Annons

PLM: TECHNIAs medgrundare Jonas Gejer lämnar sin befattning inom Addnode, men kvarstår som en av huvudägarna

BOLAGET ÖPPNAR NYTT MILJÖRIKTIGT KONTOR I MALMÖ. Ett intressant faktum är att svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering globalt står högt i kurs. När det gäller implementationer, drift, optimiering och metodiktjänster kan noteras att av de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade partners (VAR-partners, Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner. När det gäller Dassault Systemes handlar detta om av Addnode-koncernen helägda PLM-konsulten TECHNIA, specialicerat på framför allt Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform, men som till detta även har adderat egenutvecklade mjukvarulösningar. Bolaget är också Platinum Partner till Dassault. Men Addnodes ägande av starka PLM- och BIM-/design management-spelare stannar inte där, även på Autodesk-sidan sitter gruppen på världens största VAR i form av Symetri.
I dagens artikel ska vi dock fokusera på PLM-konsulten TECHNIA, som nu inte bara flyttar verksamheten i Lund till ett nytt kontor i Malmö, utan som också får se avslutningen på ett viktigt operativt kapitel i bolagets historia: En av medgrundarna, Jonas Gejer, idag VP för affärsutveckling inom Addnode, lämnar sin befattning. Detta sker från och med den 30 juni 2024. Gejer har varit med från TECHNIAs start och har under åren spelat en betydelsefull roll i bolagets resa från en nordisk PLM-spelare till världens ledande VAR-partner till Dassault Systemes. Han kommer dock att förbli en långsiktig huvudägare i Addnode Group, tillsammans med medgrundaren Staffan Hanstorp.
När det gäller TECHNIAs nya kontor i EPIC, Malmö, så är det ytterligare en bekräftelse på att bolaget fortsätter satsa offensivt. För inte så länge sedan flyttade även bolagets huvudkontor i Stockholm från Kista till nya lokaler i Solna. Och nu händer något liknande när Lunda-kontoret flyttar till Nordensköldsgatan i Malmö. Placering för det nya kontoret ligger också, ”i linje med TECHNIAs hållbarhetsmål.” EPIC-byggnaden är LEED-certifierad (Leadership in Energy and Environmental Design), vilket handlar om en miljöanpassad konstruktion och drift.
- Kontoret speglar vårt engagemang för anpassningsförmåga och samarbete, vilket ger våra anställda möjlighet att forma en dynamisk miljö som främjar ständiga förbättringar och flexibilitet, konstaterar TECHNIA-chefen, Magnus Falkman.
De offensiva satsningar Falkman och hans medarbetare nu gör ska bl a ses i skenet av en fjolårsverksamhet med hygglig tillväxt de lite tuffare tiderna till trots. Bolaget ökade sin nettoförsäljning med 19 % och med en organisk nettotillväxt på ca 9 %, till nära 1,9 miljarder kronor. Men det fanns vissa problematiska marknadsfaktorer, som Falkman konstaterar helårsrapporten: t ex att den nordiska efterfrågan svagare än på de övriga marknaderna. Till saken hör dock att för PLM-divisionen är Tyskland den absolut största marknaden med 46 % av intäkterna, UK tvåa med 19 % medan Sverige, Finland och Norge tillsammans stod för ca 18 %. Under första kvartalet 2024 ökade TECHNIA sina nettointäkter med 5 % jämfört med samma period ifjol till 454 miljoner kronor.

Allmänt om TECHNIA-ägaren Addnodes strategi så handlar den om att förvärv och organisk tillväxt är de två grundläggande komponenterna. Detta har man lyckats väl med i ett tufft konkurrensklimat. Inte minst relaterat till TECHNIA:
– Våra konkurrenter är andra leverantörer av digitala PLM-lösningar som Autodesk, Siemens och PTC, men också andra Dassault Systèmes-partners som Cenit i Tyskland och Inceptra i USA, summerar han i Addnodes årsberättelse för 2023. Han fortsätter: ”Företag som Tata och Cap Gemini konkurrerar om större systemintegrationsprojekt. Våra konkurrensfördelar inkluderar världsledande PLM-kunskap, en stark produktportfölj, samt nära och långsiktiga samarbeten med kunder och en regional närvaro i flera länder.”
Under 2023 har de här egenskaperna i organisationen arbetats in i kundprojekt på företag som Stadler Rail AG, Arla, Autoliv, Helix, Scania, Safran Flygplansmotor, Hydrogen Vehicle Systems och Lola-bilar.

