Annons

PTC vässar AR/MR-plattformen med out-of-the-box-support för Microsoft HoloLens 2

Även bland PLM-bolagen finns det en viss representation på plats under den stora World Mobile Congress (WMC) som drog igång i spanska Barcelona idag. Det är PTC som gör en drive kring bolagets AR-/VR-/MR-plattform (Augmented-, Virtual- och Mixed Reality) Vuforia, och går ut med att man nu har inbyggt stöd för Microsoft HoloLens 2.
Vuforia-lösningar ger PTCs industrikunder, hävdar man, ”ett effektivt sätt att skapa AR/MR-interaktioner som utnyttjar Microsoft HoloLens 2 nya gester, röstförbättringar och spårningsfunktioner utan att behöva omfattande programmering eller kostsamma anpassningar för designers.”
- En av de viktigaste värdena medr AR/MR på industrisidan är att tekniken förbättrar arbetstagarnas effektivitet med handsfree, pedagogisk vägledning kring procedurer och tydligare instruktioner, säger PTC-chefen, Jim Heppelmann, i en kommentar. Vuforia Studios effektiva miljöer ihop med HoloLens 2s användbarhet och komfortförbättringar är en vinnande kombination för industriproducenter.

Idag står många industriproducenter inför en brist på kvalificerade och kompetenta medarbetare. Ofta är personalomsättningen hög, samtidigt som alltmer komplicerade produkter och hård press från konkurrenter trycker upp kraven. Här menar man nu att AR- och MR-teknologierna kan hjälpa till att övervinna de här utmaningarna och främja arbetskraftens effektivitet. Detta genom att leverera pedagogiskt utformad information där arbetstagarna behöver den mest: i den verkliga kontexten i den dagliga arbetsmiljön.
Med bolagets lösningar för digitala ”handsfree-upplevelser”, som skapats med Vuforia Studio for HoloLens 2, kan industrikunder ge sina anställda de verktyg som behövs för att förbättra sina produktions-, service- och träningsprocesser. På sista raden, menar Heppelmann, kan man till och med ”låsa upp” för nya affärsmöjligheter och bli bättre på att möta kundernas behov.

Ingenjörsbolaget som vässar servicen med Vuforia och HoloLens 2.
Under MWC-veckan i Barcelona visar PTC och Microsoft hur AR/MR kan bidra till att förbättra arbetstagarnas effektivitet. Man har använt ett ingenjörsföretag, Howden, som demounderlag. Bolaget använder Vuforia Studio och HoloLens 2 för att förbättra tjänsteupplevelsen kring de produkter man säljer. Howden utvecklar industriprodukter som hjälper flera sektorer att förbättra sina dagliga processer, från sånt som ventilationslösningar och avloppsvattenbehandling till uppvärmning och kylning.
Genom att återanvända sina redan utvecklade 3D-modeller har Howden agit fram AR-/MR-instruktioner med Vuforia Studio. Genom att integrera realtid och historiska IoT-data från PTCs ThingWorx IIoT-plattform (Industrial IoT) och Microsoft Azure, vässar Howden sina kunders upplevelser kring att hantera och äga den utrustning som utvecklats.
– De utrustningar vi utvecklar är ofta processkritiska där de används och våra kunder söker ofta upp oss för lösningar som kan ge dem bästa möjliga service, säger Maria Wilson, på Howden Group. Med hjälp av MR gjord på Microsoft HoloLens är kundupplevelsen verkligt immersiv (”omslutande”). Det ger dem som använder lösningen insikter om driftsförhållandena och prestanda som de egentligen aldrig tidigare haft.

Nästa steg i samarbetet mellan PTC och Microsoft.
Samarbetet mellan Microsoft och PTC går, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, tillbaka till ett avtal som slöts 2017. Med dagens annonserade nyhet – Vuforia och Hololens 2 – tar bolagen nästa steg i allianssamverkan.
Vuforia Studio och HoloLens 2, hävdar man, kommer att göra det möjligt för ”contentskapare” att utnyttja sina befintliga 3D- och IoT-data från ThingWorx och Azure för att förbättra samarbete, förståelse och produktivitet i verkliga miljöer.
– Integrationen av Vuforia och HoloLens 2 innebär att vårt samarbete med PTC fortsätter när det gäller att ge industrin transformerande upplevelser på tillverkningsarenan, säger Alex Kipman, ”technical fellow” för AI och Mixed Reality, inom Microsoft. Vi ser fram emot detta samarbete som erbjuder innovativa lösningar som påskyndar införandet av MR på industriområdet.

Jim Heppelmann tillägger att utvecklare med Vuforia Engine kan dra nytta av de avancerade funktionerna HoloLens 2 för att leverera unika, engagerande och interaktiva mobila upplevelser som tar människor närmare både varumärken och produkter.
– Som ett led i vårt pågående initiativ att driva innovation och erbjuda kunderna de bästa lösningarna för att ta itu med tillverkning, service och utmaningar, kommer PTCs Vuforia-lösningar även att utnyttja den nyligen tillkännagivna Microsoft Azure Spatial Anchor Servicen i framtiden. Detta gör att möjligheterna för en ännu bredare korssamverkan över plattformen för MR kan realiseras.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title