Annons

PLM/ERP Analys: Om ”multi-tenant-lösningar” och hur PTC hanterar utmaningen i Atlassviten

Det intressanta inom PLM allmänt och absolut även inom SaaS-baserade moln-ERP-lösningar och motsvarande SaaS-baserade moln-PLM-lösningar, är perspektivet: Hur strukturerar man ett upplägg som ska serva 100-tals eller 100-tals företag: ett stort system som kan hantera alla dessa hundra- eller tusentals -”allas” – kundbehov genom olika konfigureringar, eller individuella system och databaser för varje individuell kund?
Utan att darra på manschetten kan man säga att skillnaderna och förutsättningarna när det gäller att organisera informationen, produkt-, process- och administrations-data, som behövs för att styra och hantera företag, produktion, produkter och distribution, skiljer sig radikalt åt mellan exempelvis en biltillverkare och ett ölbryggeri. Visst finns det likheter på detaljnivåer och inom vissa avsnitt, men allmänt är uppläggen, problembilderna och komplexiteten tämligen väsensskild. Därav behovet av att kunna konfigurera eller att, som t ex affärssystemutvecklaren Infor, leverera förkonfigurerade, passande mikrovertikala branschlösningar på samma programplattform.

Ett stort system som kan hantera hundra- eller tusentals -”allas” – kundbehov genom olika konfigureringar, eller individuella system och databaser för varje individuell kund?

FÖRMÅGA ATT HANTERA EN MÄNGD ”HYRESGÄSTER”
Inom PLM, där moln-satsningarna ännu är tämligen begränsade i ett bredare perspektiv, diskuteras det nu mycket kring detta. Inte minst i form av SaaS och PLM-lösningar i molnet och de krav som utvecklas i samband med dessa, men problembilderna har stora likheter med det som händer på ERP-området.
Man talar alltså om ”multi-tenant-kapabiliteter” kontra ”single-tenant”, vilket ofta präglar dagens on-premise installationer (lokala installationer).
Ordet ”tenant” används normalt för ”hyresgäster”, vilket ger en god indikation på vad det handlar om; ett brett kapabelt system på en kapabel teknisk molnplattform, som kan hantera en mängd ”hyresgäster” och deras skilda behov. Detta i sin tur går tillbaka till att själva SaaS-modellen – ”Software-as-a-Service”, alltså mjukvaran som tjänst – går ut på att man hyr de mjukvaror och den mjukvarukapacitet man behöver (i molnet). Därmed inställer sig frågan om hur man bygger system och lösningar som kan hantera de disparata behoven hos 100-tals, kanske 1000-tals, kunder med synnerligen komplexa och varierande behov ifråga om mjukvara.

Skillnaden mellan ”single tenant” och ”multi-tenant”, som Oleg Shilovtisky illustrerar saken i sin blogg.

ANALYTIKERNS DEFINITION AV ”MULTI-TENANCY”
Vi börjar med definitionen av ”multi-tenant”. Så här beskriver CIMdata-chefen, Peter Bilello, saken:
– Vi håller oss till en standarddefinition som beskriver ”multi-tenancy” som en programvaruarkitektur där en enda förekomst av en programvara körs på en server och i detta servar flera klienter. Med en sådan arkitektur kan en PLM-lösning ge varje företag eller organisation som utnyttjar mjukvaruplattformen en dedikerad del av lösningen, inklusive dess data, konfiguration, användarhantering, individuella funktioner och icke-funktionella egenskaper. Så i ett företags perspektiv har de sin egen del av lösningen.
Vilken är då skillnaden mellan ”multi-tenant-system” och det som brukar gå under benämningen ”one single source of truth”, alltså en egen singulär databas? Är det ens någon skillnad?
– Nej, det är kort sagt ingen skillnad när det gäller utkomsten, d v s att möjliggöra en organisations ”single source of truth”, menar CIM-datachefen. Båda koncepten kan stödja denna tanke. Skillnaden är snarare att en ”multi-tenant-lösning”, som är hostad av en tredje part, kan underhållas mer ekonomiskt av värdföretaget.

