Annons

SPÄNNANDE ABB-satsning: Robotisering och automatisering har enorm potential inom bygg

Bolaget konstaterar i en dagsfärsk pressrelease att robotautomation erbjuder en enorm potential att förbättra produktiviteten, effektiviteten och flexibiliteten inom tillverkningen i hela byggbranschen. I detta inkuderas även automation vid tillverkning av modulhus och byggnation av komponenter på fabriker, robotsvetsning och materialhantering på byggarbetsplatser samt robotskapade 3D-printade hus och anpassade strukturer. Förutom att göra branschen säkrare och mer kostnadseffektiv förbättrar robotar hållbarheten och minskar den ekonomiska påverkan genom att förbättra kvaliteten och minska spillet.

– Till skillnad från biltillverkning eller montering av elektronik har många tekniker inom byggbranschen inte förändrats på många generationer, så vi tar fram nya lösningar för att lösa viktiga utmaningar i branschen, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. FOTO Paul Marotta/Getty Images

ENORM OMVANDLINGSPOTENTIAL
– I och med att så få byggföretag använder sig av automation idag finns det en enorm potential för oss att omvandla byggbranschen genom robotteknik. Till skillnad från biltillverkning eller montering av elektronik har många tekniker inom byggbranschen inte förändrats på många generationer, så vi tar fram nya lösningar för att lösa viktiga utmaningar i branschen, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. Han fortsätter:
– Det nya kundsegmentet kommer att utöka vår portfölj som en del av en bredare strategi att snabba upp expansionen inom segment med hög tillväxt, inklusive elektronik, hälsovård, konsumentvaror, logistik och livsmedel, för att tillgodose den växande efterfrågan på automation inom olika typer av branscher.”

81 procent av byggföretagen sade i en undersökning att de kommer att införa eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium, medan det idag är enbart en handfull företag som drar nytta av robotteknik.

BRANSCHEN STÅR INFÖR EN KOMPETENSBRIST
I en global studie på uppdrag av ABB som omfattar 1 900 stora och små byggföretag i Europa, USA och Kina menar 91 procent att de står inför en brist på yrkeskompetens de kommande 10 åren och 44 procent säger att de har svårigheter att rekrytera till byggnadsarbeten. Att förbättra hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser var en prioritet för 42 procent och lika många sade att miljön är en viktig drivkraft för att genomföra förändringarna i branschen.
81 procent av byggföretagen sade att de kommer att införa eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium, medan det idag är enbart en handfull företag som drar nytta av robotteknik. I undersökningen säger bara 55 procent av byggföretagen att de använder robotar jämfört med 84 procent inom bilindustrin och 79 procent inom tillverkning.
Andra faktorer som talar för detta ABB-spår är branschprognoser för den globala byggbranschen som förutspår en värdeökning med 85 procent till 15,5 biljoner dollar totalt i världen till 2030, medan ABB Robotics interna analyser av marknadspotentialen för robotautomation under de kommande 10 åren uppskattar en hög tvåsiffrig tillväxttakt i viktiga delar av byggbranschen, inklusive prefabricering och 3D-printing.

Med över 200 000 lediga jobb för låg- och högutbildad arbetskraft enbart i EU under det andra kvartalet 2020 är arbetskraftsbristen inom branschen ett växande problem och yngre avstår från karriärer inom byggbranschen.

ROBOTAR MÖJLIGGÖR EN NY STRATEGI
Då branschen står inför ökad miljöreglering och ett behov av mer kostnadseffektiva byggnader kan robotautomation minska spillet genom att förbättra kvalitet och enhetlighet, en betydande faktor när man betänker att upp till en fjärdedel av det material som transporteras till en byggarbetsplats uppskattas kasseras som avfall. Med automationslösningar och digitala lösningar kan byggföretag också slimma sina avfallsplaner i början av projektet genom effektiv byggdesign och smarta byggprocesser.
Med över 200 000 lediga jobb för låg- och högutbildad arbetskraft enbart i EU under det andra kvartalet 2020 är arbetskraftsbristen inom branschen ett växande problem och yngre avstår från karriärer inom byggbranschen då man uppfattar det som ett farligt yrke. Byggarbetare står för cirka 30 procent av arbetsplatsolyckor och det är ungefär fyra gånger troligare att de blir involverade i en dödsfallsolycka jämfört med andra sektorer; det uppskattas ske cirka 108 000 dödsfall per år i världen.

