Annons

Rekordår för PLM: Fortsatt starka investeringar med elektronikmjukvarustöd i topp

När CIMdata vid halvårsskiftet redovisade sin sedvanliga rapportsvit över marknadsutvecklingen på PLM-området under fjolåret (2018) kan man konstatera att tillväxten för branschen fortsätter att ligga på höga tal.
Totalt växte investeringarna i marknadsaktörernas mjukvaror och tjänster till 47,8 miljarder dollar, vilket i svenska kronor motsvarar nära 460 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med 2017.
Av totalen satsade världens bolag knappt 31 miljarder dollar i sub-PLM-verktyg som CAD, CAE, CAM, IoT och andra mjukvaror. Detta motsvarar ca 64 procent. Resterande ca 17 miljarder dollar investerades huvudsakligen i cPDm-lösningar (”collaborative Product Definition management”, PDM), drygt 16 miljarder dollar; medan bara en knapp miljard dollar gick till DM-mjukvaror (”Digital Manufacturing”, mjukvaror för tillverkningshantering).

Detta sagt om de övergripande trenderna kan konstateras att numera klart största sub-PLM-sektorerna är

  1. EDA (Electronic Design Automation),
  2. SI/VARs (Systemintegratörer/Value Added Resellers),
  3. Simulering & Analys (CAE),
  4. cPDm, alltså PDM-lösningar för samverkan och
  5. CAD, dels som fristående lösningar, dels som paketerade delar i bredare PLM-plattformar

Starka elektroniklösningar bakom Siemens PLMs framryckning
Det är alltså så att verktygen för design och konstruktion av elektroniska system, EDA, från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC), som har den idag största investeringsandelen på PLM-området. EDA-verktygen drog in närmare 10 miljarder dollar under 2018, vilket resulterade i en nära nog 21-procentig andel av de totala PLM-satsningarna.
Det är ett tydligt tecken på hur signifikativt viktigt elektronikinslaget i moderna produkter blivit. Och det var också en av de viktigaste skälen till att Siemens PLM i år för första gången lyckades rubba Dassault Systemes hegemoni på förstaplatsen i världen när det gäller direkta PLM-intäkter. Det var framför allt köpet av Mentor Graphics under 2017, och vars siffror bolaget nu för första gången helt och hållet kunde konsolidera i sin resultatrapport för 2019 (brutet räkenskapsår), som bidrog till topplaceringen 2018.

Teknikutvecklingen kräver starkt plattformsstöd
Att integrationsbitarna, Simulering & Analys och cPDm alla tog framskjutna placeringar bland sub-PLM-områdena är knappast överraskande med tanke på de utmaningar som följer med de allt vanligare intentionerna bland världens företag att bygga upp ”bortom PLM-plattformar”, Product Innovation Platforms (PIP).
Den allmänna trenden, enligt analytikern Gartners s k ”Hype Cycles-redovisningar”, pekar också mot att man för att kunna möta behov som följer med IoT, IIoT, digitala tvillingar, AR/VR, AI, 3D-printing och sömlösa kopplingar till tillverkning och fabriksautomation måste ha starka plattformsstöd som möjligt. Dessa måste för optimal effektivitet präglas av så få barriärer och så stor öppenhet för infogning av och/eller utbyten av mjukvarukapabiliteter som möjligt.
Investeringarna i backbonelösningar för denna typ av satsningar speglas av dessa skäl i hur resurser omallokeras när det gäller PLM-verktygen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title