Annons

PLM/ERP: Premiär för Siemens och SAPs första gemensamma lösning – struktur-, BOM- och datautbytes-hantering i fokus

Siemens Digital Industries Nordeen-chef, Mats Friberg, bekräftar att samarbetet med SAP går bra och att det finns ett stort kundintresse.
– Vi en väldigt bra dialog med SAP. En av våra riktigt duktiga ”pre-sales” på Teamcenter jobbar nu på SAP, vilket förstås underlättar samarbetet. Vi har också haft gemensamma dragningar hos flera av våra stora globala kunder, som redan har SAP respektive Teamcenter etablerat, och intresset är stort för denna nya integration. Den kommer hjälpa till att ännu bättre hålla ihop de digitala trådarna mellan domänerna, säger han och fortsätter:
– Vad gäller affärer ser vi flera potentiella nya kunder där SAP är stora och där PLM-frågan är uppe till diskussion. Vår räknar också med att få se de första investeringsbesluten redan under detta år.

TRE FASER I ”ROAD MAPEN”
I den ”road map” som bolagen släppte nu juli 2020 definierade man tre faser i samarbetet för de kommande 18 månaderna:
• Fas I, med siktet inställt på leverans nu i oktober/november 2021 ligger fokus på produkttekniska grunder och man etablerar också ett ramverk för scenarier gällande kärnverksamhet baserat på en delad domänmodell som kommer att stödja affärsprocesser end-to-end. Detta möjliggör förbättrad spårbarhet, federation och länkar över Siemens’ och SAPs systemgränser.
• Fas II, som inträder våren 2022, syftar till att förkorta time-to-market genom att tillhandahålla optimerad integration mellan produktutveckling, utökad försörjningskedja och tillverkningsverksamhet. Dessutom tänker man sig att tillhandahålla grunden för avancerade funktioner, som variantregler och schema, projekt- och portföljhantering och integration till tillverkning.
• Fas III, som sjösätts till hösten 2022, kommer att fokusera på dubbelriktad spårbarhet och ”closed-loop manufacturing” mellan tillverkningsteknik och produktionsteknik, vilket omfattar användningsfall som konsekvensanalys över system, förändringsinitiering och processexekvering.

Den nya generationen av SAP och Teamcenter-integration, som bygger på en gemensam metamodell.

VIKTIGA KÄRNFUNKTIONER I DEN NYA INTEGRATIONSLÖSNINGEN
Övergripande skulle man kunna beskriva målsättningarna med detta samarbete som ett sätt att hjälpa tillverkare att överbrygga barriärerna mellan teknik, tillverkning och service.
Detta var också SAPs Arend Weil, VP för PLM på SAP, inne på i en blogg-uppdatering nyligen, där han lyfte fram flera användningsfall och element, samt rätade ut några frågetecken kring lösningens tekniska arkitektur.
När SAP och Siemens nu i slutet av förra månaden släppte innehållet i den första fasen av sin integrationsfärdplan, alltså ”Siemens Teamcenter Integration for SAP S/4Hana”, vilket är en PLM-systemintegration 2.0 för SAP S/4HANA-lösning, så handlar det om en rad grundläggande bitar. Denna första version täcker därmed allmänt basal produktdatahantering (PDM): alltså sånt som att skapa och underhålla BOMar (Bill of Materials, ”stycklistor”) och produktstrukturer, men också lösningar för utbyte av dokument och hantering av förändringar över Teamcenter och SAP.

Den nya gemensamt utvecklade arkitekturen ska fullt ut utnyttja funktionerna i Teamcenter och SAP ERP, men samtidigt vara designad för att minimera fel och förenkla integrationshantering och support.

PRINCIPERNA SOM STYRT ARBETET MED INTEGRATIONSLÖSNINGEN
Vi ska börja med att titta på de principer som styrt framtagningsarbetet av den nya integrationen – så här har man resonerat:
• Vi ska ta fram en gemensam domänmodell, som minskar behovet av insatser för gränssnitts-kartläggning och är en bidragande orsak till minskade implementerings- och underhållskostnader.
• Samma sak avseende en gemensamt utvecklad arkitektur: resultatet ska fullt ut utnyttja funktionerna i Teamcenter och SAP ERP, men samtidigt vara designad för att minimera fel och förenkla integrationshantering och support.
• Avlägsnande av beroenden, vilket gör det möjligt för utveckling och innovation att ske på båda sidor av integrationen utan den annars så typiska komplexiteten.
• En arkitektur, designad med skalbarhet och som är redo för alla möjliga driftsättnings-scenarier.

SÅ FÅR MAN IHOP TEAMCENTER OCH SAP ERP/SAP PLM
Hur har detta manifesterats i den nya integrationen, ”Siemens Teamcenter Integration for SAP S/4Hana”? Arend Weil sammanfattade det hela punktvis. Så här ser det:
• Skapa och underhålla produktmasters i SAP för antingen SAP ERP eller SAP PLM för att integreras med Teamcenter: kartläggning av objekt och attribut över de två plattformarna baserat på affärslogik.
• Skapa dokumentinformations-poster i SAP. Eftersom det finns flera dokumenttyper och format som skapas och hanteras av produktutvecklingsteam måste gränssnittet vara navigerbara gällande hur data kommer att konsumeras nedströms i SAP – detta utöver metadata och attributmappning, men även filkonvertering, neutrala filformat, etc.
• Replikera filer från Teamcenter till SAP: här handlar det om sånt som att anpassa det som överförs till kraven för datautbyte när referensfiler delas med i det ”bredare” företaget eller med leverantörskedjan.
• Utlösa ändringshantering från Teamcenter till SAP: överlappande datatillämplighet genom att skapa och underhålla ändringsmastern med ”giltigt från-datum” baserat på ett Teamcenter-ingenjörsändrings-meddelande.
• Hämta SAP-data för konsultation från Teamcenter: detta gäller ”förmågan hos Teamcenter att visa enhetsdata i det integrerade systemet för att komma åt affärskritiska data i sammanhanget av ett ledande objekt” – med andra ord, fråga och synkronisera attribut för replikerade artiklar/material master och dokumentposter.

Teamcenter – BOM-hantering i Active Workspace.

• Överföring av Teamcenter-BOM till SAP: här säkerställs kontinuerlig anpassning av produktstrukturer från Teamcenter till SAP. Vi talar alltså om den tekniska BOM-strukturen som omfattar EBOMen (”engineeringBOM”, alltså BOMen som skapas i produktutvecklingen) på Teamcenter-sidan och å andra sidan MBOMen, manufacturingBOM som skapas på SAP-sidan.
• Överföring av klassificeringsinformation, som tilldelats en produkt i Teamcenter, till SAP, vilket möjliggör för ingenjörsavdelningen och andra intressenter att arbeta på en delad uppsättning information där objektegenskaper och relationer upprätthålls.

OM VAD SOM KOMMA SKALL
I en kommande artikel ska vi titta närmare på dels funktionerna och mognadsnivån i den nya integrationen och dels lite närmare på innehållet i den efterföljande (kommer under andra kvartalet 2022) releasen av Teamcenter-SAP-gränssnittet

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title