Annons

ROBOTICS: Ny intelligent cobot från ABB – ”GoFa är en game-changer”

GoFa är utformad för att på ett säkert sätt arbeta direkt och fortlöpande tillsammans med människor och är mycket enkel att installera och använda. GoFa hjälper företag att automatisera processer som innefattar tyngre laster och har längre räckvidd för att kunna bistå medarbetarna med repetitiva och ergonomiskt utmanande arbetsuppgifter.
Med en klassledande räckvidd på 950 mm och hastigheter på upp till 2,2 meter per sekund erbjuder GoFa en effektiv lösning för ett antal olika tillämpningar, inklusive materialhantering, maskinbetjäning, komponentmontering, paketering och inspektioner* liksom automatisering av laboratorier.

KRÄVER INGET SÄKERHETSUTRYMME
GoFa har en rad funktioner som gör att roboten kan användas i direkt anslutning till människor utan något säkerhetsutrymme i form av fysiska hinder eller skyddsstängsel. När robotar och människor kan arbeta fortlöpande i samma arbetsutrymme och samarbeta om olika uppgifter utan att detta hotar hastighet och säkerhet kan man uppnå maximal flexibilitet och effektivitet.
GoFa har intelligenta vridmoments- och lägessensorer i alla de sex lederna för överlägsen funktion och kraftbegränsande prestanda. Dessa leder eliminerar risken att skada människor genom att sensorerna känner av oväntad kontakt mellan cobotens arm och en människa, något som får robotarmen att stanna inom några millisekunder.

GoFa och SWIFTI, den nya samarbetsversionen av ABB:s industrirobot IRB 1100, är tillgängliga från 24 februari 2021 och de utgör tillsammans nästa generations cobotar från ABB och kommer tillsammans med YuMi och Single Arm YuMi® att skapa en industriledande cobotportfölj för tillämpningar från mindre än 0,5 kg till 5 kg.
GoFa uttalas ”go-faah” och är utformad att hjälpa företag att gå längre och göra mer med en hjälpande hand från en robot. Med en nyttolast på 4,5 kg mer än YuMi ger GoFa nya möjligheter för både nya och etablerade användare, från småföretag till större företag, genom att möjliggöra enkel automatisering utan behov av djupare programmeringskunskaper eller tidigare utbildning.

LÄTTA ATT PROGRAMMERA
Användare kan enkelt programmera GoFa genom lead-through-programmering och ABB:s nya mjukvara Wizard för enkel programmering. Baserat på enkla grafiska block gör Wizard det enkelt också för icke-specialister att automatisera tillämpningarna. Blocken representerar åtgärder som ”gå till en viss plats”, ”plocka upp ett föremål” och ”upprepa uppgiften” så att det blir enkelt och intuitivt att bygga ihop en serie enkla processer som roboten ska utföra.
– Med lättanvända digitala verktyg, integrerade säkerhetsfunktioner och högre nyttolaster står våra nya cobotar för framtiden inom samarbete mellan människa och robot. Denna nästa generation kommer att göra det möjligt för fler företag att automatisera sina repetitiva, tråkiga och farliga processer, att förbättra produktiviteten och flexibiliteten samtidigt som medarbetarna får möjlighet att utföra mer värdeadderande aktiviteter, säger Andie Zhang.
ABB:s alla cobotinstallationer innefattar ett startpaket med ABB Ability tillståndsövervakning och diagnostik liksom en supportlinje som är kostnadsfri de första sex månaderna med tillgång till ABBs tekniska expertassistans med support till alla industrisegment.

GO-FAS HUVUDFUNKTIONER
• 5 kg nyttolast och 950 mm räckvidd.
• En maximal TCP-hastighet (Tool Center Point) på upp till 2,2 meter per sekund. (Den exakta säkra samarbetshastigheten kan vara lägre eftersom den beror på den specifika tillämpningen, verktyg, nyttolast etc. Användare hittar rekommendationer i SafeMove Configurator App. Användare ska alltid utföra en riskbedömning med avseende på tillämpningen).
• Kräver litet utrymme, lätt robotmanipulator och möjlighet att montera i vilken riktning som helst (t.ex. vägg- eller golvmontering).
• 6-axlad smidighet.
• Standardfläns på axel 6.
• Cobotetikett och vit/grå färg.
• Integrerad leddesign med vridmoment och positionering av sensorer i var och en av GoFas sex leder för överlägsen funktion och kraftbegränsande prestanda för att erbjuda säker kontakt med människor.
• Interaktionsstatusljus för att kommunicera cobotstatus – vitt (standby)/grönt (kör i produktion)/gult (programmeras)/rött (stoppad).
• SafeMove Configurator App på ABB FlexPendant.
• Drivs av OmniCore™-styrenhet med rörelsekontrollfunktioner som är bäst i klassen.
• PL d-certifierade säkerhetsfunktioner som är inbyggda. Säkerhetscertifierad enligt PL d Cat 3.
• IP54-skydd.
• Lätt att använda: snabb kalibrering och konfigurering.
• Lätt att använda: Wizard för enkel programmering.
• Lätt att använda: Lead-through-programmering genom att ”grabba tag” någonstans på roboten.
• Lätt att använda: ASI-gränssnitt (Arm-Side Interface) på axel 6.

