Annons

Orbit – plattformen som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens era

Det jobbiga är att digitalisering så klart kan vara svårt för etablerade verksamheter som har bedrivits en längre tid. Svenska Stena Bulk som ägnar sig åt fartygsfrakt är ett exempel på det. Stena Bulk står för 17 procent av omsättningen i Stena Group och har verksamhet över hela världen. Man har drygt 100 fraktfartyg, eller ”tankers”, av olika typer och omsättningen låg på 15 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret. Allt detta med 90 anställda. Exempel på varor som fraktas är olika typer av olja, även vegetabilisk, gas och kemikalier.

VILKA VAR UTMANINGARNA?
Här är ett axplock av utmaningar som en etablerad verksamhet som Stena Group ställs inför när det är dags för digital transformation:
• Digitalisering innebär i praktiken mycket systemutveckling. Och systemutveckling är, som vi alla vet, svårt.
• En av de största utmaningarna med digitalisering och systemutveckling är att få verksamhetsfolk och olika typer av utvecklare (processutvecklare, tekniska arkitekter, kodare, etcetera) att jobba tillsammans på effektiva sätt. Att hitta kompetenta utvecklare är en annan stor utmaning.
• Många nya lösningar kräver data från flera olika datakällor som är svåra att sammanföra.
• De flesta företag som liksom Stena Group har en tydligt definierad kärnverksamhet har inte så stort intresse av att sköta om drift, underhåll och vidareutveckling av mjukvaror.

PLATTFORMEN KNOPPADES AV
Lösningen på det sistnämnda problemet, låt oss kalla det för förvaltning, var att tidigt bestämma sig för att knoppa av driften och vidareutvecklingen till ett fristående företag som man har ett ägarintresse i. Det fristående företaget som heter OrbitMI startades 1 juni 2019 och har sitt huvudkontor i New York. Namnet på företaget kommer från att Stena Bulks digitala plattform heter Orbit. Man tillhandahåller Orbit även till andra kunder än Stena Bulk.
– Vi kom in i bilden ett halvår innan avknoppningen. Men Stena Bulk hade bestämt sig för att knoppa av Orbit från dag ett, säger Ali Riaz, VD på OrbitMI.

INTEGRATION EN FRAMGÅNGSNYCKEL
När Ali Riaz beskriver Orbit nämner han att mycket kraft har lagts på att ta tillvara data från alla olika datakällor som finns. Orbit är inte en silo till, med alla problem med teknisk integration som det medför. Det är lösningen på det dataproblem som nämns i listan ovan.
– Lösningarna för integration mellan Orbit och andra system är enkla att använda och djupgående. Just nu jobbar vi med att erbjuda Orbit som en plattform med fokus på att sammanföra data från andra källor. En annan idé är att tillhandahålla data som finns i Orbit, berättar Ali Riaz.

Det finns alltså förutsättningar för OrbitMI att erbjuda ett tredelat utbud, vars olika delar kan kombineras:
• Den kompletta plattformen Orbit med alla funktioner för att hantera fartygsfrakt.
• Orbit som plattform för dataintegration, som möjliggör andra digitala lösningar.
• Tillgång till värdefulla data om fartygsfrakt.

Konsulten HTEC Group specialiserar sig på omfattande digitaliseringsprojekt, där man deltar från första idén till implementering till drift och support. Bolaget är en väletablerad aktör i många länder men har inte varit särskilt kända i Sverige tidigare, men med storkunden Stena Bulk, en del av Stena Group, har man fått in en fot som kan leda riktigt långt. Niklas Johnsson, affärsutvecklare för HTEC, med ansvar för Norden säger: ”Vi vill inte jobba med projekt som bara innebär att implementera funktioner som något annan bestämt. Vi vill vara med på hela resan, från innovationsstadiet, via implementation, till vidareutveckling, drift och support.”

UTVECKLARNA ÄR KVAR
En utmaning med avknoppningar av mjukvaror är att få med den kompetens och de personer som har gjort utvecklingen möjlig från början. Det löste Stena Bulk genom att involvera den tredje parten i digitaliseringsarbetet: konsultbolaget HTEC Group. Efter att HTEC jobbat tillsammans med Stena Group för att skapa Orbit följde man helt enkelt med som teknikpartner till OrbitMI.
– Vi vill inte jobba med projekt som bara innebär att implementera funktioner som något annan bestämt. Vi vill vara med på hela resan, från innovationsstadiet, via implementation, till vidareutveckling, drift och support, förklarar Niklas Johnsson, affärsutvecklare på HTEC med ansvar för Norden.
Att anlita HTEC löste också problemet med att få till resurser och hitta kompetens för utveckling till att börja med. HTEC lägger stor vikt vid samarbete mellan verksamhetsfolket hos kunderna och den egna personalen. I idealfallet tänker inte medlemmarna i ett virtuellt team på vilket företag de är anställda på. Lägg till det att HTEC har stor erfarenhet av den här typen av ”helhetsprojekt”.

NYA AFFÄRSMODELLER VÄXER FRAM
Vad händer nu? Är allt klart? Nej, knappast. Stena Group sköter redan i dag logistik åt andra fraktföretag. Vem vet, i framtiden kanske det inte kommer att vara de egna fartygen som står för merparten av omsättningen. Poängen är att en heltäckande digital plattform, med fokus på att få ut värde av data, leder till en miljö i vilken nya affärsmodeller växer fram. Det är enklare att få nya idéer när man förstår vad som är möjligt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title