Annons

PLM: Eurosteps ShareAspace hanterar informationen på brittiskt hangarfartyg

Svenska utvecklaren av standardsbaserade PLM-lösningar, Eurostep, har sedan tidigare plockat hem en viktig order från det brittiska försvarsdepartementet. Idag har denna fört med sig att Eurosteps mjukvara, ShareAspace, används för hanteringen av den tekniska informationen för hangarfartyget HMS Queen Elisabeth. Fartyget är det första av brittiska Royal Navys två nya hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass. Och har sjötestats, godkänts och flygtestats under 2017 och 2018.
- Vi är stolta över att ShareAspace väljs och används för detta nationellt så viktiga syfte, säger Nigel Shaw, VD för Eurosteps brittiska bolag. Vi har tillsammans med BAE Systems tagit fram ett tillvägagångssätt för att använda ett standardsbaserat samarbetsverktyg som klarar att behandla informationsvolymen och hantera dess komplexitet, samtidigt som den är lättillgänglig för användarna. ShareAspace ger kontroll över tillgångarna och kapabilitet att hantera alla förändringar som omgärdar ett långvarigt projekt som detta.

HMS Queen Elisabeth och hennes systerfartyg, Prince of Wales, är de största krigsfartyg som någonsin byggts för Royal Navy. De är avsedda för olika ändamål och kan anpassas för att agera i flera olika roller.
Det nu operativa hangarfartyget Queen Elisabeth kan bära 40 flygplan och helikoptrar; som i detta fall handlar det om F-35 Lightning II, Chinook eller Merlin-helikoptrar.

Starka på försvarsområdet. För Eurostep är denna beställning ännu en framgång för bolagets mjukvara, ShareAspace. Den svenska programutvecklaren är mycket framgångsrika framför allt just på det militära området med bl a stora installationer i de nordiska försvaren, Storbritannien, Frankrike och USA.
Bolaget levererar förutom programvara också tjänster för produktlivscykelhantering med särskilt fokus på utbyte och delning av data inom och mellan företag. Eurosteps flaggskeppsprodukt, ShareAspace och dess slutanvändarprodukter, är programvara som stöder ett säkert samarbete över produkters livscykel.

Löser problemet med proprietära format inom PLM. Delar av problematiken på PLM-området har varit dels att det på många ställen utvecklats proprietära format och dels att format i exempelvis fartygs- och flygsammanhang måste vara kompatibla över lång tid. Proprietära format eller bolag som utvecklat lösningar med starka monolitiska drag för med sig risker som att produktdata blir ”inlåsta”, svåra att byta ut eller hopplösa att använda i samverkan med andra.
Eurostep har adresserat detta och har genom deltagande i utvecklingen av internationella standarder (STEP och PLCS) byggt ShareAspace för att understödja hållbarhet över tid, öppenhet och samverkan.
Man hanterar data i standardformat, men kan även öppna upp format från andra leverantörer och därmed hantera både standards- och originalfiler. Detta är förstås av största vikt, inte minst i skenet av att världen förändras, liksom dataformaten. Ett fartyg, exempelvis, ska inte bara produktutvecklas, det ska tillverkas, underhållas, repareras och annat. Mycket hinner förändras, vilket innebär att produktdata måste ha en långsiktig integritet och vara relevanta för användning långt över 50 år.

Från förstudier till implementering. Mjukvaran bygger på ISO-standarder som STEP AP242 och PLCS. De tjänster som associeras till mjukvaran sträcker sig från förstudier till implementering och support av system.
I familjen ShareAspace finns InReach, InControl och InLife. InReach syftar till samarbete mellan aktörer som behöver dela teknisk information (PLM, ERP, MRO, etc.) med partners, leverantörer och kunder. InControl hjälper till att automatisera samarbetet med dataspridning över flera system med hjälp av masterdatahantering (MDM). InLife hanterar produktinformation relaterat till produkter i drift.

80-tal anställda. Eurostep, med huvudkontor i Stockholm, har i dagsläget 80-talet anställda och finns representerat med dotterbolag i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Finland, Tyskland och USA.
På kundlistan hittar man stora företag och organisationer i flera branscher, inklusive flyg-, bil-, försvars-, energi-, högteknologiska och bygg- och anläggningsarbeten. Företag som BAE Systems, Renault Group, Saab, Scania, Siemens, Volvo och försvarsorganisationer i bl a Frankrike och Sverige (FMV) använder sig av ShareAspace-lösningen.
Tjänsterna sträcker sig från förstudier till implementering och support av system.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title