Annons

PLM/EKONOMI: Autodesk ser ljuset i tunneln efter första vinstkvartalet på flera år

Det tog betydligt längre tid än man tänkt sig för CAx- och PLM-utvecklaren Autodesk att vända förlustkurvan till vinst efter bytet av affärsmodell för ca fem år sedan. Men när CEO, Andrew Anagnost nyligen redovisade bolagets fjärde kvartal för bokslutsåret 2018 hände det. Autodesks Q4 2018 slutade med en vinst på 65 miljoner dollar, eller drygt 600 miljoner kronor.
För helåret 2018 blev det dock en förlust på runt 85 miljoner dollar, ca 790 miljoner kronor, på en intäkt som landade på 2,6 miljarder dollar, drygt 24 miljarder kronor.
Vad har varit problemet? Framför allt har det handlat om bytet av affärsmodell, från en debitering av evighetslicenser (med underhållsavtal) till en hyresmodell, med månads- eller kvartalsintäkter. Men även bolagets satsning på att få upp alla kunder i molnet har haft en påverkan.

Det här med att byta affärsmodell är ingen söndagspromenad. Det är en lärdom som de flesta fått erfara, som gått över från evighetslicensierade- till hyreslösningar gällande CAD-, PDM- eller andra PLM-lösningar.

Adobes resa från evighets- till
hyreslicensiering har inspirerat både Autodesk och PTC.
Många inom PLM-branschen inspirerades av Adobes resa på området, där man gick över till hyresmodeller och på kort tid inte bara kom upp i liknande licensintäktsnivåer som tidigare, utan man fick också till substantiellt ökade intäkter.
Inom PLM-området är det i dagsläget framför allt Autodesk och PTC som är kända för sina omläggningar av affärsmodellen från evighets- till hyresmodeller. Vad som initialt hänt är att intäkterna, som med omläggningen börjar komma in månads- eller kvartalsvis, spritts ut över en längre tid jämfört med den tidigare evighetslicensen.
Bokföringsmässigt blir hela förändringsprocessen som att börja om från noll, innan det första hyreskontraktet landar. Men vartefter nya hyreskontrakt läggs på varandra ökar volymen – ofta sakta – men säkert. Finessen med hyresvarianten är att intäkterna blir mer förutsägbara, jämnt flödande och på sista raden kanske också större. CAD-journalistens, Ralph Grabowski, beräkningar har visat att evighetslicensen kan bli ”billigare” på kort sikt, men redan efter 4-5 år ger hyresmodellen högre totala kostnader för användarna, vilket betyder större intäkter för programutvecklarna.

Inget lätt jobb att förklara år av förluster.
PLM&ERP News har tidigare intervjuat PTC-chefen Jim Heppelmann, om effekterna för bolaget, när man gick över till en hyresmodell. Han pekade på bl a då på de problembilder som skildrats ovan. För PTC – mest känt idag för CAD-mjukvaran Creo, IoT-lösningen ThingWorx och PLM-sviten Windchill – innebar övergången att man kalkylerade med en intäktsdip under ca tre år innan man skulle komma tillbaka till tidigare vinstnivåer; för att sedan år för år öka intäktsvolymerna mer än om man hållit fast vid evighetsmodellen.
På Autodesksidan är det framför allt CEOn, Andrew Anagnost, som på samma vis som Heppelmann, fått personifiera affärstransformationen och inför bolagets användarkollektiv, styrelse och aktieägare (bolaget är noterat på NASDAQ-börsen).
Detta har förstås inte varit något lätt jobb, från lite skilda synpunkter:
• Gentemot användarna har det gällt att förklara vad det nya kommer att föra med sig ifråga om tillgänglighet, kvalitet, ”automatiska” uppgraderingar och betydligt enklare och en mer omfattande tillgång på adderande lösningar (simulering, CAM, etc) inom ramen för Autodesks rikhaltiga portfölj av mjukvaror och plattformar, som Inventor (3D CAD), Fusion- och PLM-plattformarna.
• Gentemot medarbetare i Autodesk, partners, styrelse och aktieägare har det handlat om att lugna ner en oro över sjunkande intäkter, vinster, personalneddragningar och vilka effekter de nya framväxande teknologierna får på bolagets verksamhet.

En krävande tid för Autodeskchefen.
Alldeles oavsett hur man ser på saken så har detta varit en krävande tid för framför allt Anagnost. Det är inte lätt att hålla uppe humöret under omständigheter som de ovan relaterade. Samtidigt är det en logisk följd för den som varit affärsmodellbytets främste tillskyndare, vilket är fallet för Anagnost.
Hur som helst rapporterar PLM&ERP News systersajt, engineering.com, att Autodeskbasen inte verkade vara så uppåt som den första vinsten på åratal av förlustkvartal bort föranleda. Snarare, skriver man, ”verkade han vara lite dämpad, nästan dyster”.
Det borde vara tvärtom, menar man i rapporten som citeras. ”Han borde springa upp och ner i korridorerna och jubla”.
Men så var det alltså inte. Istället för att tala om vinsten – den nämndes bara två gånger under Q&A-sessionen i samband med bokslutet – uppehöll sig Anagnost i en senare CNBC-intervju vid den kommande lågkonjunkturen. För visst, han ser vad som är på gång och mönstret känns historiskt sett inte annorlunda än det brukar efter en lång högkonjunktur. Nedgången kommer, men, menade han, den kommer inte att slå hårt mot Autodesk.
– Vi är närmast immuna mot negativa nedgångseffekter och jag har siffrorna som bevisar det. Snarare är det så att vi vuxit under dessa, noterade han och pekade på att bolaget faktiskt växte under den senaste lågkonjunkturen (den efter Lehman Brothers-konkursen 2008).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title