Annons

PDT 2019 & PLM Road Map/DEL 1: Från kärnkraft och PLM till krocksimulering och ”systems engineering”

Med denna bakgrund klar ska vi titta närmare på ett antal av de mest spännande presentationerna, varav en var svenska Ragn-Sells, Graham Aid.

Få branscher konstruerar för multipla och långa livscykler, konstaterade Graham Aid, Ragn-Sells. Han uppmanade alla inom ”PLM” att tänka konstruktivt på hur vi kan bidra.

Systemfelen måste kommas över
Ragn-Sell har en viktig roll vad gäller återanvändningar av material och man framhåller betydelsen som företaget har för att knyta ihop den linjära ekonomin till en cirkulär ekonomi. Graham Aid berättade om utmaningarna som följer med denna roll och pekade inte minst på den pragmatik som krävs för att bli framgångsrik.
Ett av budskapen är att vi inte ska driva återvinning och cirkuläritet bortom vad som är förnuftigt – i vissa fall kostar det mer än det smakar. Vi måste komma över de systemfel som finns idag och som gör att det inte är (kortsiktigt) ekonomiskt försvarbart att återvinna material, då det är för dyrt att lagra ”skrot”, trots att vi numera vet att det senare inom några år kommer att bli en bristvara.
Det är tyvärr i många fall billigare att utvinna material i naturen, än att ta tillvara det som finns för återvinning, sa Aid, och tillade att, ”få branscher konstruerar för multipla livscykler och långa livscykler”. Här kom Graham Aid med en uppmaning till alla inom ”PLM” att tänka konstruktivt på hur vi kan bidra. Trots svårigheter sa han sig vara optimist till att vi kommer att bli alltmer cirkulära i det vi gör. Läs mer om Ragn-Sells och cirkulär ekonomi https://www.ragnsells.se/cirkular-ekonomi/

Det var i mars 2017 som analytikern CIMdata startade ”Aerospace & Defense PLM Action Group”, idag bestående av egentligen alla de stora tillverkarna av flyg- och försvarsrelaterade utrustning och utvalda leverantörer inom Tier 1. Gruppen har som syfte att göra det möjligt för de deltagande företagen att fatta mer informerade affärsbeslut genom att tillhandahålla aktuell och värdefull information, insikter och råd, samtidigt som de erbjuder nätverksmöjligheter till företag med liknande PLM-utmaningar. Frågor kring t ex PLM-integration fokuserar på hur man kan hjälpa flyg-, rymd- och försvarsföretagen att få mer värde från sina PLM-implementeringar genom att integrera system som inte traditionellt är associerade med PLM i den övergripande arkitekturen. Detta inkluderar begrepp som ändringshantering och hantering av livscykeln.

CIMdatas Aerospace & Defense-grupp: Ordning och reda inom PLM…
CIMdata driver sedan 2014 en community med medlemmar från företag inom flyg- och fölrsvarsindustri. Det är en imponerande samling av bolag, där bland andra Airbus och Boeing ingår.

Det gruppen vill åstadkomma är att tillsammans bringa mer ordning inom PLM och processer relaterade till PLM. Vad mer man strävar efter framgår av PPT-utdragen som syns på bilden ovan. Problem och lösningar är på många sätt gemensamma för alla aktörer och det finns mycket att spara på att komma överens om det som är grundläggande inom PLM.
Jobbar man på liknande sätt och med samma koncept inom hela branschen så blir det förstås också enklare att samarbeta mellan företagen, något som är vanligt inom ”aerospace” och ”defense”. De kostnader som finns idag på grund av en PLM-karta som är för rörig drabbar alla, inklusive flygoperatörer och passagerare.
Gruppen vill gärna dela med sig av resultaten och på www.ad-pag.com finns en hel del rapporter publicerade och tillgängliga för alla. Det är spännande att se konkurrenter samarbeta och det blir också intressant att se vad resultatet blir när arbetet kommer ner mer på detaljnivå – vi vet ju alla at, ”the devil is in the details”.

CHRISTOPHE PORTENSEIGNE, teknisk direktör för ett dotterbolag inom globalt verksamma franska byggbolaget, Bouygues Construction Group, var kanske den vars ämne innehöll mest dramatik. Bolaget spelade en ledande roll i arbetet med att bygga den nya ”Novarka”-sarkofagen över det havererade reaktorn i kärnkraftverket i Chernobyl, ett 12-årigt projekt som krävde en hel del även i PLM-termer. Projektet har levererats trots den synnerligen utmanande miljön med hinder som en jordbävning, snö, tornados och naturligtvis strålning. Förutom de hårda yttre förutsättningarna var kraven extrema, med bl a en livslängd på 100 år utan underhåll. Bouygues Construction var en ledande aktör i arbetet med Novarka och kommer att dela med deltagarna hur man tar på sig de utmaningar som är förknippade med ett projekt av denna komplexitet, hur man hanterar problem, intressenter och levererar med framgång.