Design och konstruktion
En av de viktigaste sakerna för att lyckas med implementeringen av kollaborativa robotar är att de har en tillgänglig, slimmad, kompakt och lätt design som medger att de enkelt kan flyttas mellan olika platser så att de kan användas där de behövs, att de klarar kortsiktiga processförändringar eller att en uppgift kan automatiseras när en medarbetare är på semester eller är sjukskriven.
GoFa väger bara 27 kg, tar upp en golvyta på bara 165 mm2 och kan monteras i valfri riktning. GoFa ger, precis som YuMi och Single Arm YuMi, användarna fördelen med en slimmad, kompakt och bärbar cobot som erbjuder flexibiliteten att ta automationen dit där den behövs.
En annan viktig funktion är GoFa:s räckvidd som med sina 950 mm slår andra 5 kg-cobotar med cirka 12 procent. Med en 70 procent längre räckvidd än ABB:s enarmade YuMi-robot kan GoFa plocka upp laster och flytta dem över längre avstånd, vilket gör GoFa till en praktisk lösning för ett antal olika tillämpningar, från maskinbetjäning och materialhantering till packning och paketering. Med förmåga att korrekt plocka upp, flytta och placera föremål på längre avstånd än andra robotar i klassen kan GoFa hjälpa till att minska antalet cobotar som behövs på ett och samma ställe.
– GoFa:s design fokuserar på att minimera utrymme och vikt samtidigt som hastighet och räckvidd maximeras för att ge största flexibilitet. Vårt mål är att addera värde utöver vad som kan uppnås med andra samarbetslösningar på marknaden i samma nyttolastklass, säger Andie Zhang och fortsätter: GoFa:s portabilitet och användarvänlighet innebär att kunder kan köra coboten bara några minuter efter att den installerats, så att även förstagångsanvändare kan känna sig bekväma med att konfigurera och köra den, samtidigt som den erbjuder en oöverträffad nivå av samarbete för att stärka produktiviteten och effektiviteten och, i slutänden, konkurrenskraften.
GoFa är designad att fungera med ABB:s robotstyrenhetsfamilj OmniCore. OmniCore erbjuder stor flexibilitet, bra konnektivitet och god prestanda och kräver 50 procent mindre utrymme jämfört med tidigare robotstyrenheter. Den ger rörelsekontroll och noggranna vägval som är bäst i klassen. OmniCore kan enkelt integreras med de senaste digitala produktionsteknikerna, inklusive många olika fältbussar, avancerade visionssystem och kraftkontroll.
GoFa:s exteriör sticker också ut på fabriksgolvet med samma distinkta vita och grå färger som ABB:s övriga nya kollaborativa robotar, liksom ABB:s nya samarbetsrobotikon som består av en stiliserad avbildning av en robot och en hand som arbetar tillsammans.

Hastighet och prestanda
Med den utökade nyttolastkapaciteten på upp till 5 kg kompletterar GoFa ABB:s enarmade och tvåarmade YuMi-robotar, och de integrerade vridmoments- och positionssensorerna i alla sex lederna är avgörande för samarbetsdesignen.
GoFa kan arbeta i upp till 2,2 meter per sekund* och är snabbare än andra cobotar i klassen, vilket gör att den klarar fler operationer inom en viss period än konkurrerande cobotar, varför den är idealisk för montering eller plockning och packning där artiklar behöver flyttas snabbt och korrekt mellan olika ställen.
– GoFa erbjuder hög hastighet, en nyttolast på 5 kg, exakta prestanda och tar upp litet utrymme samt är lätt att installera och programmera. GoFa kan snabbt och enkelt driftsättas för att fylla luckor i produktionslinjen var och när det behövs, kommenterar Andie Zhang. Detta ger företag av alla storlekar, både små och stora, flexibilitet att snabbt anpassa sig efter ändrade omständigheter och direkt svara upp på ett förändrat kundbehov utan att behöva ta på sig förseningar för att man måste leta extrapersonal på kort varsel.
*Den exakta säkra samarbetshastigheten kan vara lägre eftersom den beror på den specifika tillämpningen, verktyg, nyttolast etc. Användare hittar rekommendationer i SafeMove Configurator App. Användare ska alltid utföra en riskbedömning med avseende på tillämpningen.

