Annons

PLM: Ledande PTC-partnern PDSVISION riktar blicken mot Nordamerika, köper Sconce Solutions och passerar miljardvallen

Ägs av investmentfonden CapMan
Allmänt kan noteras att PDSVISION sedan huvudägandet togs över att investmentfonden CapMan Buyout XI 2020 gått in i en dramatisk tillväxtfas.
Bolagsgruppen, bildad 2008, bygger också sedan starten sitt mjukvaruerbjudande till PLM-marknaden på PTC’s mjukvaror–som Windchill (cPDm, collaborative Product Definition management), Creo (CAD), ThingWorx (Industrial IoT), Vuforia (Augmenter Reality, AR)–men också när det gäller avancerad simulering & analys på program från CAE-ledaren Ansys.
Man har också utvecklat egna programvaror, som tillför kapabiliteter ”ovanpå” de lösningar som ingår i PTC-portföljen. Men lika tungt vägande är bolagets PLM-tjänster, teknisk support och molnrelaterade lösningar.

Till vänster Sconce-chefen, Brian Bezdek, och till höger bolagsgrundaren, Mey Annamalai.

Sconce-chefen, Brian Bezdek, konstaterar att ett viktigt faktum i sammanhanget är att båda parter, som delar av PTC’s återförsäljarnätverk, också redan finns inom samma PLM- och affärskultur.
”Så är det,” säger Bezdek, managing partner på Sconce. “Vi kompletterar varandra perfekt. Vi har samma affärsmål och teamkultur. Vi kommer nu att ingå i en global organisation, där vårt samlade kunnande och erfarenhet kommer att ge kunderna en ännu bredare lösningsportfölj och driva på framtida tillväxt. Det kommer att vara grunden för ett starkt partnerskap som kommer att gynna både kunder och anställda.”

Ett strategiskt och tillväxtorienterat förvärv
Sconce Solutions är en PTC Global Systems Integration Alliance Partner och företaget bildades lite tidigare än PDSVISION, närmare bestämt 2001. Man är också en auktoriserad utbildningspartner och VAR för av PTC’s digitala transformationslösningar, tillsammans med utbildning, rådgivning och support. Tämligen likartat med PDSVISION alltså.

Brian Bezdek påpekar också att Sconce, som PDSVISION, är specialiserat på PLM, AR, IoT och Industry 4.0-lösningar och tjänster till verkstads- och tillverkningsindustrin.

”Företaget tillhandahåller i detta ett komplett spektrum av tjänster inklusive affärstransformation och bästa praxis, processrådgivning, PLM/ALM/SLM-strategi och färdplan, scoping- och implementeringstjänster, äldre systemmigrering, anpassade förbättringar, företagssystemintegration, storlek på företagsarkitektur och stöd för infrastruktursystem,” skriver man i pressmaterialet kring affären.

Sconces grundare, Mey Annamalai, tillägger:
– Förvärvet är strategiskt, synergistiskt och tillväxtorienterat. Timingen är bra eftersom pandemivågen bleknar och den digitala transformationen accelererar. Båda företagen har liknande historia, starkt PTC-partnerskap och verkar i samma ekosystem. Våra IPer, branschspecifika lösningar, appar, SaaS-erbjudanden och kundbas kompletterar varandra mycket väl. Tillsammans är vi bättre positionerade för att hjälpa våra kunder att påskynda sin produktutvecklingsprocess och förbättra operativ effektivitet på PTC-produktsviten. Jag är säker på en snabb och smidig integration och en bra tillväxtbana.

Vern Heyer, partner i Sconce.

– Jag ser fram emot att arbeta med vårt nya globala team. Detta partnerskap och den utökade expertis det ger kommer att vara en verklig skillnad för det kombinerade Sconce- och PDSVISION-företaget och våra kunder, säger Vern Heyer, partner i Sconce.

Passerar $100 miljoners-milstolpen
Inklusive effekterna av att gå samman med Sconce, räknar gruppen med en försäljning 2022 på cirka 100 miljoner euro, eller drygt en miljard kronor. PDSVISION har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har verksamhet i Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika och USA.

