Annons

PTC Norden firar 30 år: ProENGINEER och CAD-parametriken banade väg för marknadssuccé – idag är Windchill PLM och Creo flaggskeppen

Grattis till 30 år på den nordiska marknaden, Filip Stål – hur är läget?
Fantastiskt, tiden går så fort att man inte hinner se perspektiven på saker och ting, men tack för gratulationen på vår 30-årsdag.

Firar ni på något speciellt sätt?
Nej egentligen inte. PTC växer med 10-15 procent per år, så vi firar varje år. Många av våra kunder har varit med sedan i början av 90-talet och fortsätter att investera och standardisera sina verksamhetsprocesser via våra lösningar.

Under de här tre årtiondena har ju marknadskonkurrensen tuffat till sig ordentligt. Hur ser det ut idag för PTC Norden?
Våra kärnområden är fortfarande dragloken. Ta vår PLM-plattform som ett exempel: Windchill agerar på en mogen PLM marknad som växer 7-8 procent per år, men vår PLM-affär växer 14-15 procent. Det visar att vår positionering på marknaden är rätt. Tittar man på hur de etablerade analyshusen rankar PTC inom PLM-området specifikt, så ligger vi numera i topp. Detsamma gäller inom våra nya områden som augmented reality (AR) och Internet of Things (IoT och även Industrial IoT), där PTC är topprankade.

Från ProE till PLM, digitala tvillingar och trådar
PTC har ju sedan 2010-talet varit ordentligt på hugget med att utveckla ny produktutvecklingsteknologi. Många gånger i spets. Det som från start var marknadens första parametriska CAD-lösning, Pro/ENGINEER har utvecklats till Creo, och sen har PLM/PDM-sviten Windchill adderats som en digital ryggrad för hela produktframtagnings-området. Simulerings-lösningar har lagts till, liksom annan ny teknologi; man tänker här framför allt på IoT/IIoT-lösningar som ThingWorx och augmented reality-lösningen Vuforia. Kopplat till detta har vi fått se framväxten av digital tvilling- och digital, end-to-end, tråd-teknologi.

Hur ser det ut med upptaget av det nya bland PTCs kunder?
– Fler och fler kunder ser just behovet att hålla ihop en digital tråd av produktinformation mellan dess digitala och fysiska existens som ett nyckelområde för sitt företags övergripande digitala transformationsresa.  Genom att vi har en komplett lösnings-svit för att möjliggöra en kommunikation mellan den digitala (CAD) och den fysiska produkten (IoT, AR), samt att skapa en central ”Single source of Thruth” av all produktinformation, och göra denna informationen tillgänglig till många olika roller och funktioner inom företaget (PLM), är PTC unikt. Detta ser våra kunder och vi får därför allt större ”commitments” från våra kunder över hela vår produktlinje.

En annan tung milstolpe är samarbetet med Rockwell Automation när det gäller att koppla ihop produktutvecklings- och tillverkningsområdena – hur har detta utvecklats?
Det går i rätt riktning. Det är en resa som måste få ta lite tid. Vi kommer från två olika håll, med olika kulturer, PTC från R&D/Engineering och RA från produktionsautomation och vi är just nu i ett ”fine tuning” läge kring hur vårt gemensamma värdebudskap skall se ut.

De senaste åren har ju corona-pandemin och Covid lagt sig som en blöt filt över marknaden, hur har ni klarat det och vad ser du framför dig när det gäller marknadsutvecklingen? Kommer företagen att våga ta steget över till nya teknologier, eller är det rent av nödvändigt för att dels klara konkurrensen och dels klara det som ser ut som en brist på kompetent personal på marknaden?
Tvärtom, Corona accelererade behovet av mer kvalitativ och funktions-övergripande produktinformation som kan konsumeras i heterogena team som sitter ”remote”, på distans. Vår augmented reality-lösning, fick en riktigt bra start tack vara Corona. Företag behövde fortfarande utbilda och instruera sin produktions- och servicepersonal men denna typ av fjärrhanterings-lösningar och då blev behovet av ny modern teknik kritisk.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title