Annons

PLM/GÄSTKRÖNIKA: Hög tid för tillverkningsföretag att överväga molnet, menar PTC’s nordenchef

När pandemirestriktionerna infördes gjorde de anställda allt för att säkerställa att de hade de kopior av den känsliga produktutvecklingsinformationen som de behövde för att fortsätta sitt arbete – de kopierade och flyttade CAD-filer mellan arbetsplatser och hemmen via flyttbara enheter, USB-minnen och snabbt inköpta bärbara datorer.
Nu är oron stor att dessa filer, varav många innehåller värdefull immateriell egendom, kan vara i fara. För varje kopia av en fil som existerar, ökar säkerhetsrisker.

FÖRÖDANDE FELTRYCKNINGAR
Ett produktutvecklingsteam kan bestå av 20 personer som arbetar tillsammans för att utveckla en ny produkt. Det kan innebära att 20 kopior av en CAD-fil kan finnas lagrad på 20 olika enheter. Om endast en i utvecklingsteamet råkar klicka på ett mejl som innehåller nätfiske eller blir offer för en ransomware-attack kan den här filen äventyras. Om endast en i utvecklingsteamet missar att installera en säkerhetsuppdatering på sin enhet kan resultatet bli lika förödande.
Och detta är bara de tekniska riskerna. Det finns även människorelaterade risker att ta hänsyn till om kopior skickas fritt mellan kollegor och tredje part, till exempel komponentleverantörer. Det behövs bara en person som missköter hanteringen för att filen ska hamna i fel händer.

Samarbete kring en CAD-modell i PTC’s browserbaserade mjukvara, Onshape.

ÖKAD ÖPPENHET FÖR MOLNET
Med detta i åtanke är det knappast förvånande att chefer på tillverkningsföretag är alltmer öppna för att använda molnet för att skapa, hantera och lagra denna typ av filer. Molnbaserade program var ju trots allt det som höll kommunikation och samarbete igång under pandemin, vilket medfört att även de mest skeptiska cheferna har börjat titta på denna teknik med nya ögon.
Och det gör de rätt i. Till att börja med tillhör företagen som driver världens största molntjänster också de som har några av världens största och skickligaste säkerhetsteam. De har resurser som inte ens de största globala tillverkningsföretagen kan konkurrera med.

VÄRDET AV SaaS-PLATTFORMAR
Men det finns fler anledningar än så. SaaS-plattformar för produktutveckling och annan tillverkningsrelaterad programvara kan täppa till de sårbarheter som de flesta tillverkare har.
För det första kan de anställda fortsätta sitt arbete via en webbläsare, från vilken plats som helst, utan att ha en kopia av den fil de arbetar med på sin egen enhet. Det är just där man kan få en mycket stor ökning av säkerheten då filen som ligger på molnleverantörens servrar alltid står under ett vakande öga från dess säkerhetsteam.
Dessutom finns det ingen lokalt installerad programvara som måste uppdateras och justeras i takt med att nya hot och sårbarheter dyker upp. Det är ännu en anledning för chefer inom tillverkningsindustrin att välja molnet.

Molnbaserad SaaS-plattformar för produktutveckling och annan tillverkningsrelaterad programvara kan täppa till de sårbarheter som de flesta tillverkare har.

STÖD FÖR SÄKER DATADELNING
Men kanske det största argumentet är att Saas-plattformar stödjer säker delning och samarbete, utan att kopior av filer flyger runt överallt. Behöriga kan få tillgång till vad de behöver, när de behöver det, med hjälp av noggrant hanterade autentiseringsuppgifter. Min erfarenhet är också att när samarbete görs säkert och enkelt, så ökar faktiskt samarbetet i sig.
Och om en anställd hos exempelvis en komponentleverantör behöver kontrollera en mindre detalj kan de få tillgång till den filen – och endast just den filen – tillfälligt. När de är klara kan åtkomsten stängas ned. I bakgrunden granskar och spårar SaaS-systemet noggrant vem som fått tillgång till vad och hur länge – så att alla orosmoln kring läckage av immateriella rättigheter snabbt kan åtgärdas.

Av Filip Stål, Nordenchef på PLM-utvecklaren PTC

FRÄMJAR INNOVATION
Säkerhet är inte den enda anledningen till att tillverkningsföretag bör gå över till molnbaserad CAD – men det är en viktig anledning. När ledningsgrupper nu arbetar för återhämtning efter pandemin, vill de också öka företagets motståndskraft mot framtida utmaningar. SaaS-system ökar samarbete, främjar innovation och gör det möjligt för företag att attrahera begåvade produktutvecklare som kan arbeta hemifrån, oavsett var de bor.
Och framför allt gör de det möjligt för företag att alltid hålla sina immateriella tillgångar säkra, oavsett hur hårt cyberkriminella arbetar för att stjäla dem.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title