Annons

PLM: PDSVISION mot att bli halvmiljard-bolag efter köp av ledande tysk PTC-konsult

PDSVISION Group grundades 2008 och bygger mjukvarumässigt verksamheten på kompetens kring PLM-utvecklarens, PTC, programportfölj, med lösningar som Windchill (PLM/cPDm), Creo (CAD), ThingWorx (IoT), Vuforia (AR) och med Ansys-relaterade lösningar på simuleringssidan (PTC bygger även de sin PTC Discovery på Ansys-teknologi). Man har också under de senaste åren kraftfullt expanderat verksamheten från en nordisk/baltisk inriktning till att även följa med sina kunder globalt. Och det är som sagt på att utveckla en stark industriell kompetens och bredd som man blivit en av PTCs främsta återförsäljare, framför allt baserat på den struktur som byggts upp av koncernchefen och PDSVISION Groups CEO, Johan Klingvall.

KLINGVALLS ÅTERKOMST PÅ EXEKUTIV TOPPLATS
Vi ska inom parentes också konstatera att Klingvall alltså kommit tillbaka som CEO/VD för företagsgruppen, efter en tid som COO (Chief Operating Officer). Han har därmed bytt plats med Otto Wetterlin, som tagit över COO-rollen i samband med detta stora förvärv. Bakgrunden till denna rockad och överhuvudtaget det nya ”affärsmässigt aggresiva” PDSVISION står att finna i private equitiybolaget CapMan Management Buyout Fund entré i bolaget för några år sedan. Denna relativt nya investeringsfond – grundad 2019 – förvärvade i mars 2020 en majoritetsandel i PDSVISION. Att CapMan satsat hårt på PLM-branschen säger också något om den potential man ser i detta område. Förutom att man sitter på en kassakista med pensionkapital, men även med annat rent kommersiellt investeringskapital, innebär PLM-investeringarna vidare att man delar synen på branschens framtida vikt med aktörer som Goldman Sachs (som bl a investerat 600 miljoner kronor i Aras PLM) och att ytterligare investeringar är att vänta. Liksom att man kommer att jobba stenhårt för att i olika situationer bemanna bolaget med exekutiva ledarskapsstrukturer som optimerar satsningarnas utfall. Med hela världen som arbetsfält är kraven på starka, effektiva och flexibla ledarskapsstrukturer knappast något som överraskar.

KOMMER ATT OMSÄTTA NÄRA EN HALV MILJARD
Åter till dagens PDSVISION så levererar man idag lösningar och tjänster med fokus på att, ”hjälpa företag att framgångsrikt möjliggöra sin ’Digital Transformation Journey’, från produktutveckling till eftermarknadstjänster.”
Koncernen PDSVISION omsatte år 2020 cirka 31 miljoner euro, man har sitt huvudkontor i Sverige och har verksamhet i Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. Detta sagt så har det redan existerande tyska PDS-bolaget varit relativt litet, men får nu alltså en betydligt större lokal aktörs styrka. NET hade senast årsintäkter motsvarande 140 miljoner kronor, vilket gör bolaget till tvåa i Tyskland när det gäller PTC-relaterad konsulting och licensförsäljning i återförsäljarledet, precis bakom Inneo, som ligger aningen före när det gäller intäkter.
Johan Klingvall konstaterar i ett uttalande att Tyskland nu blir en av bolagets största regioner, med en rejäl tillväxtpotential.
– Detta förvärv gör det möjligt för PDSVISION att fortsätta tillväxten av de tjänster vi tillhandahåller våra kunder och partners, inte bara inom det europeiska fastlandet utan också som en del av den fortsatta expansionen av vårt globala fotavtryck. Tillsammans med vår befintliga verksamhet kommer Tyskland att vara en av våra största regioner med stor potential för kontinuerlig tillväxt. Dessutom kompletterar den vår etablerade geografiska täckning i Tyskland, säger Klingvall och tillägger:
– När vi förvärvade NET såg vi de potentiella synergierna i att kombinera våra tjänster och vinnande kulturer, inte bara för att fortsätta stödja våra kunder utan också för att utveckla en djupare förståelse för hur vi bäst kan förbättra de tjänster och support vi tillhandahåller samtidigt som vi guidar dem genom deras digitala omvandlingsresor. Jag är glad att fortsätta resan tillsammans med våra nya tyska kollegor.

Percy Rahlf, styrelseledamot NET AG systemintegration.

PERFEKT KOMPLEMENTÄR TEAM
Från NETs sida säger Percy Rahlf, styrelseledamot NET AG systemintegration, att man ser fram emot att samarbeta med PDSVISION Group-teamet.
– Båda företagskulturerna passar perfekt. Med detta starka partnerskap kan vi se framtiden med förtroende.
Styrelsekollegan i NET, Jürgen Ludorf, fyller i och pekar på hur väl de båda bolagens team kompletterar varandra:
– Detta fungerar närmast perfekt, säger han, och fortsätter: ”Genom synergier och en betydande utbyggnad av kunskapen kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en bredare lösningsportfölj. NET kommer att bli en del av en global organisation för service och support. Detta faktum utgör grunden för ytterligare tillväxt och gynnar våra partners, våra anställda och särskilt våra kunder. ”

Spännande uttalanden som också spelar väl ihop med exakt vart tillväxtpotentialen ligger: Det är i det industriella kunnandet, kombinerat mer mjukvarukompetens. Den som stannat kvar i den ”gamla” modellen, där på något vis huvudsaken var att sälja licenser och volymsätta antalet säten; den tiden är förbi. Särskilt som de flesta företag som verkar på PLM-området tenderar att erbjuda SaaS- och molnlösningar. Autodesk var egentligen först ut med detta på bred basis, PTC har kommit lite senare, men har inriktningen mot SaaS och hyresavtal som en glasklar linje. Nu senast med köpen av Onshape (CAD i molnet) och Arena PLM (cPDm i molnet). Detta kommer att utmynna i en molnpaketering kallad Atlas, där SaaS-modellen blir gällande.
– SaaS i molnet kommer att bli det nya normala, vi ser en utväxling i användningen här som är exponentiell, sa PTC-chefen, Jim Heppelmann i en tidigare PLM&ERP News-intervju.

ALLT FRÅN MJUKVAROR TILL INFRASTRUKTUR I MOLNET
Man behöver inte ladda ner programmen till de egna servrarna och man betalar inte längre för s k evighetslicenser med underhållsavtal. Istället är trenden att man på sikt hyr, eller prenumererar (”Software-as-a-Service”), på både mjukvaror och infrastruktur (”Infrastructure-as-a-Service”), som kommer att ligga i molnet. Användarna kopplar upp sig på nätet och har därifrån tillgång på det mesta som behövs, från mjukvaror med kapabiliteter som täcker de flesta behov, till infrastruktur, databaser och HPC-kraft. Därmed blir det andra aspekter än licenspengar och stora licensvolymer som blir primära drivkrafter för de partnerbolag som agerar på PLM-, ERP-, automations-, distributions- och eftermarknadsarenorna. De ska istället dra in de stora pengarna på adderande tjänster kring implementationer, anpassningar, databasupplägg, metodik, industriell produktutvecklingexpertis och kunnande i tillverkningsautomation, utbildning, affärsmodellupplägg och annat som å sin sida kan ge stora teknologiska, kommersiella och rationalitetsvinster för dem som anlitar dessa nya, globalt verksamma PLM-specialistkonsulter.

PDSVISION har anträtt denna väg – mycket talar för att de nu kommer att stärka sin position högst väsentligt med en verksamhet, som redan ligger fint bottnad i det tyska högteknologiska industriklustret.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title