Annons

Rekordförsäljning för Volvo Cars, men Håkan Samuelsson vill fortsätta kapa kostnader

Volvo Cars går bra. När Bil Sweden publicerade siffrorna för juniförsäljningen kunde Volvo Cars Sverige notera att första halvan av året givit en förstärkt roll som marknadsledare. Totalt registrerades 5691 antal Volvobilar. Enligt registreringarsstatistiken för månaden fick Volvo Cars Sverige in fem bilmodeller på tio-i-topp-lisdtan. Etta är Volvo V60. På tredjeplats ligger Volvo V90, på femteplats Volvo V40, på sjunde plats Volvo XC60 och på tiondeplats Volvo XC40.
Även globalt går det bra. Volvo Cars rapporterade under juli en rekordomsättning för de första sex månaderna 2019 på 130,1 miljarder kronor, upp från 122,9 miljarder kronor jämfört med samma period ifjol. Det är t o m så att detta är det bästa försäljningsresultatet för första halvåret i företagets historia.
Men vinstnivån är för låg, framförallt är den i sjunkande jämfört med fjolårets motsvarande perioder. Därför vill volvobasen, Håkan Samuelsson, spara genom att kapa kostnader.

För de första sex månaderna uppgick försäljningen till rekord 340 286 bilar, en ökning från året innan med 7,3 procent. Under perioden växte Volvo Cars konsekvent snabbare än den totala marknaden.
Företaget har ökat sina marknadsandelar i USA, Kina och Europa, där Storbritannien och Tyskland registrerade en tillväxt på 30 respektive 32 procent. Den totala marknaden för personbilar i USA minskade med 2,0 procent under första halvåret medan Kina och Europa sjönk med 9,3 procent respektive 3,1 procent under samma period.
Volvochefern, Håkan Samuelsson, betonar att företaget har prioriterat tillväxt och marknadsandel under perioden och utnyttjat ett momentum för Volvos varumärke som skapats av en serie av prisbelönta modeller.
– I en tid då de flesta marknader i världen ser stagnerande bilsäljning har vi haft en stark tillväxt under första halvåret, sa Samuelsson. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i alla regioner där vi är verksamma, men ökat prispress och tullar har minskat vårt rörelseresultat. De kostnadsåtgärder vi vidtog tidigare i år träder i kraft under andra halvåret.

Samuelsson vill kapa kostnader trots de goda siffrorna
Alltså, trots bra siffror både i Sverige och på viktiga marknader världen över vill Samuelsson kapa i den totala kostnadsbilden. I juli deklarerade han i samband med delårsrapporten att man implementerat ett besparingspaket med nedskärningar på personalsidan, bl a 750 tjänster. På sista raden räknar volvobasen med att detta ska reducera kostnadsbilden med ca en miljard kronor.

Men det stannar inte där. Den svensk-kinesiska fordonstillverkaren ska från den i januari nästra år sjösätta ännu ett besparingspaket, även denna gån räknar man med att detta ska ge besparingar på en miljard kronor.

I januaripaketet blir det dock inte fråga om att reducera antalet tjänster ytterligare, utan pengarna ska dras in primärt på indirekta upphandlingskostnader av material.

Minskad vinst bakom fortsatt kostnadsjakt
Varför vill Samuelsson kapa kostnader? Generellt är han inte riktigt nöjd med vinstnivån. Rörelseresultatet för första halvåret 2019 uppgick till 5,5 miljarder kronor, jämfört med 7,8 miljarder för samma period förra året. För andra kvartalet minskade rörelseresultatet till 2,6 miljarder kronor, medan intäkterna steg till 67,2 miljarder.

Rörelsemarginalen under första halvåret sjönk till 4,2 procent från 6,4 procent, medan rörelsemarginalen för årets andra kvartal uppgick till 3,9 procent.

Med de här siffrorna som bakgrund harf Volvo Cars alltså initierat ytterligare kostnadsåtgärder inom företaget utöver redan planerade åtgärder, som tillsammans syftar till att sänka fasta kostnader med 2 miljarder kronor. Dessa åtgärder kommer att träda i kraft under andra halvåret och inleda första halvåret 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title