Annons

PLM i MOLNET: Analytikern CIMdata gör tummen upp för Eurosteps nya SME-lösning

Allmänt konstaterar CIMdata att vad Eurostep gjort är att man helt enkelt anpassat sin, som analytikern beskriver det, ”internationellt framgångsrika PLM-hubmjukvara, ShareAspace,” för mindre bolags behov med molnet som plattform:
”Dagens globala värdekedjor blir allt mer dynamiska och komplexa. Det intellektuella kapitalet, IP, är livsblodet i dessa samarbeten och företag behöver säkra sätt att driva datautbyte och samarbete över geografi, process och datatyp,” noterar den respekterade analytikern och tillägger att, ”man har bevittnat framgången för ShareAspace på internationella marknader och lösningens kapabilitet att stödja värdekedjor för komplexa produkter. Deras erfarenhet av att hantera dessa problem har styrt deras produktutveckling och har tjänat dem väl med sin OEM-orienterade kundkrets.”

Eurosteps marknadschef, Håkan Kårdén under en tidigare intervju med PLM TV News´Verdi Ogewell.

Kan vara igång på en kvart
Att man nu vill sprida de här kapabiliteterna utanför OEM-sektorn till SME-bolag är ett logiskt utvecklingssteg och den demo som Eurosteps Håkan Kårdén och Magnus Färneland gjorde för PLM&ERP News visar att detta är en lösning som är enkel att komma igång med och använda, med liten tidsåtgång i allt från försäljning till implementation och drift. Man kan vara uppe och köra inom en kvart och med rätt förutsättningar behöver man inte köpa någon hjälp alls för att komma igång. Med ShareAspace Cloud får man en molnplattform som täcker samarbetsprocessen mellan konstruktion och tillverkning med externa partners – Build to Print – och allt blir, tydligt, säkert och spårbart.

CIMdatas övergripande poänger om ShareAspace Cloud
Enligt CIMdatas utvärdering finns ett antal övergripande poänger som underbygger behovet av den molnlösning Eurostep nu lägger upp på bordet:
• Globala värdekedjor utvecklas mot ökad komplexitet och blir allt mer expansiva för varje dag som går. Dynamiken i deltagarnas värdekedjor, utvecklingstakten och komplexiteten i deras interaktioner kräver en mycket säker och lättanvänd lösning.
• I dessa miljöer är, menar man, Eurostep en känd och kunnig spelare som är uppskattad för sin expertis inom standarder för produktdatautbyte. Bolaget har erbjudit marknaden och sina kunder ShareAspace, en standardbaserad on-premise, lokalt installerad lösning för värdekedjan, i över 15 år. Denna plattform driveri sin tur globala värdekedjor för, ”ledande organisationer som BAE Systems, Volvo, Siemens Energy och den franska armén.”
• Ett nytt cloud-native-erbjudande, ShareAspace Design to Manufacturing, bygger på denna kunskap för att stödja viktiga användningsfall för mindre företag som har samma komplexa problem som OEM-tillverkare men saknar resurser och expertis för att använda mer traditionella PLM-möjliga lösningar.

ShareAspace-lösningen möjliggör en bred samverkan över produktlivscykeln.

Mer detaljerat om Eurosteps ”livsluft” – standards
Just detta med standards är livsluften i Eurosteps lösningar. CIMdata noterar i sin analys:
”Eurostep är känt för sitt arbete med standarder som möjliggör utbyte och samarbete av produktdata. Bolaget har sedan starten 1994 varit en viktig förespråkare för öppenhet och standarder, med fokus på ISO 10303, formellt känt som ’Automationssystem och integration – Produktdatarepresentation och utbyte’, men bättre känd som STEP, standarden för utbyte av Produktmodelldata.
STEP Application Protocol 242 (AP 242 eller ISO 10303-242) definierar ”hanterad modellbaserad 3D-teknik”, vilket är en grundpelare i hur 3D-innehåll ska delas.
”I PLM-sammanhanget,” förklarar man, ”är ISO 10303-239, standarden för produktlivscykelstöd (PLCS), lika viktig eftersom den definierar vilken information som kan utbytas och representeras för att stödja en produkt genom livscykeln.”
Lite enklare uttryckt hjälper PLCS till att definiera den digitala tråden.

Exempel på gränssnitt i ShareAspace Cloud – Work Package Structure.

”Missa inte tisdagens (22 oktober) webinar”
För den som vill veta mer om Eurosteps nya molnlösning med en PLM-plattform för små- och medelstora företag rekommenderas att delta i nästa veckas webinar om saken.
– Absolut, säger Håkan Kårdén. Vi betraktar detta som en ”gamechanger”, en plattform som skapar en helt ny spelplan för de som hittills tyckt att PLM verkar krångligt och istället utnyttjat ur ett säkerhets- och kollaborativt perspektiv mindre lämpliga plattformar som Dropbox och vanliga e-mejl i sin samverkan med partners i utvecklings- och tillverkningsarbetet. Nu slår vi undan hindren att hoppa på tåget och får i detta en tumme upp av analytikern CIMdata. Det är värdefullt och under webinaret kommer vi att gå in på det man behöver veta om hur man kommer igång med ett toppmodernt PLM-stöd.
Registrerar sig för deltagande i detta kostnadsfria event gör man via länken:
https://app.livestorm.co/eurostep-ab/shareaspace-launch-webinar

Svenska utvecklaren av bl a poolrengöringsrobotar, Weda, en betaanvändare av Eurosteps nya molnlösning.

CASE/WEDA: Hur fungerar ShareAspace Cloud i verkligheten?
I sin utvärdering har CIMdata tittat på en av Eurosteps lanseringskunder för molnlösningen, Weda AB. Det handlar om ett svenskt företag med färre än 10 anställda.
Bolaget konstruerar och tillverkar rengöringsrobotar för primärt pooler.
Även om detta kan låta enkelt är det faktiskt ganska komplicerat. Dessa robotar stöder också mer komplexa operationer, som rengöring av kyltankar i kärnkraftverk. Genom att använda Eurosteps molnlösning, hävdar Weda, att de får ett mycket bättre, mer flexibelt och kontrollerat sätt att hantera eventuella problem och förändringar när det gäller leverantörskomponenter.
Det gör det också möjligt att bjuda in Wedas personal och leverantörer att granska och arbeta med samma data i samverkanssessioner. Det blir också enkelt för Weda att dela samma data med flera leverantörer, vilket ger dem en spårbar datauppsättning som kan delas på ett kontrollerat sätt, utan att hindra processen. CIMdata skriver:
”Vi ser Weda som ett bra exempel som illustrerar Eurosteps marknadserbjudande: att tillgängliggöra kompletterande SaaS-tjänster (Software-as-a-Service) med ShareAspace för små och medelstora företag. Denna lösning kan dessutom också fungera bra för nischprocesser i stora företag. Eurostep är väl positionerat för att leverera dessa molnbaserade erbjudanden till SME-segmentet, baserat på ShareAspace-plattformen. Det är en sund och marknadsprövad teknik. Medan deras planer är mer expansiva, fyller detta initiala ShareAspace Design to Manufacturing / Build to Print-erbjudande ett viktigt behov, som hjälper till att säkerställa att rätt produkt görs vid rätt tidpunkt. Eurostep hoppas med detta erbjudande kunna efterlikna framgången med ShareAspace och detta fokuserade erbjudande fyller ett marknadsbehov.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title