använda TECHNIAs plattform för digital mjukvaruinstallation och anpassning, ”Light My Way,” heter den. Tillsammans med denna strategi för utbildning och vägledning i appen planerar Scania också att utöka sitt systemintegrationsprojekt med hjälp av TECHNIAs Integration Framework (TIF) som sin integrationslösning för affärskritiska system som ERP, CRM och MES.

Båda lösningarna, ”Light My Way” och TECHNIA Integration Framework ska implementeras för mer än 6 000 användare över hela världen, noteras vidare i pressmaterialet. Liksom att TECHNIA kommer att samarbeta med kunden för att effektivisera produktutvecklingsprocessen, behålla sin innovatörsstatus i teknologins livscykel och möjliggöra realtidsinsyn i verksamheten och förbättrad datanoggrannhet.

– Våra mjukvarulösningar för användaradoption och systemintegration är viktiga verktyg för företag som vill förbättra sin verksamhet genom att effektivisera produktutvecklingsprocesser och integrera sina PLM-system med andra företagsapplikationer. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att se betydande fördelar som ökad effektivitet, förbättrat samarbete, kortare tid till marknaden och förbättrat beslutsfattande, säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman (bilden ovan), i en kommentar.

Scania ligger väl till när det gäller utveckling och produktion av ellastbilar. FOTO Gustav Lindh/Scania CV

Beslutet att byta ut Scanias V5-lösningar mot 3DX V6-plattformen togs 2017
Bakrunden till uppgraderingen av Dassaults V5-plattform till V6 3DEXPERIENCE är alltså ett beslut som togs om detta 2017. Tanken var då att rulla ut denna lösning (CATIA V6/ENOVIA) – The Starling Project – och få den att fungera tillsammans med den äldre CATIA V5-versionen och deras egenutvecklade konfigurations- och regeldataplattform OAS etc. En utmaning av stora dimensioner med tanke på att det finns 16 000 medarbetare och partners i utvecklingsarbetet.

Scanias dåvarande PLM-chef, Anders Malmberg, menade i dragning på ett TECHNIA-event i slutet av 2019 att detta var en av Scanias tuffaste utmaningar hittills på PLM-arenan.
Vid denna tidpunkt var planen att under 2021 rulla ut sin nya PLM-plattform baserad på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE V6. Tveklöst en omfattande historia, inte minst baserat på att flytten alltså beräknades att påverka 16 000 medarbetare och externa intressenter i leverantörskedjan; delvis bara på grund av sin storlek, men ännu mer i ljuset av företagets ansträngningar att hitta en välbalanserad kombination med några ”big bang-liknande” element, men främst baserat på inkrementella, stegvisa faser.

Scanias förre PLM-ansvarige, Anders Malmberg, under TECHNIAs Innovation Forum 2019, då han berättrade om det stora ”Stasrling-projektet”, d v s bolagets övergång och implementation av Dassaults 3DEXPERIENCE på V6-plattformen.

Ett ”fem-femtiofemtio-projekt”
Malmberg var f ö också involverad i lanseringen av Scanias nuvarande PLM-plattform, som är baserad på Dassaults ENOVIA V5-lösning och dess koppling till lastbilsutvecklarens konfigurations- och regeldatabas, OAS, samt ett omfattande SAP-utbyggnadsprojekt.
På TECHNIAs PLM Innovation Forum 2019 illustrerade Malmberg omfattningen av utmaningen med en touch av ironi och självmedvetenhet.
– Jag kallar alltid dessa projekt ’fem-femtiofemtio-projekt’. Det handlar om minst fem år, 50 miljoner euro och fortfarande en femtioprocentig risk att du misslyckas.

Sammantaget ett utmanande jobb, även vad avser de bitar som TECHNIA nu ska ta sig an. Men är det någon som kan klara detta så är det TECHNIA. Tidigare har man implementerat Matrix-konfiguratorn hos Scania. En kvalificerad gissning är att dagens annonserade avtal är kopplat till uppgraderingen av denna och anpassning till den nya 3DX V6-miljön.

I samband med att beslutet om att satsa på Dassaults 3DX/V6 kan noteras att detta beslut togs efter en utvärdering där både PTC och Siemens deltog. Senare har Scania investerat tungt i bl a Siemens Digital Industries Softwares Capital E/E-mjukvara.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title