Annons

ROBOTICS/KUKA Nordic går som tåget: Växer i volym och tar nya marknadsandelar

Till detta har trender, som en tilltagande automatisering av den generella industrin, bidragit. Plus en allt starkare rörelse för att ta hem produktion från låglöneländer – en tendens som har fått extra skjuts under pandemin, när svagheten med alltför långa leveranskedjor blev påtaglig.

Viktiga Industri 4.0-processer
KUKA har även varit duktigt på att ta fram mjukvara för viktiga processer inom industri 4.0 och internet of things, samt när det gäller att arbeta med digitala tvillingar och simulering. Den egna programvaran KUKA.Sim gör det mycket snabbt och enkelt för en systemintegratör att bygga upp och demonstrera hela produktionslinor i en vanlig laptop.
– Våra olika mjukvaror har varit en viktig framgångsfaktor för oss.
Enligt Joacim Lorentsson är det främst inom generell industri som KUKA Nordic ökar. Han nämner bland annat livsmedelsindustrin. Där har företagets satsning på anpassade robotar, med hygieniska oljor och ytmaterial som är lätta att rengöra, slagit väl ut.

Tar andelar även inom fordonsindustrin
Även inom fordonsindustrin vinner KUKA Nordic marknadsandelar, och där har de haft en avgörande fördel.
– När Tesla byggde upp sin första fabrik i USA var KUKA med från starten. Nu, när den utvecklingen kommit till Europa på allvar, har vi redan hunnit ta fram väl beprövade produkter. Vi är mycket starka inom elektrifiering, säger han.
Koncernen har även satsat på att utveckla en rad olika processer och nyckelfärdiga koncept som fordonsindustrin behöver, exempelvis för friktionssvetsning och nitning.
– En annan tendens vi ser nu är att flera av våra kunder har valt våra robotar som standard. Efterhand har de börjat utgöra en kritisk massa, vilket har gynnat den fortsatta försäljningen.

– Avgörande faktorer är att fortsätta fortbilda medarbetarna och att hjälpa till med att kompetensutveckla kunderna. Den som klarar det lyckas även med försäljningen, säger Lorentsson.

Bygger systempartnerskap
För KUKA Nordics del har deras så kallade channel management, med inriktning på att bygga upp systempartnerskap med kunderna, varit framgångsrikt. Strategin handlar om att jobba nära sina partners, växa med dem och bidra med kunskaper. Bland annat har KUKA Nordic satsat på återkommande webbinarier om produkterna – på både svenska och engelska. Där går de direkt in på hur robotar, mjukvara etcetera används, i stället för att fastna i alltför detaljerade tekniska fakta. Webbinarierna läggs även ut på Youtube och har fått bra genomslag.

 Hur ska ni förvalta försäljningsframgångarna?
– Det har vi redan gjort, bland annat genom att anställa en säljare på plats i Vilnius. Vi kommer även att rekrytera ytterligare en säljare i Sverige för att stärka erbjudandet till kunderna, säger Joacim Lorentsson.

 Vad ser du för utmaningar framåt?
– Avgörande faktorer är att fortsätta fortbilda medarbetarna och att hjälpa till med att kompetensutveckla kunderna. Den som klarar det lyckas även med försäljningen. 

 Men blir inte allt med programmering och handhavande mer och mer användarvänligt ändå?
– Jo, men även om vissa saker blir lättare måste du ändå förstå fullt ut hur du ska jobba med utrustningen. Där gäller det att kunna ge sina kunder ett bra stöd, och det är något vi verkligen har satsat på.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title