Annons

Regeringen har tagit beslut om FÄRDRIKTNINGEN för AI

Regeringen har nu beslutat om en nationell inriktning för AI med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft.
– Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för det gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Det finns stor potential för näringslivet och offentlig sektor att med hjälp av AI utveckla produkter och tjänster, men också att förbättra arbetsmiljö genom att utesluta repetitiva eller farliga uppgifter. Genom att arbeta systematiskt för att ta tillvara på möjligheterna med AI kan både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften stärkas.

Trelleborg ett bra exempel. I sitt pressmeddelande tar regeringen upp exemplet Trelleborgs kommun. Där har medarbetare fått mer tid att lägga på att få folk i arbete sedan AI börjat användas för att behandla ansökningarna om försörjningsstöd. Fler trelleborgare än någonsin gick från bidrag till jobb efter att man börjat använda AI. Därtill har handläggningstiden förkortats avsevärt.
Något industriellt exempel ges inte.

Några centrala förutsättning. Syftet med AI-inriktningen är att peka ut några av de centrala förutsättningar som är viktigast för samhällets aktörer att hantera tillsammans.

• Utbildning och forskning. En grundläggande förutsättning för att hela Sverige ska dra nytta av AI är att tillräckligt många personer har de kunskaper som krävs för att utveckla och använda AI. Det ställer krav på att AI integreras i såväl utbildningar som grundforskning.

• Innovation och användning. För företag i alla branscher finns möjlighet att utveckla sin konkurrenskraft med hjälp av AI. Pilotprojekt, testbäddar och miljöer för utveckling av AI-applikationer behövs i Sverige för att skynda på införandet av ny AI-teknik på ett etiskt, säkert och hållbart sätt.

• Ramverk och infrastruktur. Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk och hållbar AI-användning.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title