Annons

PLM/IoT: Ett initiativ som kan ge mindre företag tillgång till avancerad artificiell intelligens

Projektet ”AI Marketplace”, som CONTACT nu alltså blir teknologipartner till, är alltså en digital plattform som sammanför AI-experter, lösningsleverantörer och tillverkande företag. Genom det som finns på plattformen, som AI-leverantörer och experter erbjuds man  lämpliga lösningar. Det som nu knyter ihop plattformen med CONTACT är att marknadsplatsens webbshop, där AI-applikationer och tjänster kan handlas, är baserad på CONTACT Elements.

Tre steg mot integrerade AI-lösningar
Artificiell intelligens (AI) erbjuder stor potential inom produktutveckling. Tillverkningsföretag kan använda AI-applikationer för att distribuera sin utvecklingskapacitet mer effektivt, förkorta utvecklingstider och minska tillverkningskostnaderna. Men många små och medelstora företag (SMF) saknar experter för att integrera AI-tillämpningar i produktutvecklingsprocessen.
AI Marketplace har med detta i siktet steg för steg utökats.
* Det första steget är en intelligent matchningsprocess: baserat på kompetensprofilerna för AI-utvecklare och experter hittar tillverkande företag de lösningsleverantörer som bäst uppfyller deras krav.
* I det andra expansionsskedet innehåller AI Marketplace ett skyddat datautrymme där företag kan dela utvecklings- och testdata. AI-utvecklare kan använda denna information för att vässa sina applikationer och anpassa dem till kraven i verkliga applikationer.
* Det tredje steget gör det möjligt för deltagarna att handla med applikationer och tjänster direkt på AI Marketplace. För detta ändamål implementerades en handelsplattform och webbshop med CONTACT Elements.

20 projektmedlemmar
– Företag kan köpa AI-lösningar direkt och sluta kontrakt med leverantörerna via ett e-handelssystem, förklarar dr Nicole Göckel, IoT-konsult på CONTACT och projektledare på AI Marketplace. Ett fjärde expansionssteg kommer att lägga till en AI-verktygslåda som gör det möjligt för företag att bygga AI-applikationer anpassade efter deras behov.

Bland de 20 projektpartnerna finns välrenommerade industri- och konsultföretag samt forskningsinstitutioner. AI Marketplace finansieras av det tyska federala ministeriet för ekonomiska frågor och klimatåtgärder (BMWK).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title