Annons

PLM: TECHNIA utsett till en av Dassaults mest lovande partners

Svenska PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern, TECHNIA, har av tidningen CIO Review, som ett av tio företag utsetts till en av den franska PLM-utvecklarens mest lovande partners.
Det är alltid lite knepigt att värdera enskilda tidningars listor av den här typen, men klart är att man från CIO Reviews sida gått mycket noggrant och objektivt till väga när man tagit fram listan, “Top 10 Dassault Systèmes Solution Providers”.
Listan består av leverantörer vars, ”föredömliga standarder har berättigat beröm från en framstående urvalspanel med VDar, CIOer och VCer, industrianalytiker och tidningens redaktionsråd.”

För de som inte är familjära med TECHNIA och PLM-området kan noteras att detta svenska dotterbolag till IT-koncernen Addnode har en lång och framgångsrik historik bakom sig. Man har köpt företag, som den stora tyska PLM-konsulten Transcat för några år sedan, och till detta adderat köp av mindre, men specialkompetenta PLM- och sub-PLM-spelare i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Japan.

Utvecklar egna mjukvaror
Till detta ska läggas utveckling av egna mjukvaror, som TVC (TECHNIA Value Components, vilka bl a används för snabbare implementation av de PLM-system man primärt saluför).
Men framför allt har bolaget utvecklat en högt ansedd kompetens som säljare, implementatör och integratör av Dassault Systemes mjukvaror och 3DEXPERIENCE-plattformen.
Sammantaget har detta resulterat att man är en global Platinum-partner till Dassault. Ett faktum är att den svenska PLM-konsulten är en av DS’ globalt största Value Solution Partners.

Innovativ produktlivcykelhantering
I en kommentar säger TECHNIAs CMO, Chief Marketing Officer, Ghassan Sultan:
– Vi, på TECHNIA, etablerar simulerings-, tillverknings-, design- och kompositcentra för excellens för att stödja det ständigt växande industrins behov av innovativ och hållbar produktlivscykelhantering.
Från Dassaulthåll är man förstås också mycket positiva:
– Välförtjänt! TECHNIA leder gruppen i vårt affärs- och teknikekosystem, som kanske är det starkaste i världen. Det är en unik tillgång för den snabba, globala expansionen av ”the experience economy, säger Bruno de Combiens, GM på Dassault Systèmes.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title