Annons

Rejlers köp av finska Loiste bakom nytt erbjudande om övervakning av vindkraftparker

Kajave, som är en del av Loiste-koncernen, outsourcade tidigare i år sin övervakningscentral i Kajana till Rejlers. Från övervakningscentralen planeras och leds anslutningarna till elnätet för att säkerställa ett tillförlitligt nät dygnet runt. Den nu förvärvade verksamheten för vindövervakning består idag av övervakning av 14 vindkraftparker. Rejlers kan nu erbjuda övervakningstjänster till ytterligare vindkraftparker från övervakningscentralen i Kajana.
– Rejlers, med sin erfarenhet och kompetens, är rätt aktör för att utveckla övervakningsverksamheten för vindkraft framåt. Det finns synergier mellan övervakningen av dels vindparker, dels elnätet och dessa kommer alla parter till nytta, säger Timo Jutila, VD för Kajave och chef för Loistes elnätsverksamhet.

Rejlers skriver vidare i pressreleasen att man, ”har gedigen kunskap om det finska elnätet och vindkraftsektorn, och har samarbetat med 60 av 80 elnätsföretag och en tredjedel av den totala vindkraftsproduktionen i Finland.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title