Annons

PLM: Har Ericsson äntligen fått upp sin nya 3DEXPERIENCE-plattform på banan?

Att etablera ett nytt PLM-system i en organisation som svenska telekomjätten Ericssons, tillhör inte de mest avundsvärda uppgifterna i IT-världen. Med bortåt 25 000 användare i den globala R&D-organisationen är det en utmaning som bara i kraft av storleken inbjuder till svårigheter. Att hålla tidsplaner är en viktig sådan, liksom att klara hanteringen av den tekniska komplexiteten i produkterna. Väger man dessutom in migrationsteknisk problematik kring sånt som kompatibilitet och i förekommande fall lågkvalitativa, inkonsekventa data blir saken knappast lättare. Saker och ting kommer kort sagt att ta tid; ofta betydligt längre tid än planerat.

MER ETT HELT NYTT SYSTEM ÄN EN UPPGRADERING
Ericsson har också stött på just denna typ av problematik sedan man 2016 bestämde sig för att satsa på en uppgradering av sitt dåvarande mainframe-baserade PLM-system. Ordet ”uppgradering” är för övrigt inte särskilt relevant i sammanhanget. Även om Ericsson i detta fall byggde sin existerande PLM-plattform på Dassault Systemes föregångare till den nya 3DXPERIENCE-plattformen – cPDm-lösningen ENOVIA V5 – så var bytet i princip liktydigt med att implementera ett helt nytt system.
Problemen kom också som ett brev på posten, alltså för sent. Den ursprungliga planen talade om direkt orealistiska 15 månader innan man skulle vara igång med de första bitarna i organisationen, fas 1. Istället är det först idag, tre år efter plan, som man kommit så långt.
Hur som helst är den goda nyheten att man nu trots allt kommit till detta läge. Det finns exempel som tyvärr är olyckligare än så, där hamnat bortåt 6-7-8 år ur fas jämfört med plan, fordonstillverkaren JLR är ett sånt exempel. Ingen ska dock säga att detta enbart är den enes eller den andres fel – det krävs två för att dansa tango och hamnar någon i otakt, bortser från komplexiteten i ett byte av denna storlek, eller har fel organisation för att möta det nya – eller värre ändå, båda delar – är det lätt att snubbla på ”dansgolvet”, införande- och migrationsprojektet.

EN NY TYDLIG STRATEGI BANADE VÄG
Men hos Ericsson har nu både Dassault och den svenska telekomaktören visat att man inte behöver fastna i extremt långa fördröjningar; om man agerar resolut när det gått snett. Sålunda meddelar företagen idag att man tillsammans är mogna att inleda den företagsomfattande lanseringen av 3DEXPERIENCE-plattformen hos Ericsson, som ju bekant är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknik.
I pressmaterialet skriver Dassault att lanseringen markerar, ”nästa steg i Dassault långsiktiga relation med Ericsson och förstärker Ericssons digitala transformation när det kommer till produkthantering samt arbetsflöden inom FoU.”
– Vi valde också 3DEXPERIENCE-plattformen för att stödja den digitala transformationen. Vi har skapat en tydlig strategi för vår transformation av PLM, där plattformen är en integrerad del, säger Michael Gallagher, som har haft sin nuvarande roll under drygt tre år. Dessförinnan har han varit på Ericsson i 19 år.

Olivier Ribet för Dassaults chef för EMEAR-regionen.

”AVGÖRANDE FÖR 5G”
Med avtalet menar Dassault också att man stödjer Ericssons agila strategi.
Ericsson kommer att använda 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera sin produkthantering och arbetsflöden inom FoU. Den samlade digitala miljön ökar produktiviteten och förbättrar samarbeten i realtid genom hela organisationen.
Dassaults Olivier Ribet, exekutiv VP för Europa, Mellanöstern, Afrika, och Ryssland (EMEAR), hävdar också att lösningen innebär att Ericsson kommer att öka effektiviteten, hantera ökande komplexitet och minska kostnaderna samt förbättra time-to-market kapaciteten för sina produkter.
– FoU, innovation och ”time to market” är avgörande för att kunna utveckla 5G-lösningar. Ericsson stärker sin digitala förmåga med hjälp av Dassault Systèmes mångsidiga kunskap och 3DEXPERIENCE-plattformen, säger han.

Dassault Systemes chef för Euro North, John Kitchingman.

