Annons

PLM: Svenska TECHNIA fortsätter sitt globala erövringståg med köpet av franska KPASS

Svenska PLM-konsulten och återförsäljaren av Dassault Systemes mjukvaror, TECHNIA, fortsätter växa. Under den gångna veckan meddelade bolagsägaren, IT-koncernen Addnode, att man köpt det franska PLM-bolaget KPASS IT.
Det är en mindre PLM-konsult med 35 anställda, som driver ca 60 projekt. Men storleken spelar egentligen mindre roll; de viktiga faktorerna bakom förvärvet är att KPASS har en god kompetens inom energi-, fordons-, rymd- och försvarsindustrin och att man ger TECHNIA ett bra initialt fotfäste på den franska marknaden. I resan riktning ligger också att köpet allmänt breddar TECHNIA och bidrar till en ökad global utsträckning, då bl a till den japanska marknaden, där KPASS har ett team.
- KPASS, en mycket framgångsrik Dassaultpartner med specialistkunskaper om 3DEXPERIENCE-plattformen, som kommer att göra det möjligt för TECHNIA att ytterligare utöka vår position som kunskapsledare och erbjuda överlägsen kapacitet och service till våra europeiska och internationella kunder. Att ha vårt eget team i Frankrike och Japan gör också att vi bättre kan betjäna kunder och partners i dessa regioner, säger TECHNIA-basen, Jonas Gejer, som också leder Addnodes PLM-division.

TECHNIA har vuxit enormt mycket de senaste halvdecenniet. Framför allt tänker man på köpet av tyska Transcat, som i ett slag gjorde den svenska PLM-spelaren till en av Dassaults globalt största ”value solution-partners”. Men bolagets expansion bygger på ett generellt mycket gott rykte på marknaden, som en teknologi-, implementations- och servicepartner som löser de utmaningar man ställs inför.

Har lyckats möta PLM-områdets växande komplexitet
PLM-området är komplext, liksom de utmaningar man ställs inför bland företag vars produkter och tjänster också utvecklats mot ökad komplexitet. Många initierade bedömare talar idag t o m dramatiska, disruptiva teknikskiften och på få ställen blir de radikala förändringarna i spåren av detta lika synbara som för spelarna inom PLM- och ERP-konsulting.
Jonas Gejer har i en tidigare PLM&ERP News-intervju också konstaterat att tjänsteutbudet relaterat till sånt som PLM och IoT påverkats starkt av teknikutvecklingen. Behovet av kvalificerad rådgivning, hävdade han, blir därför mer nödvändigt och viktigare än någonsin.
– Tempot är högt uppdrivet, sa TECHNIA-basen. Vad man tror på vid en tidpunkt i tiden är en sak, men utvecklingsdynamiken kan i nästa steg leda mycket längre än man i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig.
– Men, påpekar han, lika mycket som all ny teknik påverkar produktionsprocesserna, måste ’PLM-legacyt’, arvegodset beaktas. Integration mellan gammalt och nytt är en affärskritisk överlevnadsfaktor. Framgångsrik transformation kräver effektiva broar.

680 anställda efter KPASS-köpet
Det finns alltså goda skäl till att TECHNIA vuxit som man gjort. Bolaget är PLATINUM-partner till Dassault Systèmes, och efter köpet av KPASS kommer TECHNIA att ha 680 anställda i Österrike, Benelux, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Indien, Japan, Norge, Slovakien, Sydafrika, Sverige, Storbritannien och USA.
Dessa länder kommer att representera en sammanlagd omsättning på cirka 110 miljoner euro, drygt 1,1 miljard svenska kronor.
– Att bli en del av TECHNIA, vars kultur och värderingar är relaterade till våra egna, kommer att betyda mycket för oss, säger Jean-Michel Hontand, grundare och VD för KPASS. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda bättre kompetens och service till våra kunder och partners. Vi kommer in i en ny värld med nya möjligheter och karriärvägar. Vårt team kommer att dra nytta av möjligheter att arbeta med globala projekt och ha tillgång till kunskap och erfarenhet från de 620 kollegorna inom TECHNIA.

3DEXPERIENCE är TECHNIAS huvudplattform på PLM-sidan
När det gäller TECHNIAs PLM-satsningar är förstås Dassaults 3DEXPERIENCE (3DX) huvudplattformen, med CATIA (CAD), SIMULIA (CAE, simulering) och DELMIA (digital tillverkningshantering och MES/BOP-kapabiliteter via den numera integrerade Apriso-lösningen). Backbone när det gäller hanteringen av produktdata är DS cPDm-lösning (”collaborative Product Definition management”, PDM) ENOVIA, som fått god fart under ”galoscherna”; senaste bokslutsåret redovisar Dassault en 37-procentig intäktsökning.
Vi ska också notera att TECHNIA även har utvecklat egna lösningar. Till det senare slaget hör program som vässar både implementationsarbetet och driften av lösningar på 3DX-plattformen, TVC, vilket står för TECHNIA Value Components.

För den som vill veta mer om TECHNIA rekommenderas att läsa Verdi Ogewells analys på vår amerikanska systersajt, www.engineering.com:
A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title