Annons

FRAMTIDSFABRIKEN: Metsä storinvesterar i Mariestads bruk – hållbarhetssatsning på 4 miljarder

KONSULTEN ETTEPLAN ANLITAS FÖR BOP-TJÄNSTER. IT- och teknikkonsulten Etteplan har anlitats för att genomföra Balance of Plant-ingenjörstjänster (BoP) i Metsä Tissues projekt för expansion och modernisering av Mariestads bruk.
Samarbetet är en del av Metsä Tissues utvecklingsprogram Framtidsfabriken, vars mål är att uppnå drift- och miljöprestanda i världsklass inom mjukpappers-produktion.
- Vi kommer att medverka med våra tekniska kunskaper till att bygga upp en ny mjukpappers-produktion i världsklass i Mariestad. Vårt omfattande nätverk av sakkunniga ger tillgång till de främsta experterna inom alla specialområden, och det nära samarbetet mellan våra team i Finland och Sverige har redan visat sig vara till fördel för projektet, säger Johan Ehrnrooth, VP för Smart Factory-avdelningen i Etteplan.
Till saken hör att hållbarhetsaspekterna fått gott om utrymme i planerna och Metsä Tissue, som är en del av Metsä Group, investerar i en fossilfri framtid i sitt bruk i Mariestad. Totalt handlar investeringarna om 370 miljoner euro, eller nära fyra miljarder kronor. för att expandera och modernisera bruket. Detta gör investeringen till en av de största i mjukpappersbranschen i Europa och den största inom Metsä Tissue.

Bygget inleds under våren 2023, och det förnyade bruket planeras att tas i bruk under det andra halvåret 2025.

Metsä Tissues satsningar på att vässa sina miljö- och driftprestanda har f ö under året också berört mjukpappersmaskin i finska Mänttä, vilket har givit både 15 procent högre produktionskapacitet och förbättrad produktkvalitet, men framför allt ökad energi- och produktionseffektivitet. ”Den uppgraderade pappersmaskinen kommer att förse konsumenterna med ännu mjukare och starkare papper som produceras med en betydligt lägre mängd konsumerad energi,” skriver CEO Esa Kaikkonen på bolagets sajt.

När det gäller ut- och ombyggnaden av mjukpappersbruket i Mariestad så fick man beviljades miljötillstånd för detta i november ifjol. Kaikkonen hävdar att den planerade investeringen kommer att, ”stärka vår position som föregångare inom investering i mjukpappersindustrin i Sverige och Skandinavien.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title