Annons

PLM: Svenska ALTEN tar hem konsultavtal med forskningsanläggningen ESS i Lund

Teknik- och IT-konsulten ALTENs svenska avdelning har fått en tilldelning i European Spallation Source’s upphandling av konsulttjänster. Avtalet gäller från och med 1 juli 2019 och fyra år framåt och förväntas innebära ett starkt behov av nyrekryteringar i södra Sverige.
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), för närvarande under konstruktion i Lund, kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla.
ALTEN bidrar till detta projekt genom kompetens inom projektledning, kravställning, systemanalys och systemarkitektur samt konsulter inom PLM, EAM, CAD och CAE.
- Att bidra med spetskompetens till European Spallation Source, som spås att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott, är otroligt spännande och en mycket viktig del i vår strategiska satsning inom offentlig sektor, säger Martin Segerström VD ALTEN Sverige.

European Spallation Source är ett minst sagt imponerande bygge. Franska PLM-utvecklaren, Dassault Systemes, är en stor leverantör till ESS, men det finns många andra leverantörer, bland andra Infor (som levererar EAM-lösningar i detta fall), då projektet ESS innehåller så många delar.
När det gäller PLM-sidan kan noteras att ESS för några år sedan tog beslutet att satsa på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform, vilket innebär att lösningar som CATIA (CAD), ENOVIA (cPDm, ”dataryggrad”) och SIMULIA (simuilering och analys) spelar en viktig roll i bygg- oich utvecklingsarbetet på ESS.

Så här planeras forskningsanläggningen ESS i Lund att se ut när bygget står klart. Visualisering: ESS

Enorm protonaccelerator
ESS är en materialforskningsanläggning, som baseras på världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator. Det är en sameuropeisk storsatsning för att på ett nytt och betydligt mera effektivt sätt studera materials egenskaper och dynamik med hjälp av neutroner. Man skapar därmed nya möjligheter till innovation inom flera forskningsfält som exempelvis materialvetenskap, miljöforskning, medicinvetenskap, IT och transportvetenskap.
Forskningsanläggningen består sålunda bland annat av världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator och 22 specialbyggda instrument – alltsammans anslutet till en avancerad laboratoriemiljö och en superdator. Anläggningen kommer att användas av tusentals olika forskare årligen under flera decennier.

Utnyttjar Dassaults industripaketering
DS’ industrilösning, ”Integrated Plant Engineering”, ger i detta tillgång till designverktyg och lösningar för samarbete och samordning av data i en sammanhållen miljö, som kopplar samman tusentals ingenjörer, designers och tillverkare över hela Europa.
ESS har arbetat tillsammans med Dassault sedan 2012 för att ta fram de funktioner och lösningar som projektet behöver. Med lösningen kan ESS samla ingenjörer från flera olika områden och enheter på en gemensam plattform, så att de alltid har tillgång till den senaste, dagsaktuella informationen. På så sätt kan man säkerställa att de agerar i enlighet med samtliga regler och krav i alla led i processen. Användarna kan samtidigt arbeta tillsammans för att optimera konstruktionen, trygga med att alla avgörande beslut fattats när alla haft enkel tillgång till rätt information.

En av Europas största konsulter
När det gäller ALTEN kan konstateras att bolaget generellt räknas in som ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Företaget finns i över 20 länder, har huvudkontor i Paris och har fler än 28 000 anställda varav 88 procent är ingenjörer.
I Sverige har ALTEN varit verksamma sedan november 2008, har idag över 1 700 anställda och kontor på tolv orter. Kunderna återfinns främst inom branscher såsom fordon, telekom, försvar, energi, verkstadsindustri, läkemedel och medicinteknik, där ALTEN är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title