KATALYSATORER FÖR ROBOTINVESTERINGAR
Robotar kan göra byggarbetet säkrare genom hantering av stora och tunga laster, arbete i farliga utrymmen samt kan möjliggöra nya, säkrare byggmetoder. Att använda robotar till repetitiva och farliga arbetsuppgifter som människor i allt högre utsträckning inte vill utföra innebär att automation kan stötta branschens arbetsmarknadskris och brist på yrkeskompetens så att karriärer inom byggbranschen blir mer attraktiva för unga.
– Ett nytt fokus på hälsa, säkerhet och hållbarhet är katalysatorer för investeringar i robotteknik, medan det krympande utbudet av högutbildad arbetskraft innebär att byggbranschen behöver robotar för att klara av de utmaningar som urbanisering och klimatförändringar för med sig, kommenterar Atiya och tillägger att bolaget sätter sin expertis och portfölj av robotar och digitala verktyg i centrum för byggbranschens värdekedja.
– Precis, och vi gör detta med automationslösningar för snabbare, mer rimligt prissatt och hållbar byggnation, samtidigt som robotarna avhjälper industrins brist på arbetskraft genom hantering av stora och tunga laster, arbete i farliga utrymmen samt möjliggör nya, säkrare byggmetoder.

Med prefabricerade modulhus, kan produktionseffektiviteten öka, vilket det finns exempel på, med 15 procent och hastigheten med 38 procent. Robotar kan spela en viktig effektivitetsökande roll i dessa upplägg.

INNOVATIONER SOM REDAN ÄR I DRIFT
Pilotprojekt som är utformade att förbättra flexibiliteten, produktiviteten och kvaliteten innefattar automatiserad tillverkning av takstolar i trä hos Autovol i Kanada, robotinstallation av hissar hos Schindler Lifts och robotautomatisering av Intelligent Citys produktion av prefabricerade modulhus, vilka har ökat produktionseffektiviteten med 15 procent och hastigheten med 38 procent, samtidigt som man lyckats minska mängden avfall med 30 procent.
Andra exempel är Skanskas robotsvetsningstillämpning, som sägs ha förbättrat kvaliteten, medarbetarnas produktivitet och säkerhet genom att automatisera tillverkningen på plats av armeringskorgar i stål. Denna lösning har också minskat kostnad och miljöpåverkan vid transport av otympliga färdiga armeringskorgar till byggarbetsplatserna.
– Det är allt svårare att hitta arbetskraft till svåra, tidsödande arbetsuppgifter, vilket innebär att vi måste undersöka andra möjligheter för att hitta de medarbetare vi behöver, förklarar Ulf Håkansson, teknisk chef på Skanska Construction. Genom att allokera dessa arbetsuppgifter till robotar kan vi lösa problemet, och därmed kunna använda den arbetskraft vi har på ett effektivare sätt. Automation lämpar sig också för nästa generations tekniker och deras erfarenhet och fantasi – de som vuxit upp med ny teknik och kommer att vara ovärderliga i att hjälpa oss att hitta nya sätt att använda robotar på i vår verksamhet.

Storskalig robotbaserad 3D-printingteknik är andra bitar där robotar från ABB kan spela en viktig roll.

SAMARBETAR MED LEDANDE UNIVERSITET
ABB samarbetar också med flera ledande universitet om att tillsammans utveckla nya automatiserade byggtekniker, bland annat ETH Zürich, ett ledande forskningsuniversitet i Schweiz. På ETH stöttar ABB forskningen inom robottillverkning inom arkitektur och konstruktion och har hjälpt till att bygga upp världens första laboratorium för digital tillverkning inom arkitektur av samarbetande robotar på ETHs Institute of Technology in Architecture.
Denna vecka visas den senaste storskaliga robotskapade 3D-printingtekniken från ABB för byggbranschen upp av den österrikiska arkitekturbyrån MAEID vid den 17:e upplagan av International Architecture – La Biennale di Venezia, för att inspirera arkitekter i möjligheterna kring automatisering och 3D-printing, driva innovation och möjliggöra nya byggmetoder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title