Annons

Om ROBOTPROGRAMMERING: ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming för cobotar och 6-axliga industrirobotar

ABB Robotics meddelar att man tar ett intressant initiativ på robotprogrammeringssidan. Man har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCore styrenhet utöver de kollaborativa robotarna.
Detta, hävdar man, gör ABB till den första robottillverkaren som erbjuder ett lättanvänt kodfritt programmeringsverktyg för cobotar och sexaxlade industrirobotar. Bland effekterna i detta är en lägre barriär vid robotautomation för nya användare och även att ekosystempartners och integratörer får ett effektivt verktyg för att stötta sina kunder.
- Det är viktigt att ta itu med industrins utmaningar och möjligheter för att bibehålla och påskynda det världsomspännande anammandet av robotautomation, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. Han tillägger att ABB Robotics, genom att utöka Wizard Easy Programming till sina sexaxlade industrirobotar också bidrar till att, ”möta bristen på utbildad arbetskraft och den ökande efterfrågan bland tillverkare på enkla och lättanvända program för robotprogrammering till sina robotflottor.”

Wizard Easy Programming använder en grafisk dra-och-släpp-teknik för programmering utan kod som utformats för att förenkla utvecklingen av robottillämpningar. Programvaran hjälper både nybörjare och erfarna robotanvändare att ta fram tillämpningar på några minuter – en uppgift som tidigare krävt en veckas utbildning och ytterligare en veckas utveckling. Sedan Wizard Easy Programming lanserades 2020 har den fått stor spridning i en rad applikationer som använder ABBs portfölj av kollaborativa robotar bestående av cobotfamiljerna Yumi, SWIFT och GoFa. Programvaran hjälper operatörer utan tidigare utbildning att utveckla robottillämpningar som bågsvetsning och maskinbetjäning. Det ökar också den operativa flexibiliteten så att användarna kan modifiera befintliga program och förprogrammerade block som styr olika beteenden, från robotrörelser till signalinstruktioner och kraftkontroll, genom det intuitiva grafiska användargränssnittet. 

LÄTTPROGRAMMERAT – Wizard IRB 1100 Skill-creator 5 2.

Effektiv framtagning av skräddarsydd kod
Wizard Easy Programming är avsedd för både nybörjare och erfarna användare och innehåller Skill Creator, ett verktyg som hjälper systemintegratörer och andra expertanvändare att effektivt skapa anpassade, tillämpningsspecifika guideblock som kan användas med deras kunder.  Skill Creator kan förenkla framtagningen av mycket specifika uppgifter som maskinskötsel och svetsning samt intrikata tillämpningar som medicinska inspektioner. Under tiden utvecklar ekosystempartners tillbehör som gripare, matare och kameror som får tillgång till ett digitalt verktyg för att dela produktspecifika funktioner, oavsett på vilken typ av robot de driftsätts. 

Tillägas kan att Wizard Easy Programming är förinstallerad på alla cobotar och de nya sexaxlade industrirobotarna som drivs av OmniCore, ABBs förstklassiga robotstyrenhet som levererar i genomsnitt energibesparingar på 20 procent och framtidssäkrar driftsättningarna genom att erbjuda inbyggd digital uppkoppling och över 1 000 skalbara funktioner. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title