”STARK TILLVÄXT,” FÖRVÄNTAR SIG CIMDATA-chefen
Hur ser det allmänt ut på marknaden när det gäller erbjudanden och lösningar av den här typen? Trenden finns där, säger Bilello, som också förväntar sig en tillväxt på området.
– Ja, det gör vi. CIMdata förväntar sig att fler lösningar kommer att omformas till ”multi-tenant-lösningar” de närmaste åren, i takt med att fler industriföretag går mot att använda ”hostade” lösningar (d v s SaaS-lösningar).
Men, tillägger den respekterade PLM-analytikern, någon grundläggande arkitekturförskjutning inom PLM-utvecklingen under 2020-talet är det inte frågan om.
– Nej, vi tror inte på någon i egentlig mening fundamental förskjutning i arkitekturen för många av marknadens lösningar. Snarare handlar det om denna typ av förändringar för ett antal marknadserbjudanden. Till exempel förväntar jag mig att många kommer att fortsätta erbjuda ”single-tenant-lösningar” för enskilda företag som fortsatt vill ha lokala, eller ”on-premise”, implementeringar.

PTC-chefen Jim Heppelmann tror inte på att skapa molnlösningar som baserar på portgångar av gammal on-premise-mjukvara till molnet. Bolagets nya alternativ, som byggs uppå för molnet på nativ molnet-teknik, heter Atlas.

PTCs NYA ATLAS-SVIT BYGGER PÅ MOLNET
OCH ÄR BASERAT PÅ MOLNTEKNIK
Vad som betyder mycket i detta handlar om system som nativt är byggda för molnet. Att porta ”gamla” system är ingen bra lösning.
Lyssna på vad PTC-chefen Jim Heppelmann sa om resultaten av PTCs efterforskningar, innan han och bolaget bestämde sig för att köpa webb-CAD- och designplattformen Onshape, som f ö har ”multi-tenant-kapabilitet”:
– Inget företag i historien har kunnat porta det befintliga systemet med traditionell serverbaserad och webbarkitektur till molnet med ett bra, effektivt resultat. Alla ledare inom SaaS-industrin har byggt sina ofta framgångsrika system från grunden och inte ’portat’ befintliga system. Arkitekturprinciperna är så olika. Systemen som utvecklats för ett företag lämpar sig knappast för detta. Och att köra 100 system för 100 företag i molnet är definitivt ett stort problem. Du måste köra ett system som har en ’multi-tenant’ arkitektur, som kan delas av flera företag. Då går det att skala upp och ner efter behov på ett sätt som inte fungerar med ’gammal arkitektur’, som inte kan skalas på samma ’enkla’ vis, utan specifika och stora anpassningsinsatser.

PTC-chefen Jim Heppelmann diskuterar uppläggen kring bolagets browserbaserade CAD-, PDM- och SaaS-strategi med SOLIDWORKS- och Onshape-grundaren, Jon Hirschtick (t v).

Det där är en viktig aspekt på saken och Heppelmann och Onshapechefen, likaså grundaren av SOLIDWORKS, Jon Hirschtick, fortsätter nu att tillsammans inom PTC-gruppen utveckla Onshape-lösningen med moln-nativa, ”multi-tenant-kapabiliteter” inom ramen för den nylanserade Atlas-sviten.
– Vi fortsätter för fullt med Atlas-programmet, som syftar till att generalisera den underliggande Onshape SaaS-arkitekturen och få den att fungera bredare över hela PTC-produktportföljen, sa Heppelmann i samband med bolagets senaste resultatrapport.

