Annons

PLM i molnet: Ingen överraskning att Arena köper konkurrenten Omnify PLM

Hur går det när två molnbaserade PLM-företag slår ihop sina verksamheter? Svaret på den frågan får vi inom en inte allt för avlägsen framtid. Idag blev det nämligen klart att den sedan år 2000 etablerade aktören med PLM i molnet, Arena, köper Omnify PLM.
Affären är i sig inte överraskande. Båda bolagen jobbar mot samma eller tangerande industrisegment, hightech, elektronik, medicinteknik, telekom och liknande och båda företagen utnyttjar molnet som teknikplattform.
Till saken hör att Arena under fjolåret plockade in investeringskapital från amerikanska riskkapitalbolaget JMI Equity. Hur mycket bolaget satsade avslöjades dock inte. Men på sista raden fick Arena in kapital för att investera vidare i marknadslösningar.

År 2000 blev Arena Solutions första företaget som lanserade PLM i molnet. Men Omnify var inte uppe på banan särskilt mycket senare: Bolaget grundades 2002 och erbjuder, precis som Arena, lösningar för produktlivscykelhantering (PLM) framför allt riktat mot elektronikproducenter (EMS) och hightech-sidan i allmänhet, även om man har kunder inom flera branscher. Storleksmässigt hittar man användarna främst inom SMB-segmentet (små- och medelstora företag), vilket dock inte hindrar att man har OEM-bolag på kundlistan. Bolagets mjukvara präglas av enkelhet att använda och snabb implementering, vilket kombinerat med  en attraktiv prissättning gör Omnifys PLM-lösning passande för de mindre resursstarka små och medelstora produktutvecklarna och tillverkarna. Men, som man framhåller i sitt pressmaterial, ”också skalbar nog för att kunna möta behoven hos större företag.”

Mer då? Medan Arena PLM bara finns tillgänglig som SaaS-applikation (Software-as-a-Service, ”att hyra”), finns Omnify PLM tillgängligt på flera sätt:
* Som lokal installation (on-premise)
* Precis som Arena finns den också som ”hostad” SaaS-lösning att hyra
* Dessutom kan man få Omnify som molnlösning.
Men bortsett från skillnaderna i hur man köper eller hyr mjukvaran så har Omnify sammantaget karaktäristika som skulle kunna vara en blåkopia på Arena PLM.

Arena starka på konfigurations- och BOM-hantering. Nu ska noteras att ingen av dessa två PLM-utvecklare förekommer särskilt ofta i tekniknyhetsspalterna. Ändå är alltså särskilt Arena Solutions en pionjär på moln-PLM-området. Bolaget har idag också en tämligen bred, integrerad – ”all-in-one” – plattform för produktutveckling; en lösning som förenar PLM, ALM (mjukvaruutvecklingen), EDA (Electronic Design Automation), QMS (kvalitetshanteringssystem) och en bra kollaborativ funktion för leverantörskedjans samverkan. Om denna plattform vet vi idag alltså att den har en särkild styrka när det gäller PLM för design och tillverkning inom elektroniktunga områden som high tech, konsumentelektronik och medicinteknik. Tekniskt har man förutom detta med en plattform för bra kollaborativ samverkan med försörjningskedjan har man också också bra lösningar för konfigurations- och BOM-hantering.
Klart är vidare att Arena som bolag tycks gå bra. Man avslöjar inga intäktssiffror, men har kommunicerat goda tillväxtnivåer de senaste åren. Arena har idag totalt ett drygt tusental kunder, inklusive Intuit, Citrix Systems, Nutanix, GoPro, Thermo Fisher Scientific och eBay. Verksamheten spänner över 125 länder.

Skapar en betydligt större kundstock. Med detta sagt ligger antagandet nära till hands, att Arena PLM – som är större än Omnify – med dagens annonserade köp tagit sikte på är konsolidera och expandera sin kundstock. Att slåss på samma eller tangerande marknader innebär ju att kunderna hittills valt antingen den ena leverantören eller den andra. Därmed har man inte samma kunder utan uppnår en storleksuppgång som ligger inom ramen för Arenas mål: Kraftfull tillväxt i takt med att den typ av produkter, elektronik och hightech, vars utveckling och tillverkning man skapar IT-stöd för, blir allt vanligare.

