Annons

Prevas vänder FÖRLUST till VINST – behöver mer folk

Att industrin befinner sig i en högkonjunktur - pådriven av digitaliseringen och att antal paradigmskiftande teknologier som IoT och liknande – har fört med sig goda tiden för industrikonsulterna. Prevas är en av de aktörer som gynnats och när man nu presenterar 2017 års siffror så är det ett väsentligt förbättrat resultat på sista raden.
Omsättningen för industrikonsulten ökade från 2016 års drygt 696 miljoner kronor till knappt 735 miljoner. Och viktigare ändå - Prevas vände 2016 års förlust efter skatt om 6,2 miljoner till en vinst för 2017 om 11,5 miljoner kronor efter skatt.

Företagets VD, Karl-Gustav Ramström, säger i en kommentar till siffrorna att lönsamheten inte är på den nivå Prevas eftersträvar, men ska beaktas i ljuset av att ett stort leveransåtagande avslutats i förtid och belastat resultatet med drygt 8 miljoner kronor för helåret 2017.

– Sammantaget har året lett till en mer stabil organisation med högre beläggning och ökad debiteringsgrad. Prevas erbjudanden ”biter” dessutom bättre på marknaden tack vare ett tydligt fokus på digitaliseringens möjligheter. Vi känner därför att vi nu lagt grunden för framtida tillväxt och ökad lönsamhet, konstaterar Ramström.

Bolaget behöver fler medarbetare. Precis som de flesta spelare på området är tillgången på kvalificerad personal en begränsande faktor. Visserligen ökade antalet medarbetare under 4:e kvartalet, men flera behövs, menar Ramström.

– Vi satsar nu extra mycket på att rekrytera fler talangfulla medarbetare till alla våra specialistområden, en viktig förutsättning för att ytterligare öka vår kapacitet och förmåga att vara en stark aktör med spetskompetens i teknikens framkant. Vi satsar också extra mycket på att synliggöra Prevas i olika sociala forum. Det är avgörande för oss att vi kan göra vår inriktning känd inte bara bland våra kunder utan också bland unga, där såväl teknikhöjd som hållbarhet är avgörande faktorer för ett företags attraktionskraft.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title