Annons

PTC och Rockwell Automation dementerar felaktigheter i forskningsrapport om att de ”finansiella banden ska kapas”

PTC och Rockwell har varit partners, bl a manifesterat i ett strategiskt alliansavtal sedan 2018. I samband med detta avtal gjorde Rockwell en investering på cirka 1 miljard dollar i PTC. Köpeavtalet innebar bl a att Rockwell skulle ha flexibilitet att sälja sina PTC-aktier, men med förbehåll för vissa volym- och tidsbegränsningar. Enligt köpeavtalet har Rockwell också rätt att utse en representant till PTCs styrelse så länge som Rockwell har en aktiepost på minst 5 % i PTC.

Inom ramen för sitt partnerskap har PTC och Rockwell utvecklat paket där man knyter ihop PTC’s kapabiliteter när det gäller PLM- och OT-relaterad mjukvara med Rockwells automationslösningar – vilket är en grundförutsättning för att man ska kunna skapa plattformar som kan konkurrera med marknadsledande Siemens Digital Industries. Parnerskapet ser mycket lyckat ut i detta perspektiv.

PARTNERSKAPET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA KONKURRERA MED SIEMENS
Kring avtalet mellan bolagen finns förstås en rad komplexa regleringsdokument, bl a kring att Rockwell har rätt att sälja PTC-aktier. Detta kan man alltså göra, och i ett dokument inlämnat 8 november 2021 angav man sin avsikt att sälja NÅGRA av sina aktier i PTC-aktier under vissa marknadsförhållanden i överensstämmelse med begränsningarna i värdepappersköpeavtalet.
Men detta är nu långt ifrån liktydigt med att man skulle kapa de finansiella banden. Det kan ju finnas andra mer pekuniära skäl till att Rockwell behöver sälja av några av sina aktier.
Tvärtemot tanken på en förestående separation tycks samarbetet och partnerskapet mellan bolagen vara starkare än någonsin och den ömsesidiga nyttan av upprätthålla och utveckla paket där man knyter ihop PTC’s kapabiliteter när det gäller PLM- och OT-relaterad mjukvara med Rockwells automationslösningar är en grundförutsättning för att man ska kunna skapa plattformar som kan konkurrera med marknadsledande Siemens Digital Industries; något man enligt flera analytikerrapporter lyckats mycket väl med.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title