Annons

Rapport: Digitaliseringen av arbetsplatsen drivs av anställda

I Sverige är anställda med tillgång till rätt IT-verktyg i jobbet nästan sju gånger mer benägna att se förbättringar i sin egen produktivitet. Nio av tio CIO:er i EMEA-regionen tror till och med att företaget kan öka intäkterna med mer än fem procent på tre år till följd av detta. Det visar en ny undersökning av VMware och Forbes Insights.

VMware har släppt sin årliga rapport om hur digitala verktyg för arbetsplatsen påverkar verksamheten och digitaliseringen. Rapporten bygger på en undersökning som visar att anställda i Sverige med tillgång till de IT-verktyg de efterfrågar i jobbet är sju gånger mer benägna att se förbättringar i sin produktivitet. Dessa anställda spenderar dessutom 15,6 procent mindre tid på manuella processer.

IT-verktygens direktpåverkan. Undersökningen gjordes tillsammans med Forbes Insights i september 2017 och omfattar 2158 CIO:er och slutanvändare på företag i 16 länder (varav 1107 svarande i tio länder i EMEA, däribland Sverige). Anställda i Sverige med tillgång till de IT-verktyg de behöver är nästan tre gånger mer benägna att påstå att applikationer är mycket viktiga för att påskynda beslutsfattandet jämfört med anställda som saknar dessa IT-verktyg (82 respektive 30 procent).

Enligt rapporten har tillgången till IT-verktyg en direkt påverkan på verksamheten. Majoriteten av CIO:er i EMEA (89 procent) tror att intäkterna kan öka med fem procent över en treårsperiod om de anställda har tillgång till de verktyg de efterfrågar.

Anställda driver digitaliseringen. Det är tydligt att de anställda driver digitaliseringen av arbetsplatsen genom att själva köpa in applikationer som används i jobbet: en av fem företagsapplikationer hos de undersökta företagen i EMEA har installerats av den anställde själv.

– En av de största förändringarna hos företagen har varit att tekniken har förflyttats till de anställda och här spelar applikationer en avgörande roll i deras arbetsdag, säger Per Gustafsson, Sverigechef på VMware. Företagens förmåga att förse sina anställda med information och främja mobilitet kommer att vara avgörande för att skapa en digital arbetsplats med engagerade och produktiva medarbetare. Detta måste fungera oavsett var de anställda befinner sig och oavsett vilken enhet de använder för att verksamheter verkligen ska kunna dra nytta av alla fördelar.

Kabinpersonalen på Lufthansa Cargo är ett exempel; bolaget använder ett så kallat Electronic Flight Bag-system vid flygningar vilket ger smidig tillgång till karttjänster, flygplatsinformation, väderrapporter och mycket annat.

– De mobila enheterna gör att vi snabbt kan förse våra medarbetare med uppdateringar, nya appar och nya tillvägagångssätt, vilket sparar företaget pengar, säger Sven Gartz, kapten och flygchef på Lufthansa Cargo.

Krävs ett kulturskifte. Tillgång till applikationer för kunskapsdelning, samarbete med kollegor eller projektledning är nödvändigt för en framgångsrik digital transformation. Initiativ från medarbetarna i kombination med förtroende från ledningen är vad som krävs för att skapa en företagskultur där digitaliseringen får direkt påverkan på verksamheten.

Anställda i Sverige med tillgång till efterfrågade IT-verktyg är tre gånger mer benägna att bedöma sina arbetsgivare som ledare i digitaliseringen jämfört med andra anställda (55 respektive 15 procent). Den förra gruppen är dessutom fyra gånger mer benägen att påstå att arbetsplatsen har blivit mer eftertraktad till följd av detta (55 respektive 13 procent).

– Vi har vant oss vid att företagsapplikationer är standard hos arbetsstyrkan men företagen måste ta hänsyn till vilka applikationer som verkligen används av de anställda. För det är dessa som verkligen påverkar medarbetarens arbetsdag, säger Per Gustafsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title