Annons

PLM-utvecklaren CONTACT släpper ny version av lågkodplattformen Elements och CIM Database PLM

Tyska PLM-utvecklaren CONTACT Software har lanserat en ny version av sin lågkod-plattform Elements. Lösningen bygger allmänt på branschanpassade flexibla upplägg för att skapa och skala upp digitala affärsmodeller ”end-to-end”. Pelare i lösningen är 50-talet kompatibla och flexibelt kombinerbara specialiserade applikationer som möjliggör en komponentarkitektur som täcker det mesta av de digitala processerna i utveckling, tillverkning och drift av smarta produkter.
Plattformen jobbar kring och utvecklas generellt med standard-gränssnitt, öppen källkod och tredjeparts-komponenter som man menar, ”garanterar smidig samverkan mellan IT- och OT-system (Operational Technology, ”diftsteknologier på verkstadsgolvet”), konsekventa uppgifter och bättre samarbete, bland annat mellan leverantörer och kunder.”
I den nya versionen har CONTACT infört flera nya funktioner som, ”avsevärt ökar prestandan och användarvänligheten.” Med optimerade gränssnitt och högre kontrasterat färgschema minskar driftshinder och underlättas navigering i och mellan alla de specialiserade applikationerna.”
Parallellt med detta med den nya Elements-releasen, släpper CONTACT också nya versioner av CIM Database PLM och projektledningslösningen, Project Office.

I den nya Elements-versionen kan användare bl a redigera inlägg i RTF-format, tagga människor i inlägg och länkobjekt med det integrerade sociala-medier verktyget, Activity Stream. Detta, menar man, ytterligare förenklar kontinuerligt och öppet utbyte av information inom teamet eller över hela företaget.

HÖJDPUNKTER I CIM DATABASE PLM
Som konstaterades ovan så släpper CONTACT alltså samtidigt med den nya Elements-releasen nya versioner av CIM Database PLM och projektledninglösningen, Project Office. Den senare finns tillgänglig för nedladdning på bolagets Aloha Portal.
Här är några höjdpunkter avseende båda bitarna:

Prediktiva planeringsförändringar av produktionen
Om en artikel måste bytas ut i produktstrukturen i framtiden, till exempel på grund av nya DIN-standarder eller användning av andra komponenter, kan produktutvecklingsavdelningen nu planera detta i förväg relaterat till produktion. För detta ändamål definierar användare individuellt från vilken tidpunkt och hur releasade dokument och artiklar är giltiga. Den nya giltigheten effektueras automatiskt på angivet datum och artikeln i partslistan byts ut. Med en ny filterfunktion kan dokument och artiklar också hittas snabbt och enkelt baserat på sin giltighet.

Transparent spårning av nya krav
CONTACT Elements modul för kravhantering, Elements Requirements Engineering, gör end-to-end kravhanteringen i CIM Database PLM effektivare och enklare än tidigare. En ny baslinje-mekanism tillåter användare att frysa arbetsstatus av objektstrukturer genom att trycka på en knapp och jämföra kopior som skapats på detta sätt. Förändringar i specifikationerna är visuellt markerade och kan snabbt identifieras och utvärderas. Det automatiska skapandet av ”baslinjer” vid import av nya krav från externa källor, säkerställer vidare att enkelhet i att spåra ändringar och integrerar partners bättre i den övergripande processen.

Snabbare 3D-visualisering
CONTACT Elements erbjuder vidare ”3D Connect”, vilket är en universell visualiseringslösning som gör 3D-modeller tillgängliga i hela företaget, även utan ett CAD-system eller en separat visualiseringslösning. Tekniska förbättringar ”under huven” handlar om att man nu kan se till att omvandlingen av CAD-filer kräver mindre resurser och är mer högpresterande. Användare kan också dra nytta av kortare laddningstider, eftersom även mycket stora sammanställningar nu visas mycket snabbare (som en 3D-modell i PLM-systemet).

Planera och genomföra projekt på ett mer effektivt
Vidare i Project Office stöds nu projektgrupper i planering och genomförande av sina uppgifter mer effektivt med en ny prognosfunktion. Man kan ange datumprognoser för sina uppgifter i projektplaner där man fått avvikelser i den planerade tidpunkten, till exempel för att indikera en fördröjning. Schema, inklusive alla efterföljande datum, förblir oförändrade.
Skillnaden mellan uppsatta planeringen och de förväntade uppnåeliga datumen är visuellt markerade i Gantt-schemat. Projektledare kan därmed identifiera potentiella konflikter i planerade och pågående projekt och vidta förebyggande åtgärder på ett tidigt stadium.

I övrigt kommer de nya Elements för IoT att släppas i december. Lösningen här innehåller diverse erbjudanden för den digitala fabriken och smarta tjänster.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title