Annons

PLM: Långvägaren som tar över ledarskapet för TECHNIAs tyngsta centraleuropeiska verksamhet

GLOBALA DASSAULT SYSTEMES-DEDICERAD PARTNER. En numera väsentlig del av svenska Dassault Systemes-dedicerade PLM-konsultens, TECHNIA, verksamhet, finns i den centraleuropeiska regionen, alltså Tyskland, Österrike, Schweiz, Slovakien och Polen. Stora delar av denna numera kommersiellt tungviktade region kom in i TECHNIA-sfären 2015 i samband med ägarkoncernen Addnodes köp av Transcat. Sedan dess har bolagets marknadsposition stärkts ytterligare genom flera förvärv, bl a Desys Group 2022.
Bl a av dessa skäl är det intressant att notera förra veckans besked om att nuvarande CEOn för regionen, Rolf Wiedman, efter sex år på posten avgår och istället intar rollen som senior rådgivare. Ny CEO och chef för TECHNIA GmbH blir istället långvägaren inom den svenska PLM-konsulten, Jens Potthof, som från och med oktober 2023 blir ansvarig för verksamheten i bolaget.
- Jag vill uttrycka min tacksamhet över det förtroende som jag fått, säger Potthof i en kommentar, och tillägger: ”Rolf Wiedman har byggt en framgångsrik verksamhet och vi har nu ett fantastiskt team fullt av mycket skickliga digitala tvilling-experter, som jag är glad över att få leda i Euro Central-regionen. Jag ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med Dassault Systèmes, för att säkerställa att vi förser våra kunder med marknadsledande PLM och ingenjörsmjukvara och tjänster.”
Det är en tuff utmaning hur som helst för Potthof. Till saken hör att TECHNIA GmbH under Wiedmans ledning har nått ansenliga intäktsnivåer, med i trakten av mer än 70 miljoner euro, motsvarande drygt 830 miljoner kronor. Allt baserat på en mix av organisk tillväxt och förvärv. Men potentialen för ytterligare kraftfull tillväxt ser ut att vara god, inte minst relaterat till att integrationen av Desys Group i verksamheten, som ser ut att ha gått bra. Med denna expanderade organisation på plats är bolaget väl positionerat för tillväxt inom ramen för partnerskapet med Dassault och Global Dassault Systemes Partner.

Jens Potthofs bakgrund är efter studierna vid Techno-Mathematics vid KIT Karlsruhe, flera ledande befattningar inom mjukvaruutveckling på TECHNIA, i nära samarbete med Automotive OEMs i flera mjukvaruprojekt. Under de senaste fem åren har han också lyckats bra i rollen som tjänstechef och auktoriserad firmatecknare inom DACH-regionen.
Några andra förändringar från den 1 oktober är att Patrick Marga blir försäljningsdirektör för TECHNIA GmbH.
Tillsammans med Magnus Falkman, TECHNIAs CEO, och Martin Nölle, Director of Software and Global Services, kommer Potthof och Marga att bilda det nya ledningsteamet för TECHNIA GmbHs centraleuropeiska verksamhet.
– Vi vill uttrycka vårt tack till Rolf Wiedmann för hans ledarskap och integritet som drivit verksamheten framåt i Euro Central och utvecklat teamet och nya ledare, parallellt med att ha etablerat viktiga strategiska initiativ och förvärv. TECHNIA är perfekt positionerat för nästa tillväxtnivå, kommenterar TECHNIAs globale chef, Magnus Falkman.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title