Annons

PLM/Gästkrönika av LARS TAXÉN: Räcker ramverket ”People, Process, Tools” som grund i det nya digitala landskapet?

Inom PLM talar man ofta om ”The People, Process, Technology Framework”, förkortat PPT. Begreppet och akronymen används övergripande och generellt för att bedöma och förbättra organisationers prestanda. Man arbetar i detta utifrån premissen att organisationer består av tre element: människor, processer och teknik. För att nå framgång måste organisationer skapa en balans och optimera relationerna mellan dessa tre element. Men vad händer när den teknologiska utvecklingen tar explosiva jättekliv? Hur påverkar detta balansen mellan dessa tre nyckelfaktorer och hur möter man detta?
Saken har debatterats inom PLM-världen de senaste åren och med tiden har också konceptet börjat kritiseras alltmer, bland annat går en kritik ut på att ”data” saknas i triangeln som illustrerar PPT. Men det finns fler aspekter.
I dagens artikel diskuterar konsulten och förre docenten vid Linköpings Universitet, Lars Taxén, kring detta och om hur nya insikter om balansen mellan ”människor, process och teknologi” rubbats, vilket i sin tur ofta kräver fundamentalt annorlunda sätt att tänka kring organisations-upplägg.

När vi konstruerar något – broar, hus, flygplan, PLM-system, ERP-system m.m. – måste vi börja från en hållbar grund. Att bygga ett höghus på lermark verkar inte speciellt lockande; inte heller att sitta i ett flygplan som utvecklats utan hänsyn till grundläggande aerodynamiska lagar.
Alla sådana större byggen kräver förstås att människor, aktiviteter och verktyg samverkar på ett ordnat sätt. Om detta skrev Harold Leavitt 1962 en teknisk rapport med titeln “Applied organization change in industry: Structural, Technical, and Human Approaches”. Hans tankar utvecklades under åren till sentensen att organisatoriska fenomen kan förstås genom att balansera de tre aspekterna ”People, Process, Tools” (PPT) (ibland formulerad som People, Process, Technology). 

PPT enligt den ”klassiska” bilden.

Men frågan är om PPT utgör en hållbar grund att bygga komplexa system på? Hur gör man rent praktiskt för att ”balansera” människor, aktiviteter och verktyg? Hur ser interaktionen mellan dessa ut? På något sätt måste man konkretisera alla sidor i den ”gyllene triangeln” som PPT ibland kallas. Det är då problemen börjar hopa sig. Att bara säga att människor gör jobbet, processer gör arbetet mer effektivt, och att tekniken hjälper människor att utföra sina uppgifter räcker inte långt.

Med tiden har PPT fått alltmer kritik
Med tiden har också PPT börjat kritiserats alltmer. En kritik går ut på att ”data” saknas i triangeln. Andra synpunkter är att aspekter som ”kunskap”, ”kontext”, ”koordination”, ”mening”, och inte minst ”kommunikation” måste inkluderas. Rätt snart inser man att det till synes enkla budskapet i PPT i själva verket är oerhört komplicerat att handskas med i praktiken. Bakom de tjusiga orden döljer sig en avgrund av virrvarr och snårigheter.

ÖKAD KOMPLEXITET kräver en ny syn på hur verksamheten organiseras och PPT-modellen. I bloggaren Jos Voskuils weblog har synen på sloganen ”människor, processer och verktyg” tagits upp vid flera tillfällen. När det gäller bästa praxis för att implementera (PLM och CM) system, menar Voskuil t ex att, ”en PLM-implementering teoretiskt sett kommer att gå smidigt om företaget först kommer överens om de önskade processerna och de involverade personerna, innan en systemimplementering med hjälp av rätt verktyg.” Alltför ofta, menar han, utgår företag från sitt historiska landskap (verktygen – börjar med ett urval av leverantörer) och försöker sedan ta reda på den optimala användningen av sina system.

En orsak till att det blir så här är den utbredda tendens att slänga sig med begrepp som på ytan låter bra, men som i själva verket saknar fotfäste – en hållbar grund att stå på. Ett av de värsta exemplen jag stött på nyligen kommer från en artikel om datamodellering: ”datakonsumenter kan skörda semantik från datamodellen för att söka och använda data”. Vad betyder det? Om vi försöker använda dylikt nonsens för att bygga en praktiskt användbar datamodell, går vi direkt vilse.

Att formulera en hållbar grund för organisatoriska fenomen
Så, hur kan vi formulera en alternativ och hållbar grund för organisatoriska fenomen?
En möjlig väg är att gå tillbaka till de basala förutsättningarna för vår mänskliga existens. En sådan förutsättning är biologisk: hjärnor har utvecklades för att kontrollera våra aktiviteter i världen. Filosofen Kant menade att vi har medfödda intuitioner eller föreställningar genom vilka vi förstår världen; bland dessa ”rum” och ”tid”. Rum och tid finns alltså inte därute, som konkreta objekt i vår omgivning, utan vi tillskriver vissa naturliga och konstruerade objekt dessa egenskaper. En karta gör att vi kan orientera oss rumsligt, men kartan i sig är bara en samling streck på papper eller pixlar i ett GPS-system.

Shiksha Samvad – heter ett indiskt exempel som går ut på att hitta lösningar kring samhällets engagemang, vilket är en viktig faktor för att förbättra kvaliteten på både lärande och skolsystem; Shiksha Samvad kan vara ett förslag på ett steg i rätt riktning. ”Under de senaste 3 decennierna har varje region i världen förändrats, varje system har förändrats. Det finns knappast någon sfär i vårt liv som har blivit oförändrad under dessa tre decennier. Men vårt utbildningssystem gick fortfarande på traditionellt sätt. Att ändra den gamla utbildningspolitiken var lika viktigt som det är att ändra en föråldrad svart tavla”, säger Indiens premiärminister Narendra Modi om Shiksha Samvad.

Synsättet måste förändras
En annan förutsättning bygger på att människan i grunden är en social varelse. Marx menade att vi producerar våra livsvillkor i gemensamma sociala aktiviteter. Under den processen förändras också vårt mänskliga medvetande om vilka vi är. Vi blir det liv vi lever. Men gemensamt arbete förutsätter att alla har intakta biologiska förutsättningar. Utan samspelet mellan biologiska och sociala faktorer skulle vi alla vara döda.

Det här tänkandet bildar en universell grund för att hantera organisatoriska fenomen. Men synsättet måste förstås utvecklas – något jag har arbetat med under många år i min forskning. En fundamental insikt är att balansen (vad som nu än menas med det) mellan ”People, Process, and Tools” måste hanteras inom varje enskilt delsystem en organisation består av – marknad, utveckling, produktion, underhåll, osv. Alla dessa delsystem bör ses som olika sociala manfestringar av de grundläggande förutsättningarna för att vi överhuvudtaget finns på den här planeten. Det är i den insikten ett fundamentalt annorlunda sätt att tänka om organisationer kan börja ta form.

Av Lars Taxén, docent

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title