Kostnadsbesparingsprogram väntas ge full effekt 2024
Fortsatt tillväxt för den svenska PLM-konsulten alltså, även om man relaterat till den lite svagare utvecklingen på den nordiska marknaden vidtagit åtgärder för att vässa verksamhetsprestandan. Addnodes koncernchef, Johan Andersson, kommenterar saken i årsberättelsen:
– Technia har upplevt en stabil marknad i Storbritannien och Tyskland under 2023. Men som sagt, den nordiska marknaden var svagare, framför allt under första delen av året. Vi genomförde ett kostnadsbesparingsprogram som belastade resultatet med 20 miljoner kronor med målet att sänka kostnaderna med 40 miljoner. Besparingar realiserades gradvis under 2023 och förväntas nå full effekt under 2024.

Addnodes koncernchef, Johan Andersson.

För hela Addnode koncernen har sedan 2024 börjat hyggligt. Kvartal 1 visade upp en ökad nettoförsäljning med 22 % till drygt 2,4 miljarder kronor. Däremot ser den organiska tillväxten för Q1 inte lika bra ut med bara en marginell ökning på någon procent jämfört med motsvarande period 2023. Men vinsten per aktie såg bra ut kommenterade Johan Andersson:
– Ja, en starkare marknad i USA, förvärvet av Team D3 och kostnadseffektivitetsåtgärder bidrog till en ökning av vinsten per aktie med 15 procent. Vi kommer att fortsätta sträva efter dagliga förbättringar, samtidigt som vi investerar i nya digitala lösningar och förvärv.

Flytt som väcker innovation och främjar samarbete
Detta sagt om finanserna ska vi ta lite mer om den idag annonserade flytten från Lund till Malmö, som rymmer TECHNIAs expertteam, speciellt inom simulering, vetenskap och biovetenskap. Malmö är strategiskt beläget i förbindelsen mellan Skåne och Storköpenhamn, känt för sitt långvariga strategiska fokus på hållbarhet, vilket Magnus Falkman menar, ”erbjuder Malmö en idealisk miljö för vår verksamhet. Genom denna övergång omfamnar TECHNIA det föränderliga arbetslandskapet, stärker sina anställda och främjar en kultur av samarbete och anpassningsförmåga.”

Magnus Falkman, TECHNIAs CEO.

Han konstaterar vidare att kontoret i Malmö är utformat för att väcka innovation och främja samarbete.
– Detta ger en dynamisk miljö där vårt team och våra partners kan mötas för att driva betydande framsteg. Denna etos resonerar med våra kärnvärden, säger Falkman och pekar på följande:

  • Utforska: Etablera bästa praxis genom intern innovation.
  • Arbeta tillsammans: Främja en samarbetskultur och arbetsmiljö
  • Fortsätt lärande: Omfamna smidighet, flexibilitet och en vilja att anpassa sig till förändringar.
  • Bygga förtroende: Stödja övergången till nya arbetsparadigm i en hybridvärld.
TECHNIAs nya Malmö-kontor.

En levande stadsmiljö
Jens Rylander, direktör med ansvar för Nordics & Benelux, menar att det nya läget på Universitetsholmen, vid vattnet och nära Malmö Centralstation, erbjuder en levande stadsmiljö som sömlöst förbinder Sverige och Danmark.
– Detta strategiska drag understryker TECHNIAs engagemang för att främja en dynamisk arbetsmiljö. Vårt nya kontor i Malmö kommer att ge den idealiska miljön för våra team att trivas i en modern och innovativ arbetsplats, säger Rylander, som får medhåll av Meike Diepenbroek, Team-manager för TECHNIA Nordics.
– Detta utrymme är till för kollegor, kunder och partners tillsammans, koppla samman, samarbeta, bli inspirerad och främja en vitaliserande och positiv arbetsmiljö. Men framför allt handlar det om hälso- och hållbarhetsfokus på EPIC, avslutar Diepenbroek.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title