Annons

PLM Road Map & PDT 2022: Hur förändrar man organisationer där PLM är viktigt?

Enligt Håkan Kårdén, som alltså är Eurosteps ansvarige för konferensen, så kommer det i år handla mer om att PLM är en stor del av ett företags digitala transformation. Kopplingen är att med bra teknik kommer krav och önskemål på förändring i roller, processer och organisation.
– Utan dessa förändring kommer vi inte att kunna få alla fördelar som den digitala transformationen i teorin kan leverera, säger Kårdén.

Håkan Kårdén, PDT och Eurostep.

Om vikten av att få
med människorna i organisationen
Under konferensen kommer vidare ett flertal presentationer att beröra hur viktigt det är att få med människor och organisation i en förändringsprocess. PLM är i högsta grad mer än bara teknik.
Flera presentationer kommer också att ta fasta på möjligheter med att jobba modellbaserat och vad som krävs för att detta ska bli bra.
Digitala tvillingar och trådar är, som framgår av ingressen, också viktigt.
– Det kommer att kosta och om vi inte förändrar våra arbetssätt kan det bli svårt att få nån vettig ROI för dessa satsningar, säger Håkan Kårdén och pekar på att vi kommer att få höra intressanta aspekter kring detta från BAE Systems, NASA, Stevens Institute, Eurostep och CIMdata med flera.

 Utöver det som nämns ovan kommer vi att få rapporter från den grupp som CIMdata samlar inom Aerospace och Defense, US DOD, NAVSEA och analutiker som CIMdata och IDC.

CIMdata-chefen diskuterar med IDC-analytiker och Håkan Kårdén
Konferensen avslutas med en diskussion med CIMdatas Peter Bilello, IDCs Bob Parker och Håkan Kårdén, Eurostep.
– Sammantaget ett mycket starkt program, som vanligt om jag törs säga så, säger Håkan Kårdén. Alla ämnen är högaktuella och det blir spännande att få in lite mer av de mjuka faktorerna än vi brukar ha. Det är nödvämdigt för att vi ska få ut optimalt värde av alla investeringar i teknologi. Det är inte ovanligt i en rad projekt som går bra att skillnanden mellan framgång och misslyckande oftast inte avgörs av teknik utan mer på projektens genomförande och en organisations förmåga att ta till sig den nya fantastiska tekniken, hävdar Kårdén.  

Stora saker händer i tysthet inom flygindustrin, relaterade till t ex 3D-modellbaserad definition (MBD). Vi pratar om vad som kan bli ett nyckelsteg i flyg- och försvarsindustrins övergång från pappersbaserad dokumentation av produktutveckling till 3D-modellbaserad representation. Som det är nu är till exempel de myndighetsrelaterade certifieringarna huvudsakligen baserade på pappersdokumentation, medan flygindustrin sedan länge har gått över internt till att arbeta med digitala 3D-modeller. Detta är inte ett idealiskt förhållande. Idag har denna diskrepans mötts av intressant arbete. I en rapport har t ex CIMdata-initierade Aerospace & Defence PLM Action Group (A&D PAG) utvecklat en 3D modellbaserad definitionslösning för typdesigncertifiering, som innehåller en lista över deras detaljerade krav för de minimidata som krävs.

Några andra punkter på programmet

• Transformation av digital skicklighet: Ett ofta framgångskritiskt element får en genomlysning av CIMdata-chefen – Peter Bilello

• På temat digital transformation och rollen för PLM talar vidare IDC-analytikern Bob Parker

• Från Boeings Kenny Swope kommer en uppdatering av kring A&D PLM Action Group  

• Digital Transformation of Systems Engineering: Challenges and Opportunities, Tom McDermott, Systems Engineering Research Center, Stevens Institute

• Den digitala transformationen av PLM: Var är människorna, undrar och resonerar dr. Tom Hedberg, University of Maryland Applied Research Lab, kring.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title