Annons

PLM & DIGITALA TVILLINGAR: Siemens Teamcenter får en ny lösning för systemmodellering

Ett typiskt drag för lösningarna från Siemens PLM är öppenhet. Att kunna kommunicera i diversifierade datalandskap även med komplexa produkter är en nyckel för att företag fullt ut ska kunna tillgodogöra sig potentialen i de nya teknologier som växer fram. Detta är något som den tyska PLM-utvecklaren alltid satsat hårt på.
Systemmodellering – eller ”Model Based System Engineering”, förkortat MBSE, är ett av de områden som blir alltmer avgörande i takt med att produkter utrustas med flera system. Dessa system av system måste synkroniseras med varandra för att fungera ihop.
Detta är en viktig bakgrund till dagens besked från den tyska PLM-jätten att man utvecklat en lösning kallad ”System Modeling Workbench for Teamcenter”. Lösningen är utvecklad i samarbete med Obeo, och går ut på att vässa Siemens erbjudande kring MBSE. Detta partnerskap annonserades så sent som i juni, men redan nu kommer alltså lösningar som berikar Siemens digitaliseringsportfölj.

Den nya lösningen integrerar Teamcenter portfölj med både det generella objektorienterade modellspråket SysML och Capella, en Open-source modelleringsapplikation dedikerad för system-, mjukvaru- och hårdvaruarkitektur. Siemens PLM förstärker med detta drag sitt redan omfattande MBSE-stöd. Ett starkt engagemang för öppen källkodsprogramvara, s k open-source, är en tung poäng i detta. Det möjliggör att de här teknologierna nu också kan representeras via ”digitala tvillingar” för att integreras med ett flertal andra ingenjörsdiscipliner.
– Genom att använda Teamcenter för att hantera den digitala tråden kan verksamheter se, och därmed förstå, effekten av beslut inom sina olika ingenjörsområden, vilket skapar större transparens som ger en mer initierad och effektiv produktutveckling, säger säger Joe Bohman, VP för ”Lifecycle Collaboration Software”, inom Siemens PLM.
– En digital tvilling, integrerad över flera ingenjörsområden som, mekanik, elektronik, mjukvara och tillverkning kommer att ha en dramatisk påverkan för kunder som vill öka effektiviteten och innovationskraften inom sin produktutveckling, samtidigt som de uppfyller slutanvändarnas föränderliga behov, tillägger han.

Joe Bohman, VP för ”Lifecycle Collaboration Software”, inom Siemens PLM.

Friktionsfritt datautbyte över hela produktlivcykeln. Baserat på en välbeprövad metod för vägledning hjälper ”System Modeling Workbench for Teamcenter” produktarkitekterna att bättre förstå kundernas behov, definiera och dela lösningar med intressenter, genomföra breda tekniska samarbeten och att göra utvärderingar tidigare för att säkerställa sina arkitektoniska val. Liksom att att slutföra verifiering och validering.
– Användare kan dra nytta av ett friktionsfritt datautbyte under hela utvecklingsprocessen mellan Produktlivscykeln (PLM) och SysML och/eller Capella-projekt. Den enkla tillgängligheten gör det enkelt att utnyttja data under livscykeln för modeller, krav och diagram, förklarar Joe Bohman.

Spänner över flera ingenjörsdiscipliner. På sista raden kokar den nya lösningen ner till att man kan skapa och hantera en integrerad produktarkitektur som spänner över flera ingenjörsdiscipliner. Den blir i detta en digital tråd, som möjliggör att efterföljande utvecklingsområden kan kommunicera med varandra med avseende på hela produktutvecklingens livscykel. Denna digitala tråd spänner över sånt som mekanik, elektronik, mjukvara, tillförlitlighet, kostnad, tillverkning och service.
Med denna grund kan alla inblandade förstå hur en förändring kan slå genom hela kedjan och hur den påverkar hela spektrumet av processer inom en produkt.
– Att arbeta i ett integrerat, centralt system med information från alla discipliner kan, menar Bohman, ge mer välgrundade produktutvecklingsbeslut, samtidigt som kunnande och underlag för innovationer förstärks.

Den digitala tråden sluter cykeln. Obeos grundare och VP, Etienne Juliot, pekar i sammanhanget på värdet av ”close-loop modeller”, alltså lösningar som sluter produktlivcyklarna.
– Det här partnerskapet ger ingenjörer som använder sig av Siemens PLM fördelarna av att kunna applicera en sån modell för att hantera integrationen mellan systemarkitektur och produktutveckling, säger, Juliot och tillägger: ”Det bästa sättet att hitta en bra avvägning mellan tillförlitlighet, kostnad och prestanda och samtidigt hantera komplexiteten hos ’multi-koncern system’, är att utveckla alla dess aspekter i ett enskilt system, som en enda källa för sanning.”
Även på användarsidan är reaktionerna positiva. Daniel Exertier är “Model Driven Engineering Domain Manager”, på Thales Corporate Engineering. Han säger:
– Franska Obeo är vår valda partner för att implementera open-source, eller andra tekniska komponenter, för Capella – som är vår lösning för systemarkitekturmodellering, säger han. Under de senaste åren har vi på Thales med stöd av olika industriella partners supportat framväxten av ett ekosystem för att stödja Capella som ett open-source baserat MBSE. Integreringen av Capella och Siemens PLMs lösningar är ett utmärkt tillfälle att bättre integrera utvecklingen av produktarkitektur med hela produktens livscykel.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title