Annons

RM: Aras PLM släpper nästa generations applikation för kravhantering

PLM-utvecklaren Aras har efter de senaste två årens kapitalinjektioner – bl a annat från Goldmann Sachs – visat upp en obändig vilja att expandera sina kapabiliteter inom ramen för PLM-sviten Innovator. Köpen av underhålls- och simuleringslösningar (som Impresa respektive Comet), liksom partnerskap på konfigurations- och systemtekniksidan (IpX) är några exempel på hur man konsekvent söker sig mot breddade kapabiliter.
Men bolaget jobbar också intensivt med utvecklingen av de redan existerande lösningarna och en viktig del i detta handlar om lösningen för kravhantering.
Kravhanteringsområdet, ”requirements management”, har i takt med allt komplexare produkter och alltfler lagar och regler seglat upp som ett av de viktigaste områdena inom produktutvecklingsområdet. Integrationen av sånt som avancerad elektronik och sofistikerade mjukvaror som styr produktfunktionaliteter i produktutvecklingsprocesserna har varit en utmaning för världens företag, inte minst inom hightech, att få till.
När Aras idag annonserar sin nästa generations Requirements Engineering-applikation är de här bitarna sånt som man tagit itu med.

Utvecklingen pekar klart mot att vi måste bryta upp de silofierade systemlösningarna och organisationsmodellerna för att istället gå  mot verkligt spårbara samarbetsprocesser och dokumenthantering.
– Absolut, det är vad som krävs för att utforma dagens komplexa produkter och system, säger Pawel Chadzynski, senior direktör för ”Product Management”, hos Aras. Vår nya Requirements Engineering-program, tillsammans med Aras Innovator-plattform,en, eliminerar detta hinder.”

Ökande komplexitet
Han konstaterar vidare att den ökade komplexiteten hos produkter och system i det industriella landskapet och den ständigt växande lagstiftningen påverkar behovet av transformationsteknologi för att hantera krav i samband med ”total produktkonfiguration vid alla livscykelsteg”.
– Många organisationer kämpar hårt med sin digitala omvandling eftersom de är beroende av en kombination av fristående kravhanteringsverktyg och monolitiska dokument. Dessa organisationer behöver en anpassad teknik som kommer att påskynda tiden till marknad genom att skapa spårbarhet mellan olika kravtyper och relaterade designartefakter och hantera relaterade konfigurationer på en enda plattform.

Aras modell för integrerad kravhantering.

Spårbarhet över hela värdekedjan
Aras Requirements Engineering möjliggör, menar Chadzynski, spårbarhet över komplexa konfigurationer i olika designområden med kravinnehåll som representerar olika typer av strukturerade och återanvändbara element. Dess förmåga att etablera och upprätthålla kravrelationer till plattformshanterade objekt och strukturer över alla tekniska domäner är nyckeln till att möjliggöra en transformationsmetodik och en lösning för hantering av krav.
– Med Aras Requirements Engineering kommer organisationerna att förbättra aktualitet, kostnadskontroll och kvalitet, ha möjlighet att återanvända krav och innehållselement i olika konfigurationer och möjliggöra spårbarhet mellan enskilda krav och olika konstruktionsartiklar över alla designområden och deras livscykel, avslutar han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title