Annons

PLM INOM VARVSINDUSTRIN: CONTACT Software ingår nytt OEM-partnerskap med Cadmatic

Tyska utvecklaren av lågkods-PLM-lösningar, Contact Software, berättar idag att man ingått ett partnerskap med Finlands-baserade Cadmatic. Det senare bolaget är en privatägd utvecklare av digital och intelligent 3D-baserad mjukvara för design, konstruktion, informationshantering och framstående inom sånt som fartygsdesign, offshore-, kraft- och processanläggningar. Företaget har huvudkontor i Åbo och 250 anställda och omsätter 28 miljoner euro, motsvarande drygt 300 miljoner kronor.
Samarbetet mellan dessa två globalt verksamma ingenjörs- och industriella mjukvaruleverantörerna riktar sig mot skeppsbyggarindustrin och syftar till att lansera varvsspecifika PLM-lösningar på marknaden. I pressmaterialet skriver man att det handlar om ”de första varvsspecifika lösningarna”. Detta med att bli de första med detta är dock en tveksam utsaga då t ex både Dassault Systemes och Siemens Digital Industries Software är hyperaktiva och starka på området. Det hela hänger inte så lite på vilken definition man har av ”varvsspecifika lösningar”, vilket lär kunna klarna när man kommit tillräckligt långt i samarbetet.
Med partnerskapet mellan CONTACT och Cadmatic menar de två partnerbolagen hur som helst att den globala varvsindustrin, ”kan dra nytta av digitaliseringslösningar som är skräddarsydda för dess specifika krav.”
Cadmatic använder redan CONTACTs lågkodade teknologiplattform CONTACT Elements för att ge varven optimalt stöd för digitalisering under hela livscykeln för varvsprojekt – från design och ingenjörskonst, via prefabricering och produktion, till underhåll och drift.
- Vi kompletterar varandra perfekt. Med detta partnerskap kommer varvsföretag över hela världen att dra nytta av framtidssäkra lösningar för att driva sin digitala transformation, möta växande marknads- och kundkrav och integrera hållbarhet i sitt värdeskapande, säger Karl Heinz Zachries, CEO CONTACT Software.

Den anpassningsbara CONTACT Elements-plattformen är baserad på öppna mjukvaruteknologier och erbjuder en bred portfölj av framtidssäkra industriella applikationer som används av tusentals kunder i olika branscher över hela världen. Även bland en del svenska företag har plattformen använts sedan några år.
Plattformen ger den smidighet som krävs för att flexibelt anpassa Cadmatics lösningar till nya krav och avsevärt minska komplexiteten i varvsprocesser.

Cadmatic integrerar CONTACT Elements-apparna i sin portfölj
Integreringen av CONTACT Elements-apparna i Cadmatics design-, ingenjörs- och informationshanteringsportfölj har allmänt goda förutsättningar att tillgodose varvsindustrins krav för att optimera affärs-, ingenjörs- och utvecklingsprocesser.
– Varvsbyggnad är en unik bransch med unika behov och komplexitetsnivåer. Vår PLM- och digitaliseringslösning kommer med inbyggd skeppsbyggnadsintelligens med underlättande av dataanvändning och hantering för att effektivt stödja livscykeln för komplexa tekniska system på varv. Det kommer att minska behovet av konsult- och implementeringstjänster som vanligtvis krävs för allmänna PLM-applikationer på marknaden, kommenterar Jukka Rantala, VD Cadmatic.

Som en del av sitt OEM-partnerskap med CONTACT kommer Cadmatic att utöka sitt erbjudande till att inkludera den första varvsspecifika PLM-lösningen, som gör det möjligt för kunder att avsevärt förbättra kvaliteten och spara tid under hela livscykeln för varvsprojekt.
En viktig pelare i Cadmatic PLM-lösningen är – vilket idag är en tanke som gäller de flesta utvecklarna av lösningsplattformar – att etablera en enda källa till sanning för all fartygsdata. Att länka CAE-, CAD-, CAM- och PDM-system förbättrar avsevärt organisation, ledning och kontextualisering och ökar digitaliseringsnivån.

Dassault, Siemens och Aveva i dominerande position
Generellt inom skeppsbyggar- och varvsbranschen och PLM är Dassault Systemes (3DEXPERIENCE-plattformen), Siemens Digital Industries Software (Xcelerator-portföljen), och Aveva storleksmässigt  ledande aktörer. Men även spelare som Accenture (på konsultsidan), SAP och BAE Systems är framträdande inom digitaliseringslösningar för segmentet.

Med det som CONTACT och Cadmatic nu lägger upp på bordet menar man att företag kan dra nytta av högre övergripande kvalitet och en minskning av den tid och resurser som krävs för design och virtuella prototyper. ”Det förbättrar modularisering, flexibel datahantering, interaktionen mellan olika team och verktyg och cybersäkerhet. Det ger också effektivt stöd för modern robottillverkning och ökar integrationen med operativa plattformar,” skriver man.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title