PDSVISION kommer att dra nytta av Sconces djupa kunskap inom flera vertikaler, särskilt marknaden för medicintekniska produkter, tillsammans med deras värd- och molnexpertis och rika mjukvaruportfölj, vilket kommer att förbättra produktutvecklingen och digitala samarbetsmöjligheter för PDSVISIONs kunder.

PTCs 3D CAD-mjukvara Creo, är ett av huvudverktygen i den digitala designarsenalen för både PDSVISION och Sconce. Creo-lösningen är en av de snabbast växande CAD-lösningarna på marknaden.

Ger bolagsgruppen goda möjligheter att ta sig in på storbolagssidan
Vad är det som gör detta förvärv så viktigt, frågar PLM&ERP News styrelseordföranden i PDSVISION Group, Chister Wallberg.
”Flera saker,” svarar han, ”men jag vill trycka på att med Sconces-förvärvet blir PDSVISION-gruppen en av de starkaste PTC-återförsäljarna i världen. Det betyder i sin tur att vi i kraft av vår nu globala närvaro med mycket kompetenta resurser också kan vi serva globala företag på ett effektivt sätt. På så sätt blir vi än mer attraktiva som PLM-aktör för även större globala organisationer. Genom att PDSVISION nu är den största av PTC’s VARs globalt så öppnar sig nu utmärkta möjligheter att samarbeta ännu mer nära PTC och på så sätt öka effektiviteten och tillväxten i våra bolag.”

PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, säger i en kommentar att affären är bra för båda ingående parter.
– Min syn på den här affären är att det finns viktiga fördelar för båda parter. För Sconce blir de en del av en större koncern med globala ambitioner, finansiella resurser via PDSVISIONs huvudägare – investeringsfonden CapMan – och en vilja att expandera till att gå in i större industriföretag med sin PLM-strategi byggd på PTCs programportfölj. För PDSVISION är en av huvudfördelarna att de får ett starkare brohuvud i Nordamerika, men viktigt är också Sconces tekniska kapacitet inom till exempel PLM generellt, ALM, SLM, IoT och molnteknologi; för att inte tala om deras processkunskap på industrisidan.

En intressant bakgrund är att PDSVISION har byggt upp starka positioner bland små och medelstora företag, men har visat en meritlista som definitivt innehåller kapacitet att skala upp på ett sätt som effektivt kan möta behoven hos större företag.

En genväg till snabbt ökande tillväxt
Ogewell konstaterar vidare att en nyckelfråga i sammanhanget är vilken väg som är den snabbaste för en PLM-spelare på VAR-nivå som satsar på att expandera verksamheten globalt i allmänhet och i Nordamerika i synnerhet?
– Organisk tillväxt har sina sidor i det att den normalt tar lång tid. Har man ambitionen att få till det snabbt kan köp vara en strategiskt bättre väg att gå och i denna kontext är just detta att man delar teknologisk och affärsmässig kultur en nyckel, säger han.

Med CapMan-fondens resurser i ryggen och med Sconces som ett amerikanskt brohuvud finns goda möjligheter att ta en vinnande genväg in på en marknad, den amerikanska, som så många gånger visat sig vara synnerligen tuff att utveckla på organsik väg för nordeuropeiska PLM-bolag.
– PDSVISION har varit mycket framgångsrika på den nordiska marknaden, vuxit snabbt och i flera fall expanderat genom att följa med sin lokala kunder, ofta större bolag, ut i världen. Goda exempel är Haldex, UniCarrier och JBT. PDSVISION har expanderat genom att inte bara sälja mjukvara, utan framför allt genom att klara leveranser av vassa helhetslösningar. Det är precis vad kunderna vill ha; lösningar, integration med ofta diversifierade mjukvaruportföljer och industriell kompetens, snarare än att ”bara” köpa mjukvaror, summerar Verdi Ogewell.

PDSVISION’s köp av Sconces framstår i skenet av ovanstående som ett väl underbyggt initiativ för tillväxt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title