Annons

PLM-investeringarna fortsatt uppåt – samverkansverktygen (cPDm) avancerar och går om simuleringssatsningarna

I dagarna publicerade analytikern CIMdata den första av sina emotsedda fem årliga modul-rapporter över investeringar och trender inom PLM. Denna första rapport är den mer allmänt övergripande rapporten, "Executive PLM Market Report 2023", och täcker investerings-utvecklingen på marknaden under 2022.
Kontentan är att världens företagssatsningar på de digitala PLM-verktygen fortsätter att växa i god takt. Under 2022 ökade investeringarna från världens bolag i PLM-verktygen med 10 procent och landade på totalt 66,6 miljarder dollar, motsvarande ca 682 miljarder kronor. Detta är dock en något svagare tillväxt än 2021 års tillväxt, då marknaden gick upp med 11,9 procent jämfört med 2021 (till 60.6 miljarder dollar).
De största ”pajbitarna” när det gäller sub-PLM-verktygen 2022 var EDA- (Electronic Design Automation), cPDm- (collaborative Product Definition management, ”PDM”) och Simulering & Analys-områdena (CAE). Det är samma verktyg som toppade ”prispallen” ifjol, men ordningen är något omkastad. Att EDA fortsatt toppar verktygsinvesterings-listan är inget som överraskar, givet den allt tyngre viktning som el och elektronik numera har i de flesta produkter.
Mer intressant är att satsningarna på PDM-lösningar för samverkan i produktframtagningen, (cPDm/PDM), tycks ha tagit fart under 2022 och seglar nu upp på andra plats bland sub-PLM-segmenten med en 13,9-procentig andel av PLM-totalen. Detta före de senaste tio årens stora sub-PLM-stjärna, Simulering & Analys på bronsplats.
- PLM-marknaden som helhet såg riktigt starka resultat 2022, och överträffade våra prognoser, summerar Stan Przybylinski, CIMdatas VP.

Przybylinski noterar vidare att “Electronic Design Automation (EDA) ledde PLM-gruppens sub-verktyg med en tillväxt på 12,7 % på årsbasis, driven av marknadsledarna Cadence och Synopsys.” Totalt stod EDA för en 22,5-procentig andel av PLM-totalen med investeringar i PLM-verktyg motsvarande nära 15 miljarder dollar (nära 154 miljarder kronor). I fjolårets CIMdata-uppställning låg EDA även då i topp med en 21,9-procentig andel av totalen och intäkter på ca 13,3 miljarder dollar.

Ett större kliv uppåt för mer avancerade cPDm-system
I övrigt har alltså de klassiska PLM-lösningar som bygger upp ryggraden i företagens datahantering, cPDm/PDM-samverkanslösningar, gått upp på silverplats jämfört med ifjol. Vi talar här framför allt om plattformar typ Siemens Teamcenter, Dassault Systemes ENOVIA och PTCs Windchill. Från en 12,8-procentig andel av PLM-investeringarna 2021 till 13,9 procent 2022 – ett i de här sammanhangen hyggligt stort kliv upp och en signifikant markering av vikten man ger vassa system för datahantering och flöden i produktframtagningsarbetet.

Vindkrafts-simulering a là Dassault Systemes’ SIMULIA-svit.

Simulering- och Analys-segmentet fortsätter uppgången
Även simulerings- och analys-investeringarna ser stadigt bra ut och fortsätter spela en allt mer betydelsefull roll i företagens produktframtagningsarbete, med en intressant förlängning ut mot slutkunderna, som också de i större utsträckning satsar på att simulera för att optimera hur verktygen används i produktionen.
”Vi förväntar oss att utvecklingen mot smarta, uppkopplade produkter kommer att fortsätta växa inom S&A, verktyg för mjukvaruutveckling och elektronisk designautomation (EDA),” skriver CIMdata i sim pressanmälan av rapporten.

Man påpekar slutligen också att Autodesks resultat bidrog också till en stark tillväxt inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC) med 8,3 %, ett segment som dock påverkades i CIMdata-analysen av eurons fall på 11 procent mot den amerikanska dollarn.

Denna rapport är den första av fem moduler i CIMdata 2023 Market Analysis Report Series som släpps. MAR-serien ger detaljerad information och djupgående analyser om den världsomspännande PLM-marknaden under kalenderåret 2023. Den innehåller analyser av stora trender och frågor; intäkter från ledande PLM-leverantörer; och intäktsanalyser för geografiska regioner, industrisektorer och historiska och beräknade data om marknadstillväxt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title