Annons

PLM-uppstickaren Aras tar ny ”skalp” inom flygindustrin

Under den gångna veckan offentliggjorde Aras att BMW satsar på bolagets Innovatorplattform. För en tid sedan fick man in svenska elektronikföretaget Micronic och idag kommer ytterligare en ”skalp” för PLM-uppstickaren Aras. Nu meddelar bolaget att flygindustrileverantören, holländska Aeronamic, satsar på Aras Innovator, med danska Araspartnern Minerva som implementatör. Aeronamic har både Airbus och Boeing på kundlistan.
Klart är att Aras nu befinner sig i ett ”flow” och går från framgång till framgång på en marknad som tidigare varit tämligen tillknäppt när det gäller PLM-lösningar från aktörer utanför den traditionella ledartrion Dassault, Siemens PLM och PTC.

Aeronamic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar, testar och underhåller kompletta höghastighetsrotationssystem för flygindustrin. Deras produkter finns i Airbus- och Boeing-flygplan samt på F-35 Joint Strike Fighter och Gulfstream Business Jets.

Bolaget ville ha en plattform med en intuitiv arkitektur som kunde möjliggöra lagring av all viktig data på en central plats; krav som är en del av Innovators styrka.

– Vi vill växa, säger Ronny Blaauwgeers, produktionschef på Aeronamic. För att göra det måste vi ta hand om en tämligen komplex datastruktur. Vi måste kunna dela information på ett enkelt men ändå korrekt sätt. Att ta den här informationen i ett muntligt datautbyte är inte längre en genomförbar strategi.

Bättre ”passform”. Efter en utvärdering med bland annat en demonstration av Aras PLM-lösning blev Blaauwgeers övertygad.

– De kunde erbjuda oss en bättre ”passform” när det gäller vad vi vill kunna göra med våra data.
Framför allt pekar han på systemets flexibilitet och förmåga att hantera alla typer av data. Öppenhet genom kompatibilitet är också ett av Aras framträdande kännetecken. Liksom förmågan att skapa vassa arbetsflöden och kvalitetsmallar.

– Sånt är naturligtvis viktigt för oss och vi blev imponerade över hur enkelt det var att skapa de här kapabiliteterna. Vi tänkte alla i samma spår när vi tittade på systemet: ”Okay, det här känns klart att använda direkt, säger Ronny Blaauwgeers.

Otydlig datastruktur. Aeronamics produktionchef berättar att ett av bolagets problem var att man hade en otydlig datastruktur.

– Det blev över tid allt svårare för mig och kollegorna att upprätthålla en god överblick över dokumentation, personal och andra databitar. Vi hade till exempel en Excel-fil med en lista över personer som är kvalificerade att göra ett visst jobb. Vi hanterade vår eBOM (engineeringBOM, ”konstruktionsBOMen”) i en Access-databas medan våra MRO-poster (”underhåll”) fanns i en annan Access-databas. Det finns flera exempel men på sista raden handlar det om problemet med att dessa system saknade kopplingar till varandra, samtidigt som de innehöll i långa stycken identisk information.

Innovator som en digital fabrik. När PLM&ERP News tittat närmare på Aras lösningar har en av konklusionerna varit att man har en särskild styrka i just BOM-hanteringen. Att skapa en transparent förbindelse mellan de olika BOMarna – eBOM, mBOM (tillverkningsBOMen) och pBOM (processBOM) är av stor betydelse för alla tillverkande bolag. Aeronamic är inget undantag. I detta är systemens förmåga att koppla ihop, hantera och snabbt tillgängliggöra data grundpelare för effektiv tillverkning. För den holländska flygindustrileverantören är detta också basegenskaper man vill ha för att kunna vidareutveckla visionen om en ”Digital Fabrik”. Enkel och snabb tillgång till information från olika källor och en mjukvara som i detta tillåter sina brukare att arbeta parallellt (”concurrent engineering”) på samma projekt, med full spårbarhet och utan förluster av processförändringar, är A och O.

– Visst är det så, säger Ronny Blaauwgeers. Det finns många fördelar med Aras, men just detta med de länkade e-, m- och p-BOMarna är en av de viktigaste för oss. Sen finns det fortfarande vissa manuella inslag i arbetet mellan ERP-systemet och Aras, men detta är under behandling och kommer snart att också de vara sammankopplade.

Hur snart räknar man med att vara igång med en full implementation genomförd?

– I mitten av 2018 hoppas jag att vi kommer att få alla dokument lagrade i Aras och vi har insåg Digital Factory, säger Ronny Blaauwgeers.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title