Annons

PLM: Vässad hantering av ostrukturerad info i Eurosteps nya ShareAspace-version

Eurostep meddelar idag att man släpper en ny version av sina PLM- och mjukvara för datadelning; ShareAspace Nova 1.6 heter den. Man framhåller särskilt förbättringar av InReach Knowledge Transfer som en viktig bit i detta.
Nya egenskaper är bland annat hantering av ostrukturerad data och ”preview” av filer/dokument.
Vidare annonseras ett nytt ramverk ”Extension Framework” för att förenkla kopplingen till verktyg som adderar värde till PLM, t ex tjänster inom Microsofts moln Azure för BI, Analys och IoT. - Med dessa utgåvor tar vi viktiga steg mot att göra PLM-samarbete enkelt och tillgängligt för alla", säger Tobias Holm, produktägare på Eurostep för ShareASpace.

Klart är att ShareAspace har alltid varit stark när det gäller hantering av strukturerad data, men med den nya versionen lägger man till ostrukturerade data.
– Samtidigt behåller vi våra säkerhets- och delningsprinciper, konstaterar Tobias Holm. Detta görs för att minska friktionen mellan vad PLM-världen normalt berör och dokument-världen med dess ostrukturerade data. ShareAspace fungerar som en överlagringsteknik eller ett nav som länkar och konsoliderar data från många källor, något som är viktigt för samarbete

Intelligenta fulltextsökningar
För de flesta företag är en stor del av intelligensen inom produktdata fortfarande dold i ”bubblor” av ostrukturerade data som Word-dokument eller PDF-ritningar. Med PLM har man egentligen inte kunnat komma åt den typen av information. Nya InReach Knowledge Transfer har förmågan att göra intelligent fulltextsökning och online-visning av innehållsfilerna tillsammans med den vanligare metadata-sökningen, vilket gör mycket mer av den informationen tillgänglig. Dessa nya sök- och förhandsgranskningsfunktioner överbryggar klyftan mellan strukturerad och ostrukturerad data.
– Vi investerar kontinuerligt i demokratisering och förenkling av PLM och PLM Collaboration och är dedikerade till att leverera och förbättra samarbetet över produktlivscykeln, säger Håkan Kårdén, marknadschef Eurostep. För oss är det inte meningsfullt att uppfinna all teknik själv. Vi använder Microsofts Azure molntjänster för att snabbt få mer affärsvärde till PLM med vår nya så kallade Extension Framework. Detta möjliggör återanvändning av data i ShareAspace som har hög kvalitet. Dessa data konsolideras från olika källor och kvalitetssäkras innan de importeras till ShareAspace, blir ShareAspace en bra källa för analys och BI-verksamhet samt en plattform för IoT-data och alla tillhörande tjänster, avslutar Kårdén.

Högpresterande integration
Den uppdaterade utvidgningsramen och händelsemotorn som ingår i InReach Knowledge Transfer stödjer säker, expanderbar och högpresterande integration mellan produktdata och tjänster i molnet för IoT-nav, Analytics, Kognitiva tjänster och Business Intelligence, som Power BI. Utvidgningsramverket möjliggör snabb integration av affärsvärden genom tjänster som kan triggas av användare eller av händelser inom produktdata.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title