”SaaS-MODELLEN HAR EN LYSANDE FRAMTID”
För dem som har följt vår rapportering på PLM&ERP News och på vår amerikanska systersajt, engineering.com, speciellt sedan PTCs förvärv av moln CAD-lösningen Onshape – en grundläggande komponent i det nyligen lanserade multikompatibla PTC Atlas-konceptet – är det glasklart hur säker Jim Heppelmann är på framtidspotentialen för molnbaserat och SaaS-lösningar som möjliggör ”att hyra mjukvarukapacitet i molnet”.
Senast under årets stora – denna gång digitala – LiveWorx-show var Heppelmann inne på hur molnet och SaaS-verktygen har förändrat inte bara PLM-, utan också ERP- och CRM-områdena. Han föreställer sig en framtid där produktutvecklings- och tillverkningsmjukvarorna (OT) kommer att flyttas till och hanteras/styras via molnet.
– Allt pekar på att det är mot molnet vi är på väg, sa Heppelmann. Vi kom fram till denna slutsats långt före Covid-krisen, vilket manifesterade materiellt när vi slutförde förvärvet av Onshape för 470 miljoner dollar i november förra året. Detta var alltså innan vi hörde talas om coronavirus.

PTC Onshape är ett av fundamenten i PTCs Atlas-satsning. Lösningen är browserbaserad och kräver ingen nedladdning av programvaran.

STRAFFET: ATT BÄRA HIMLEN PÅ SINA AXLAR
Han fortsatte med att notera att Onshape är den första SaaS-baserade produktutvecklingsplattformen, som förenar CAD med verktyg för datahantering och samarbete. Därmed har PTC i sina händer en lösning som placerar bolaget i framkant när det gäller nästa generations ”rena” SaaS CAD- och PLM-erbjudande och en underliggande SaaS-plattform för flera användare, flera ”tenants”, som även kan komma åt hela PTC-portföljen.
– Vi har döpt plattformen till Atlas eftersom den i slutändan kommer att bära hela PTCs SaaS-värld på sina axlar, säger Heppelmann och gjorde kopplingen till den grekiska gudasagan.
Atlas var i grekisk mytologi en av titanerna och föregångarna till de grekiska gudarna. Denna jätte ledde titanernas kamp mot de nya gudarna på Olympen. Efter nederlaget bestraffades han med uppgiften att bära himlen på sina axlar.

Detta om bakgrunden till namnvalet, men för PTC och Heppelmann är det inte fråga om en bestraffning; man bär nog gärna hela PLM-himlen på sina axlar. Att det finns stora vinster att göra på detta behöver ingen tvivla på. Bland annat tror branschanalytikern IDC att 70 procent av tillverkarna kommer att använda molnbaserade plattformar och marknadsplatser för samarbete över flera branscher och kunder redan 2022.

I partnerskap med Rockwell Automation bygger PTC upp lösningar som kopplar ihop produktutveckling med tillverkningshantering i smarta fabriker.

ROCKWELL AUTOMATION OCH MICROSOFT HAR NYCKELROLLER
Alltnog, med Atlas-sviten kommer företaget att leverera SaaS-versioner av PTCs viktigaste programvaruprodukter.
Heppelmann pekade i sitt LiveWorx-anförande på fyra kategorier som driver SaaS-baserade erbjudanden i det ”nya normala”:

  • Arbetskraftens tendens att utveckla rörlighet och flexibilitet.
  • Flexibla och innovativa försörjningskedjor.
  • Nätuppkoppling och samarbete i frontlinjen för arbetskraft
  • Fjärrmonitorering av produkter och fabriker.
    I och med den fjärde punkten sluts också cirkeln då den bygger på de tre föregående punkternas flexibilitetsmodeller.
    Tilläggas kan att de två partners som PTC tar med sig på denna resa kommer att betyda allt för möjligheterna att förverkliga Heppelmanns vision: Rockwell Automation med båda fötterna djupt förankrade i sammankoppling och effektuering av maskinerna på verkstadsgolvet och Microsofts Azure-lösning som molnteknisk plattform.

Frågan är inte om det kommer ett brett genomslag på PLM-området, utan snarare när.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title