Protokollet från TECs jämförelse mellan Arena och Omnify. Det finns i sammanhanget en intressant utvärdering av respektive bolags kapabiliteter, som gjorts av sajten TEC; en utvärdering som indikerar på att Omnifys lösningar faktiskt kan vara effektivare än Arena PLMs. Detta i sin tur pekar mot att man via Omnifyköpet inte bara får tillgång till en större kundstock, utan att man också skulle kunna skapa en vassare mjukvara, förutsatt att man lyckas materialisera de tillkommande styrkorna i form av teknologiupptag och integration.
Nedan finns ett faksimil på TEC-prototkollet från jämförelsen mellan Arena PLM och Omnify PLM.
Jämfört med Arena PLM, erbjuder Omnify Empower PLM, enligt TEC, dramatiskt bättre stöd för de 1 778 beslutskriterier som utgör de åtta delmodulerna i den PLM-jämförelsematris man tagit fram, oavsett hur dessa funktioner erbjuds (t ex  ”off-shelf”, genom en integrerad partnerlösning, tillägg, o s v).

”En utklassningsseger för Omnify.” Man har i undersökningen tittat på följande kapabiliteter i respektive lösning:
1. PLM som kärnfunktionalitet för diskret tillverkning (typ bilar, mobiltelefoner, medicintekniska utrustningar, e t c – till skillnad mot processbaserad tillverkning som oljeraffinering el dyl). Jämförelsen visade att både Omnify Empower PLM och Arena PLM har nästan samma täckning av funktioner och funktioner som är relaterade till PLM för diskret tillverkning.
2. PLM som kärnfunktionalitet för processtillverkning. På den här domänen är Omnify Empower PLM klart bättre än Arena PLM
3. Produktutveckling och produktportföljhantering. Omnify Empower PLM-poängen är betydligt högre än Arena PLMs.
4. Tillverkningshantering – Manufacturing Process Management (MPM). Omnify Empower PLM får högre siffror än Arena PLM.
5. Kravhantering och ”idéutformningshantering”. Omnify Empower PLM dramatiskt mycket bättre än Arena.
6. Service Data Management. Återigen, Omnify Empower klart bättre, ”med en förbluffande ledning jämfört med Arena Solutions lösning.”
7. Regel- och lagöverensstämmelse. Återige: Omnify Empower PLM dramatiskt vassare än Arena PLM i ”Regulatory and Compliance-modulen”.
8. Applikationsteknik. ”Ronden” till Arena PLM, som får betydligt högre poäng än Omnify i den här modulen.

Arena Solutions chef, Craig Livingstone.

”En affär som stärker tillväxten.” I pressmaterialet kring dagens affär mellan Arena och Omnify pekar man särskilt ut de senares stora kundbas i elektronik, när det gäller medicintekniska produkter, flyg- och försvars- samt telekommunikationsmarknaderna.
– Både Arena och Omnify delar en lång framgångslinje på PLM-marknaden med en stark kundorientering och en vision som hjälper företag att uppnå sina tillverkningsmål, säger Arenas CEO, Craig Livingston, i en kommentar.

Från Omnifyes perspektiv är Arenas köp välkommet för att det påskyndar tillväxten.
– Samtidigt som vi har varit ett mycket lönsamt företag i många år, känner vi igen behovet av att påskynda vår tillväxt och reagera på marknadsförhållandena, säger Omnify-chefen, Chuck Cimalore. Vi utvärderade många alternativ med målet att hitta en partner som uppskattar vad vi har byggt och delar vår framtidsvision. Med Arena kommer inte bara det målet att uppnås, utan tillsammans kommer vi fortsätta att bygga en branschledare som kan mötas kraven hos ett stort antal kunder.

I övrigt noteras att Arena Solutions kommer att behålla support för Omnifys produktsortiment, samtidigt som man utnyttjar de båda företagens samlade erfarenhet för,  ”att påskynda utvecklingen av framtida produkter och skapa en väg framåt för den kombinerade kundbasen.”

Hur det hela utvecklas återstår att se. Särskilt intressant blir att få återkopplingar kring hur integrationsarbetet mellan två molnaktörer fortlöper. Köpet aktualiserar också frågan om Omnify PLM att gå upp i Arena PLM och att det därmed att bli en enda produkt som saluförs?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title