VÄNDPUNKTEN, KOM MED DS’ NYE EURO NORTH CHEF
På sin ideala nivå kommer det som Ribet hävdar också att kunna bli fallet, även om en hel del arbete återstår innan 3DX-systemet sitter på plats på bredden och i sin fulla funktionalitet i organisationen det ska serva.
Vi ska också notera att PLM-plattformen 3DEXPERIENCE alltså inneburit missade deadlines och den har enligt interna uppgifter till PLM&ERP News också dragit på sig extra kostnader.
Klart är också att man kan se en uppryckning i och förändring av arbetet med plattformen på Ericsson i och med dels utbyten av ansvariga i Ericssons organisation och dels tillträdet av John Kitchingman som ny chef för Dassault Euro North.
Som relativt nytillträdd chef under 2018 hamnade Ericssonproblematiken i hans knä, en affär som alltså initierats innan Kitchingham tillträdde. Till PLM&ERP News kommenterade han saken så här:
– Jag ser verkligen en positiv utveckling som hänger samman med hur vi valt att jobba vidare med Ericssons PLM-plattform. Vi har gått igenom en omdefinieringsfas kring strategin, tillsammans lagt upp en ny 5-årig tidsplan där vi också tittat på lösningens arkitektur och vi har tillsatt en person som ansvarar för att jobbet fungerar och att vi levererar som vi ska. Detta har fallit väl ut och vårt samarbete med Ericsson drivs nu med ett team och med en samverkan som är bland det bästa jag sett.

Tidigare PLM-ansvarig på Ericsson, Johan Torstensson.

VILKA VAR PROBLEMEN PÅ ERICSSON
SOM SKAPADE FÖRSENINGEN?
Vilka var de de initiala problemen som gjorde att PLM-plattformen råkade ut för de tunga förseningarna vi talat om i artikeln? Så här beskrev vi problemen i en artikel publicerad i maj 2019:
”Allmänt kan konstateras att de tuffaste problemen i samband med systembyten av den här digniteten i mångt och mycket handlar om att migrera legacy-data, alltså sånt som redan sedan tidigare finns i systemen. Detta är ett grannlaga uppgift, som dels berör existerande datas kvalitet, dels kräver omfattande translations- och konsultinsatser i samband med migreringen av legacy-data.
Enligt våra källor har data blivit korrupta och i delar förvrängda i samband med migrationen.
– Varje gång vi har testat att migrera data har alla ”use case failat” (”användarfall”), säger en källa inom Ericsson. Inte en gång har man lyckats att migrera gammalt data. Detta har CIO varit fullt medveten om när han gång på gång intygat att ”tidplanen håller, vi kommer att leverera…”. Detta är en oerhört viktig bit och att ta hand om historiken har hela tiden legat högt upp på agendan.
Visserligen har man troligen lagt in kod i databasen för att ”städa” den inför migreringen, men här finns enormt många felkällor, som dels kan uppstå vid städningen och dels kan det röra sig om gamla fel som hänger med in i den nya databasen vid migreringen. Slutresultatet blir en svåröverskådlig ”sallad”, med så många felaktigheter att systemet blir både trögjobbat, ineffektivt och i stora delar fungerar det inte alls när t ex ”items” börjar ”peka/länka” åt fel håll.
Det går kort sagt inte att använda.
Vi har under resans gång inne på Ericsson fått indikationer från våra källor om att man redan vid testmigreringen stötte på problem som gjorde att det nya systemet inte höll måttet.

SCHISMER MELLAN INTEGRATÖREN IBM OCH DS
Vad som kan vara än värre är att korrumperade data kan ha rubbat funktionaliteten i Ericssons CBST (Corporate Basic Standard), som är telekomspelarens beskrivningssätt av produkter. Om detta skett är det allvarligt. Vi har indikationer på detta, men vi har inte lyckats få tydligt verifierat att detta skulle ha inträffat.
Andra problem har handlat om integrationen av nedströms system, sub-system, som visat sig vara betydligt fler – det kan röra sig om så mycket som 400-500 dylika system – än man från Dassaults sida visste om eller missat att försäkra sig om. Detta i sin tur har skapat schismer mellan integratören IBM och Dassault, där man skyllt på varandra. Vem som haft rätt eller fel, eller vad Ericssonfolket missat i sina specifikationer är omöjligt att besvara.
Saken blir inte lättare av att Ericsson valde att satsa på en lösning, 3DX, som inte var färdigutvecklad för produktutveckling inom telekom. Tvärtom var en av grundtankarna i affären att bolagen gemensamt skulle utveckla denna bit inom ramen för 3DEXPERIENCE-plattformen. Det fanns helt enkelt ingen färdig lösning, bara en ”allmän” uppsättning verktyg för skapande av en PLM-infrastuktur och mjukvaruplattform för utveckling av mobila telefonilösningar.

PLM-SYSTEMET UPPE PÅ BANAN
Men som sagt – det mesta av detta lär idag tillhöra historien i och med att bolaget nu är mogna att göra en första större lansering av 3DEXPERIENCE inom organisationen. Exakt vilka bitar detta gäller framgår inte av pressmaterialet, men vi hoppas kunna komma tillbaka med närmare uppgifter om detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title