AEC i fokus: Övertäckningen av Tjernobyl-reaktorn
Konferensen i Paris innehöll flera föredrag kring AEC, (”Architecture, Engineering and Construction”). Ett givet dragplåster var förstås den presentation som hölls av Christophe Portenseigne, som är teknisk direktör på företaget Bouygues. Han berättade om övertäckningen av reaktor 4 i Tjernobyl.
Vilket projekt detta är! Den inkapsling som invigdes för inte så länge sedan ska hålla i 100 år, utan underhåll och ska tåla tornados, jordbävningar, hetta, kyla, snö, fuktighet, strålning, med mera.
En verklig utmaning, förstås, där man fick simulera sig fram inom delvis nya områden, men också i vissa fall gå mer praktiskt fram, som att med fysiska snö-och isbollar kolla hur skyddet klarade isbildning.
Det var som Christophe Portenseigne avslutade med att säga; ”detta var en ingenjörsdröm en ’once in a life time opportunity’. Något man kan berätta om för barn och barnbarn och verkligen vara stolt över.” Det finns massor att läsa on-line om detta projekt och ett tips är att kolla den serien som finns på HBO om olyckan och efterspelet med Stellan Skarsgård i en av huvudrollerna. En synnerligen bra bra TV-serie.

IFC kompletteras med lösningar för ”PLM-tänk”
När det gäller Portenseignes presentation ska också sägas att bolaget Bouygues och EGIS, båda verksamma inom AEC, presenterade projekt och standardisering inom AEC, där man nu driver på en utveckling för att IFC också ska täcka områden inom infrastruktur som broar, tunnlar, vägar och järnvägar.
Frankrike ligger långt framme här och det finns mängder med publik information inom ett R&D-projekt som heter MINnD (på franska). Mycket jobb läggs ner för att utöka BIM med nya delar av IFC, men man vill också se ett utökat ”scope”, där IFC möter GIS och där IFC kompletteras med samma tänk som PLM, det vill säga livscykelhantering.
EGIS presenterade ett projekt i Birmingham, UK, där man tillämpar PLCS-standarden för förbättrad samverkan mellan aktörer på en byggarbetsplats. För övrigt så är det ShareAspace, mjukvaran från Eurostep, som används som ett ”collaboration hub”, allt baserat på PLCS-standarden.

Systems engineering och simulering
Som vanligt under PLM Road Map och PDT så var det flera presentationer kring systems engineering, modellering och simulering.
Renault Cars använder alltmer av simulering för att komplettera fysiska krocktester. Det är inte helt enkelt och även här finns mängder med detaljer, som t ex hur digitala modeller av män, kvinnor och barn beter sig vid en krock. I den jakt som idag finns på ledtider och kostnader kommer simulering att bli allt viktigare och ett stort steg tas när simulering och modeller blir så verklighetstrogna att affärsbeslut kan tas baseras på digital information. Då kommer fysiska tester mer att användas för att verifiera den digitala världen. Man kan påvisa betydande framsteg mellan modellerna Clio IV och Clio V och allt talar förstås för att simulering kommer att ta större plats framöver och bli allt viktigare.

Modellbaserat ”allting”
Eurosteps Nigel Shaw presenterade på ämnet “PLM, MBSE and the supply chain – challenges and opportunities”. I takt med att det blir allt vanligare med modellbaserat ”allting” så kommer också kraven på att modellbaserad data ska kunnas utbytas med andra programvaror och i hela värdekedjan inklusive affärspartners och underleverantörer. 

Shaw höjde här ett varnade finger och sa att vi återigen kan vara på väg in i en situation där information är inlåst i vissa format och programvaruleverantörers applikationer. Vi har sett det tidigare med CAD, CAE och PLM och det ser ut som att vi kan vara på väg dit igen. Kraven på att digitala tvillingar och trådar ska vara öppna, inte instängda, finns där, men det finns idag tendenser till inlåsning på samma sätt som tidigare inom CAD.
Han avslutade med den här bilden (direkt nedan):

Prof Ola Isaksson från Chalmers berättade om spännande projekt som Chalmers är med i. Presentationen innefattade väldigt många områden, som bland annat 3D-printning, och det är förstås viktigt att alla dessa kan samverka. Då kan vi nå innovation, mass-anpassning, digitala tvillingar och digital spårbarhet. Mer om hans presentation i del 2 av PDT Europe-rapporten.

Rapporteringen från PDT 2019 och PLM RoadMap fortsätter på måndag, med publicering av del 2.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title