Säker design
För att en robot ska betraktas som samarbetande måste den ha de säkerhetsfunktioner som krävs för att förebygga skador på mänskliga operatörer. Detta innebär att man behöver räkna med robotens hastighet, den sammanlagda vikten på roboten och nyttolasten samt robotens förmåga att snabbt kunna stanna helt. Med banbrytande intelligenta leder tillgodoser GoFa detta krav genom att automatiskt stanna om den kommer i kontakt med en människa eller en annan robot. GoFa:s plast- och aluminiumleder har också en avrundad geometri utan klämpunkter som kroppsdelar kan fastna i.
En annan säkerhetsfunktion är en visuell säkerhetskonfigurator på GoFa:s FlexPendant. SafeMove är framtagen för att säkerställa att till och med förstagångsanvändare kan konfigurera roboten på ett säkert sätt och låter användarna enkelt konfigurera GoFa så att problem som fastklämning som kan påverka robotens säkra drift undviks. GoFa har också ett interaktionsstatusljus som ändrar färg mellan vitt, grönt, gult och rött beroende på GoFa:s driftstatus. Detta ljus ger användarna ett säkert sätt att se status på coboten så man vet om den är i standbyläge, håller på att programmeras, är i drift eller har stoppats.
– Det verkliga testet för en samarbetande robot är i slutänden hur bekväm och trygg medarbetarna känner sig när de arbetar bredvid roboten. Därför behöver en kollaborativ robot designas så att den blir tillgänglig och man behöver känna sig säker på att alla åtgärder har vidtagits för att skydda medarbetarna från olyckor”, säger Andie Zhang. Vi vet efter fem års erfarenhet med YuMi att medarbetarna känner sig trygga när de jobbar bredvid roboten. Precis som med våra YuMi-robotar har vi utformat GoFa med användaren i centrum med en kombination av tekniska och fysiska funktioner som eliminerar skaderisken i händelse av kontakt, men också med funktioner som gör de nya cobotarna otroligt lätta att använda.

Enkel att använda
GoFa har inbyggd enkelhet i designen med funktioner som gör att den kan konfigureras och köras av någon som inte har tidigare kunskap eller erfarenhet av att använda en robot.
Med lead-through-programmering på valfritt ställe på coboten kan användarna flytta GoFa till olika positioner för att skapa ett skräddarsytt program. Respektive position anges sedan med GoFa:s ASI-gränssnitt på armen med konfigurerbara knappar och en ljusring på robotarmen. Dessa knappar syftar till att få en bättre användarinteraktion och kan användas till att ange positioner under en lead-through-genomgång så att operatören kan programmera GoFa utan att behöva släppa roboten.
Lead-through-programmering är avsedd att användas tillsammans med ABB:s mjukvara Wizard för enkel programmering. ABB:s guide för enkel programmering har redan lanserats för ABB:s enarmade kollaborativa robot YuMi och industriroboten IRB 1100 och kan användas för att skapa ett program för GoFa på bara några minuter. Med guiden reduceras programmeringsprocessen så att man bara drar och släpper respektive block på skärmen i ABB FlexPendant, där användaren kan se resultatet direkt och vid behov justera cobotens ageranden. Genom att koppla samman dessa block kan hela program byggas utan att man behöver ha kunskaper i robotprogrammeringsspråk. Mer erfarna användare kan fortsätta att programmera med RAPID-kodning och använda joysticken på ABB FlexPendant.
– Ju enklare robotarna blir att konfigurera och köra, desto fler sektorer och företag kan dra nytta av dem. Med lättanvända funktioner som GoFa:s ASI-gränssnitt på armen med lead-through-programmering och vår enkla guide för programmering med dra-och-släpp-verktyg kan kunderna köra sin GoFa-cobot inom några minuter efter installationen utan specialutbildning eller särskilda programmeringsfärdigheter, säger Andie Zhang.”Om du kan använda en iPad kan du enkelt programmera någon av våra nya cobotar.
För företag med mer specialiserade programmeringsbehov kan nya guideblock skapas för att utföra specifika uppgifter. Detta görs i ABB:s programvara Skill Creator som är tillgänglig utan kostnad för alla som vill omvandla vanliga RAPID-programmeringsrutiner till guideblock och tillgängliggöra dem för icke-programmerare. De skräddarsydda blocken, eller färdigheter, kan tas fram för att styra gripdon eller skapa aktiviteter för specifika tillämpningar som laboratorieautomation.
GoFa-användare kan också använda RobotStudio®, ABB:s programvara för simulering och offline-programmering. Detta är branschens ledande PC-baserade lösning för programmering, konfigurering och virtuell driftsättning före installationen.
Som ett stöd för GoFa har ABB också tagit fram en serie självstudiekurser online som omfattar olika ämnen, från konfigurering och programmering till drift och felsökning.

Cobotportfölj
Den nya coboten GoFa bygger vidare på framgångarna för ABBs YuMi-familj som har hjälpt företag att på ett säkert sätt automatisera viktiga arbetsuppgifter sedan YuMi, världens första verkligt samarbetande robot, lanserades 2015. ABB:s portfölj av samarbetande robotar består nu av tre familjer – YuMi, GoFa och SWIFTI – med nyttolaster från mindre än 0,5 kg upp till 5 kg för en mängd olika samarbetstillämpningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title