Annons

NÄR PANDEMI-VERKLIGHETEN SAGT SITT: SAP integrerar Microsoft Teams i portföljen

Mycket har förändrats det senaste året när allt mer av arbetet har blivit virtuellt och användningen av Microsoft Teams har ökat. Därför bygger SAP och Microsoft nya lösningar som integrerar Microsoft Teams med SAP-lösningar som SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors och SAP Customer Experience. Alltsammans för att underlätta innovation och samarbete, öka medarbetarnas produktivitet och engagemang och stödja global tillväxt. Lösningarna ska finnas tillgängliga i mitten av 2021.
– Behovet av digital transformation har aldrig varit så tydligt som nu. Med den samlade kraften hos våra lösningar Azure och Teams tillsammans med SAP:s system, hjälper vi fler organisationer att använda sig av molnet. Då kan de snabbare förnya och anpassa sig till nya förhållanden, säger Microsofts CEO Satya Nadella.

I pandemins spår har distansarbete från hemmamiljöerna frodats. De absolut vanligaste lösningarna som använts vid de digitala möten som blivit följden av detta är Microsofts Teams och Zoom.

SÄTTER FART OCKSÅ PÅ ANDRA SAMARBETEN
Klart är också att den nya situationen relaterat till pandemin innebär att man får fart på bolagens sedan tidigare avtalade befintliga molnsamarbete. Detta ingicks 2019 och handlade om nya erbjudanden inom molnautomation och integration för SAP S/4HANA på Microsoft Azure. Det gör det möjligt för kunder som vill driva verksamhetskritiska intelligenta företag på Azure och samtidigt modernisera sina företagsapplikationer. SAP och Microsoft erbjuder:
• Enklare hantering när man flyttar lokala versioner av SAP ERP till SAP S/4HANA i molnet. Förutom att ta fram branschspecifika vägvisningar till molnet och referensarkitekturer kommer SAP och Microsoft fortsätta samarbetet kring SAP S/4HANA på Azure.
• Utökat samarbete med kunder och partner. Utöver att integrera sina produkter kommer SAP och Microsoft med samarbetspartner att ge kunderna digital vägvisning. Det inbegriper referensarkitekturer för direkt användning och teknisk vägledning för att hjälpa kunder med deras övergång till molnet.
• Ökade investeringar i plattform och infrastruktur. Företagen kommer tillsammans att vidareutveckla automatiserade migreringar, enklare hantering, övervakning och säkerhet.

SAP och Microsoft lanserade nyligen också en uppdatering som gör att kunderna kan designa och driva intelligenta digitala leverantörskedjor och Industry 4.0-lösningar i molnet och längst ut i ledet (s k edge computing).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title