Annons

PULSEN tar över drift av IT-system på bensinkedjan din-X

Pulsen Production har tecknat ett nytt avtal med drivmedelskedjan Skandinaviska Bensin AB din-X. Avtalet syftar till att framtidssäkra din-X IT-miljö och avser fjärrdrift och övervakning av företagets IBM Power-miljö och IT-systemen för redovisning, order-lager-fakturering och betalkortsmodul. Det nya avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning.

Avtalet omfattar drift och övervakning av systemen som rapporterar in data från din-X sammanlagt 158 drivmedelsstationer från Borrby i söder till Älvdalen i norr. Genom ett samarbete mellan Pulsen och partnerföretaget Apper skapas också bättre förutsättningar att hantera din-X framtida applikationsförvaltning och utveckling.

Rolf Andersson är ekonomichef på din-X.

Stabil IT-miljö krävs. – Vår IT-miljö måste vara mycket stabil då vi dygnet runt har ett stort antal automatiserade transaktioner som sker från obemannade drivmedelsstationer. Ett driftstopp innebär bland annat att betalkortsfunktionen slutar att fungera. Med Pulsen Production som partner får vi nu säker tillgång till mycket hög kompetens inom IT-drift och IBM Power. Samarbetet mellan Pulsen och Apper gör också att vi breddar kompetensen och supportkapaciteten på ett sätt som ger extra trygghet, kommenterar din-X ekonomichef Rolf Andersson.

– Vi är naturligtvis stolta över att ytterligare ett företag ser vår kompetens och kapacitet inom stabil IT-drift och IBM Power. I din-X fall handlar det om en verksamhet där affärskritiska system måste vara tillgängliga 24/7. Både drivmedelsstationer och kunder är förstås helt beroende av stabila och säkra IT-system. Nu ser vi fram emot att kunna bidra till din-X fortsatta verksamhet och framgång, säger Martin Hogmalm, VD Pulsen Production.

Först med högsta IT-säkerhet. Din-X arbetar utifrån tanken att etablera sig där behovet är som störst.
Företagets drivmedelsstationer ligger därför inte alltid där de syns bäst men där de behövs mest. Din-X vill göra nytta och bidra med utökad service genom samarbeten med andra lokala verksamheter som exempelvis livsmedelsbutiker, kiosker och bilverkstäder.
Företaget var också först i Sverige med att uppgradera alla automater med högsta kortsäkerhet och chipkortsteknik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title