Annons

Renault köper in sig i kinesiska ELBILSTILLVERKAREN JMEV

Franska fordonstillverkaren Renault ingår avtal med kinesiska JMCG och tar en betydande andel i JMEV, en kinesisk elbilstillverkare, som ägs av JMCG. Det sägs inget om hur stor andel av det kinesiska företaget som Renault köper in sig med.

Renault är ledande på elbilar i Europa med 1 av 4 forson på europeiska vägar.
Samarbetsavtalet om elbilar ses som ett viktigt steg för Renault för att bygga global fordonsvolym. Den kinesiska elbilsmarknaden är världens största och står för 50 % av den globala.
I pressmaterialet skriver Renault att, ”man kommer att inneha en betydande del av JMEV”, som alltså är dotterbolag till JMCG och en av de viktigaste elbilsaktörerna i Kina.
Avtalet innebär att Renault sin närvaro i Kina och stöttar JMEV’s fortsatta utveckling.

Sålde 38 000 elbilar under 2017. JMEV har tillverkat och sålt 38 000 elbilar under 2017. Planerna är att sälja 50 000 elbilar i år, framför allt tack vare den starka tillväxten av elfordon i landet och ett starkt team.
– Det framtida samgående mellan JMEV och JMCG är helt i linje med Renaults strategi, som syftar till att etablera en solid position på den växande och högpotentiella elbilsmarknaden i Kina. JMEV är en viktig lokal aktör. Projektet kompletterar även andra aktiviteter som Renault har i Kina, säger François Provost, ansvarig för ”China Operations” hos Groupe Renault.
Avtalet kommer slutföras under 2019 och därefter kommer mer detaljer om samarbetet att delges.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title