Annons

PLM: De skapar en ny nordisk storspelare inom Siemens-sfären när bolagen IDEAL PLM, Summ Systems och Pro-STEP går ihop

Räknat på fjolåret hade de sammanslagna bolagen en omsättning på 17 miljoner euro, alltså närmare 190 miljoner kronor, under 2018. Tittar man på antalet anställda blir de 110 stycken, baserat på gruppens verksamhet, som sträcker sig över fem länder.

  • IDEAL PLM (Ideal Product Data Oy, Finland) täcker primärt Finland.
  • Summ Systems under den för VF/PLM&ERP News’ läsare välbekante PLM-mannen Dick Nyström täcker Sverige, Norge och Danmark.
  • Medan Pro-STEP OÜ finns på den baltiska sidan med Estland som bas.
Siemens har starka CAM-lösningar inom ramen för NX-flaggskeppet, vilket inte minst är ett av svenska Summ Systems specialiteter.

Samlad kraft för digitalisering av industrin
I en kommentar skriver man att, ”IDEAL PLM Group kommer nu att samla och skala upp de samgående företagens kompetens till en ny nivå för att därigenom kunna erbjuda en unik kundnytta från ax till limpa med hel- täckande digitala företagslösningar. Den gemensamma kraften ger dem en ny plattform från vilken de kan verka och åta sig uppdrag oavsett storlek för digital utveckling av tillverkningsprocessen för företag inom tillverkande industri och processindustri. ”
Målet för IDEAL PLM Group är att utöka sin leveranskapacitet såväl som sin kompetens samtidigt som man stärker sin konkurrenskraft både på befintliga och nya marknader.

Allmänt kan konstateras att det i gruppen finns en stark samlad kompetens kring toppmoderna, digitaliserade tillverkningsupplägg. Sånt som CAD-, CAM-, samverkande PDM- och digital tillverkningsstyrning/hantering är starka sidor i gruppen.

Digital tillverkningshantering kan simuleras i Siemens Tecnomatixsvit.

MOM, MES och vass digital tillverkning
Men mest av allt tänker man nog i det lite bredare perspektivet på en av de nyaste komponenterna i ”Siemens automationsträd” när det gäller lösningar relaterat till produktion: den relativt nysläppta Opcenter MOM-portföljen (Manufacturing Operations Management). 
Den nya versionen integrerar MOM-portföljen och skapar användarvänliga och branschspecifika lösningar för att stödja produktion av hög kvalitet; allt sånt som ligger inom ramen för IDEAL PLM Groups huvudområden.
Dagens till tillverkning präglas ofta av begränsade volymer, omfattande varianthantering och mycket hög komplexitet. Nya marknader, nya material och ny teknik kräver mycket av de företag som tar fram produkter. Inte minst en kontinuerlig ökning av anläggningseffektivitet och produktivitet, liksom att man måste utveckla en extrem flexibilitet i alla tillverkningsprocesser. Kritiskt för dessa branscher är förmågan att förbättra produktionskvaliteten och tid till marknaden, samtidigt som kostnaderna minskas.

Det är bland annat i detta som den nya PLM-gruppens kompetens kommer att få stor betydelse för flera nordiska industribolag.
Siemens Opcenter Execution är den första utgåvan av lösningar inom Siemens Opcenter MOM-portföljen. MES-lösningarna i denna portfölj av mjukvaror finns tillgängliga ”on the shelf” med branschspecifika funktioner för att stödja ofta unika tillverkningskrav. MES-lösningar inkluderar branschspecifika funktioner för att stödja kundens unika produktionskrav. Den nya versionen tillhandahåller kraftfulla tillverkningsfunktioner som säkerställer större processflexibilitet och effektivitet, fullständig integration av lagstiftnings- och kvalitetskrav, synkroniserade produktionsprocesser för optimal hantering av leveranskedjan och långsiktiga minskningar av underhålls- och driftkostnader.

TV-reportage från Tooltec – ett SUMM Systems CASE:

Missa inte att titta på den webb TV-rapport om svenska Tolltec i Trollhättan (ett CAD/CAM-upplägg som implementerats av svenska Summ Systems) som VerkstadsForum/PLM&ERP News producerat och som finns publicerad på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på länken nedan för att titta på reportaget eller läsa artikeln:
PLM This Week: When Products Face Their Toughest Tests – Siemens NX CAD and CAM at Tooltec

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title