Annons

PLM-uppstickaren Aras köper avancerad simuleringslösning

De senaste årens uppstickare på PLM-sidan, amerikanska Aras PLM (Innovator-sviten) köper CAE- och simuleringsutvecklaren, Comet Solutions. Man stärker med detta sin förmåga att hantera data på simuleringsområdet.
Comet har utvecklat lösningar för hantering av simuleringsprocesser. Med hjälp av bolagets teknologier kan tillverkare och produktutvecklare återanvända komplexa simuleringar för att skala upp eller ner applikationen och bredda användningen av simuleringsresultaten. En effekt av detta är att man på Aras-plattformen nu får möjlighet att ”koppla på” simuleringar och ta in experter på området genom att tillgängliggöra processer för spårbarhet, åtkomst och återanvändning under produktens livscykel.
Comets produkter bygger till stor del på att deras kunder har utvecklat en serie kraftfulla, webb-implementerbara s k SimApps, med inbäddade expertkunskaper och metoder. De här SimApparna, hävdar Aras, ”skapar simuleringsdriven design som passar alla användare, från CAE-experter till konstruktionsingenjörer.”

En av dagens tydligaste trender inom produktutveckling är att efterfrågan på simulering ökar. Men inte bara i utvecklingsfasen, utan även sett över produktlivscykeln. Denna trend drivs av ett antal faktorer, som produktkomplexitet, konkurrenstryck och de möjligheter som kommer med digitala tvillingar och IoT.

Vad Aras nu hävdar i sitt material är att en bredare användning av simulering hållits tillbaka för att simuleringsprocess- och datahanteringsverktygen (SPDM) varit svåra att koppla upp gentemot simuleringsanvändare till företaget.
– Att vidga den digitala tråden till att omfatta simuleringsverktyg och processer är en viktig faktor i framtida affärsmodeller. Simulering kan addera betydande värde för produktutveckling, tillverkning och fältverksamhet. Samtidigt står det klart att detta ännu inte nått sin potential på grund av den begränsade kopplingen till resten av företaget eller partners. Comets kapacitet gör att man kan ta fram och utnyttja repeterbarhet, återanvändbarhet och spårbarhet för simulering över hela produktens livscykel, säger Aras chefsarkitekt, Rob McAveney.

Fördelen med plattformsbaserad SPDM. Genom köpet av Comet Solutions menar man sig nu ha tagit ett viktigt steg för att utveckla plattformsbaserad SPDM på Aras. Detta för att stödja volymsimulering för de mest komplexa scenarierna.
”Med Comets teknik sluter Aras gapet mellan simulering och mainstream design genom att tillhandahålla simuleringsanalytiker metoder för att upprepa och återanvända simulering, samtidigt som man kopplar analysen till produktkonfiguration och design över hela produktlivcykeln,” skriver bolaget i sitt pressmaterial.

Man menar vidare att Comet utvecklat en ”leverantörsagnostisk” tillämpning som speglar också Aras öppna synsätt. Detta genom att ansluta ett brett utbud av CAD-, FEA-, meshing-, 0D/1D-simuleringsverktyg och in-house applikationer till mjukvaran. Därmed tar man sig över problemet med organisationernas heterogena miljöer för simuleringsverktygen, vilket är av stor betydelse för att utveckla fungerande SPDM.

Aras PLM pekar också på Comets förmåga att hantera blandade fidelity-modeller, olika datatyper och representationer av samma produkt; sak samma för assemblies som ska simuleras. Sammantaget är detta, menar man, ”en viktig aspekt på hantering av systemsimuleringar över flera teknikdiscipliner”.
Möjligheten att extrahera intelligens från simuleringsmodeller och resultat – istället för att bara hantera data på filnivå – är också en stor fördel jämfört med andra SPDM-system på marknaden.

Effektivare för simuleringsexperter. För Aras är en viktig effekt av affären att man kan bidra till att göra simuleringsexperter mer produktiva. Hur då?
– Genom att skapa simuleringsprocesser för återanvändning och automatisering av verktygskedjan som behövs för jobbet, d v s koppling av simuleringsverktyg för att utföra en komplex funktion eller analys, förklarar Rob McAveney.
Här finns en rad funktioner för att öka simuleringens volym och effektivitet, hävdar han.
– Experter får nu möjlighet att snabbt analysera produktvariationer, alternativ och koncept. Fler exempel är att begärda beräkningar utförs med den förutbestämda CAD- och CAE-programvaran och att mjukvaran hanterar körningar av verktygskedjor, inklusive jobbserver, dataextrahering, fildragning, molnoperationer och högpresterande datorkluster, m m.

Comet-programvaran kommer att vara tillgänglig för Aras-abonnenter utan kostnad.  – Att komma in i Aras-familjen stöder vår vision att bredda simuleringsanvändningen inom företag. Filosofin och tillvägagångssätten för simulering anpassas väl med Aras sätt att hantera PLM-frågorna. Vi ser ett betydande ökat värde för både Comet och Aras kunder, säger Malcolm Panthaki, CTO och grundare av Comet Solutions.

Totalt sett har Aras de senaste åren skakat om PLM-marknaden och utvecklat en konkurrenskraftig lösning som med sin i grunden kostnadsfria licencensmodell (open source) gjort succé, med kunder som GM, Airbus, Micronic och andra som nya stora användare. Begreppet kostnadsfri skall dock tas med en nypa salt, man överlever knappast på att skänka bort det man skapar. Nej, man tar istället in pengarna på systemanpassning, specialmoduler och konsulting. Hur som helst har affärmodellen och kapabiliteterna i mjukvaran gjort intryck på kapitalinvetseringsmarknaden och drog i sin senaste runda in 40 miljoner dollar i riskkapital. Därefter har man köpt in en underhållslösning och som sagt, nu då ett simuleringsföretag. Man sitter kort sagt med hyggliga resurser som kan användas till att skapa nästa generations Aras PLM.
Riskkapitaliser brukar ha god näsa för vad som kan komma att slå. Har dom rätt när det gäller Aras?
I Norden är det danska Minerva som sköter Aras-affärerna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title